دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٩/٦/۱

 

فرهیختگان علوم پزشکی شهرستان دشتی

 

امروز به مناسبت تولد بزرگمرد پارسی ابوعلی سینا ،تقویممان مزین است به " روز پزشک " این بزرگوارانی که تلاش و مرارت خود را با سوگندی عجین می کنند تا زندگی نوع بشر را طبابت کنند.
وبلاگ دشتی ها هم به این مناسبت و با توجه به رسالتی که از ابتدا برای خود ترسیم کرده مبنی بر معرفی فرهیختگان شهرستان دشتی و به بهانه این روز ،ضمن تبریک ویژه به پزشکان لازم می دانم تبریک ویژه هم به بزرگواران داروساز و داندانپزشک همشهرستانی گفته و به همه  خانواده های این بزرگواران که بی تردید در کسب این جایگاه تاثیرعمده داشته اند نیز خداقوت گویم، حال توجه شما را به فهرست ذیل جلب می کنم.اما قبل از آن ذکر چند نکته:
- به اندیشه نگارنده بی تردید در فهرست زیرنام همه بزرگواران علوم پزشکی دشتی ذکر نشده است پس از شما خواهشمند برای تکمیل این فهرست ما را یاری دهید.
- سپاس ویژه دارم از دکتر عبدالحسین بهرامی ،دکتر محمد حسن نصیری خورموجی ،مهندس عبدالمحمد قاسمی،محمدرضا شایان،هادی اخلاقی و ابراهیم شاکری مطلق که در جمع آوری نام این بزرگواران به نگارنده کمک بسیاری کردند.
- سعی شده در ذکر اسامی اولویت براساس اخذ مدرک و حروف الفا باشد.

 

 

متخصصان

اعظم امینی: فوق تخصص روماتولوژی -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- نفر دوم بورد فوق تخصص کشور/خواهر دکتر علی اکبر و دکتر غلامحسین

محمد رضا روانبد: فوق تخصص خون و انکولوژی-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سیده راضیه هاشمی: فوق تخصص زنان و زایمان- نفر اول بورد تخصص در کشور/خواهر دکتر معصومه السادات 

زینب علی پور: دانشجوی دوره فوق تخصص گوارش-متخصص داخلی- نفر سوم بورد فوق تخصص کشور

عبدالعلی ابراهیمی: متخصص پاتولوژی(رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)/برادر دکتر فاطمه

فاطمه ابراهیمی:متخصص داخلی/خواهر دکتر عبدالعلی

ساسان اسدپور خواجگانی:متخصص کودکان

 غلامرضا حیدری:متخصص پزشکی اجتماعی-رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(مشاور اسبق وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی -رئیس مرکز توسعه شبکه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی و..)

هومان سلیمی پور:متخصص نورولوژی-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(رئیس اسبق بیمارستان فاطمه الزهرا(س) بوشهر)

افشین شیرکانی: متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران-گذرانیدن کار گروههای علمی در دانشگاه گرونینگن هلند(معاون سابق درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهرو..)

شهرام منصوری: متخصص رادیولوژی/برادر دکتر رفعت

رضا مهر آوران:متخصص جراحی فک وصورت از دانشگاه دندانپزشکی مشهد

 فهیمه احمدی خورموجی: دانشجوی دوره تخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حمید اسماعیلی:دانشجوی دوره تخصص پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

علی بهنام مجرد: دانشجوی دوره تخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اردشیر اسلامی راد:دانشجوی دوره تخصص چشم

غلامحسین فقیه: دانشجوی دوره تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(رئیس اسبق بیمارستان زینبیه خورموج)

ابوالقاسم کوثری:دانشجوی دوره تخصص رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رفعت منصوری:دانشجوی دوره تخصص زنان و زایمان/خواهر دکتر شهرام 

معصومه السادات هاشمی: دانشجوی دوره تخصص اطفال/خواهر دکتر سیده راضیه 

 

پزشکان

کریم اشکپور مطلق: دکترا پزشکی از آلمان

علی اکبر امینی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ برادر دکتر اعظم و دکتر غلامحسین

بتول امینی:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

علی بحرانی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سید ابراهیم بهزادی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

احسان جمالی حاجیانی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/پسر دکتر عبدالحسین

عبدالحسین جمالی جاجیانی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/پدر دکتر احسان

اصغری جعفری نژاد:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

غلامرضا حاجیانی:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز-مدیر کل انتقال خون استان بوشهر

محمد رضا صالحی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- رئیس بیمارستان زینبیه خورموج

محمد جواد حایری:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سید شریف حسینی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز- مدیر بهداشت ودرمان شهرستان دشتی

اسماعیل صفی نژاد: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/برادر دکتر فاطمه و دکتر علی

ابراهیم ظریف فرد: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علی فقیه: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

محمد قاسمی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

باقر محمودی دشتی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران(مدیر اسبق بهداشت و  درمان شهرستان دشتی) 

محمد حسن نصیری خورموجی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/برادر دکتر نجمه

عفت یزدانپناهی:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

هاجر آلبویه: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فریبا احمدی:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رضا بهجت:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فرزانه بهمنی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مرضیه حسین پور: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فاطمه حیدری: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ابراهیم رفیعی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

علی صفی نژاد:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/برادر دکتر اسماعیل و دکتر فاطمه

فاطمه صفی نژاد:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/خواهر دکتر اسماعیل و دکتر علی

فاطمه عباسی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

صادق گلبینی:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سیده هاله میر بهرسی:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نجمه نصیری خورموجی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ خواهر دکتر محمد حسن

  

دندانپزشکان

غلامحسین امینی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ برادر دکتر علی اکبر و دکتر اعظم

عبدالحسین بهرامی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پورنامجو بهمنی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حسین حیدری: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حیدر دولاح: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

امراله رضایی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

احمد زارعی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

غلامرضا صمدیان آزاد: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهاب الدین احمدی: دانشجوی دکترا دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حسن شیخیانی: دانشجوی دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

داروسازان

محمد آلبویه: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی شیراز

مالک ایماندار: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی شیراز

محمد حسین پور: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی شیراز

سید محمد رکنی: دکترا داروسازی از ایتالیا

مالک زارع: دکترا داروسازی

محمد زارعی: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی کرمان

محمد زائری: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی اهواز

مظفری: دکترا داروسازی

راضیه رزمی: دانشجوی دکترا داروسازی دانشکده داروسازی شیراز

حسن نیرو: دانشجوی دکترا داروسازی دانشکده داروسازی اهواز

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ

 

۱۳۸٩/٦/۱

 

شهرستان دشتی پایگاه قهرمانی سافتبال و کریکت بانوان ایران

 

{ " قبل از خواندن:این خبر را همراه با افتخار به بانوان همشهرستنانی و آرزوی توجه بیشتر مسئولین بخوانید" } 

اقدس رضوانی نائب رئیس فدراسیون کریکت و راگبی کشور جمعه شب در جمع شماری از مسئولان استان بوشهر اظهار داشت: یک ماه وقت داریم این بازیکنان را که برای مسابقات آسیایی سنگاپور اعزام می‌شوند آماده کنیم بنابر این قبل از اعزام به سنگاپور سه اردو در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌کنیم.
وی افزود: شهر خورموج ظرفیت خوبی در بخش بانوان دارد و دارای بازیکنانی قوی، باهوش و با پشتکار خوب است.
نائب رئیس فدراسیون کریکت و راگبی کشور افزود: این شاخصه‌ها موجب شده تا شخصا هم به عنوان یک کارشناس ورزش خبره رشته‌های مختلف به اتفاق هاجر سرور اعزامی از کنفدراسیون آسیا از پاکستان (acc) و مربی تیم ملی جمهوری اسلامی به استان بوشهر سفر کنیم.
وی گفت: با توجه به اینکه رشته کریکت ریشه در سافتبال دارد و این دو رشته همخوانی بسیار زیادی با هم دارند و فاکتورهای انتخاب بازیکنان برای حضور در تیم ملی زیر 19 سال کشور وجود دارد و شهرستان دشتی نیز دارای چنین ظرفیتی است من قول می‌دهم که این شهرستان جزو سه تیم برتر کشور باشد.
رضوانی افزود: اصل و مبنای کار ما برای راه‌اندازی رشته کریکت در مناطق محروم است با توجه به اینکه بچه‌‌های ما دنبال نوگرایی هستند جذابیت این دو رشته در بین جوانان ما زیاد است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته علی‌رغم اینکه ما می‌دانستیم که در نخستین دوره مسابقات آسیایی سافتبال با توجه به تیم‌های قدری که حضور داشتند مقامی را کسب نمی‌کنیم ولی تیم را اعزام کردیم هدف اصلی ما این بود که انگیزه را در بچه‌ها به وجود آوریم.
رضوی افزود: 27 نفر از دختران زیر 19 سال شهرستان دشتی زیر نظر مربی تیم ملی کریکت و راگبی جمهوری اسلامی در تمرین حضور داشتند که از بین این جوانان 11 نفر به اردوی تیم ملی دعوت شده‌اند که از این تعداد نیز هشت بازیکن به تیم ملی دعوت می‌شوند.
نایب رئیس فدراسیون کریکت جمهوری اسلامی خاطر نشان کرد: در حال حاضر شش استان کشورمان دارای کریکت هستند و بنا داریم این رشته ورزشی را در تمام استان‌های کشور فعال کنیم.
وی در ادامه گفت: در استان بوشهر استعدادیابی نموده و چند نفر را به عنوان مربی آموزش این رشته ورزشی انتخاب کرده‌ایم.
رضوانی یادآور شد: خورموج که سابقه خوبی در سافتبال دارد می‌تواند یک پایگاه قهرمانی برای رشته کریکت باشد.

معصومه جهانفرد نیز در حاشیه نشست با نایب رئیس فدراسیون کریکت و راگبی ایران اظهار داشت: کریکت و راگبی در استان بوشهر تاکنون راه‌اندازی نشده و هدف اصلی ما این است که این دو رشته ورزشی که علاقمندان زیادی نیز دارد در بوشهر راه‌اندازی کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه اردوی تیم ملی در کرمان برگزار شد و چون بچه‌های ما هم زیاد بودند و نتوانستند در این اردو حضور پیدا کنند لذا با نایب رئیس فدراسیون کریکت و راگبی صحبت‌هایی کردم و موافقت شد که به بوشهر سفر کنند تا این مشکل برطرف شود.
رئیس هیئت کریکت و راگبی استان بوشهر هدف از این برنامه را راه‌اندازی کریکت استان و استعدادیابی کردن از بانوان زیر 19 سال استان بوشهر برای اردوی تیم ملی کشورمان ذکر کرد و افزود: تقویت این رشته در بخش بانوان بسیار مهم است و ما با برگزاری کلاس‌های داوری و مربیگری آنها را تقویت و این ضعف را در بخش بانوان برطرف می‌کنیم.
جهانفرد افزود: ما روی شهرستان دشتی همیشه حساب ویژه‌ای باز کرده‌ایم زیرا در بحث ورزش به‌ ویژه در بخش بانوان استعدادهای خوبی وجود دارد ولی در بخش آقایان واقعا متاسفیم برای اینکه در رشته بیسبال، سافتبال، کریکت و راگبی هیچ گونه فعالیتی ندارند اما در بخش بانوان بیسبال استان بوشهر قهرمان کشور و سافتبال استان نایب قهرمان کشور است.
رئیس هیئت راگبی استان بوشهر تصریح کرد: شهرستان دشتی بازیکنانی دارد که می‌توانند در کشور و حتی خارج از کشور حرفی برای گفتن داشته باشند لذا از مسئولان انتظار همکاری و مساعدت در این زمینه را داریم.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱٢:٠۸ ‎ق.ظ

 

۱۳۸٩/٥/٢٥

 

از کاکی تا کاکی!

 

اخبار ورزشی سیما ،ابوبکر کاکی ازسودان قهرمان دو800متر جایزه بزرگ پاریس وتصویرکاکی در صدم ثانیه های پایانی ونامش که بر روی رکابی خود نمایی می کرد اخبار را دیگر نشنیدم این اسپل آنقدر آشنابود که ببردم سمت کاکی هرچند صدها کیلومتربا آن فاصله داشتم ویادم آورد مدتی است از کاکی ننوشتم عصر مدیا است دیگر،قهرمانی کاکی سودانی بهت تلنگر می زنه که ازکاکی خودت بنویسی واین شد بهانه نوشتارمینی مال پیش رو:


- کاکی یکی ازسه شهر،شهرستان دشتی ،مرکزبخش کاکی در طول جغرافیایی 31 51 شمالی ، عرض جغرافیایی 20 28 شرقی و درارتفاع 33 متری ازسطح دریا واقع شده است.
- کاکی درفاصله ی:40کیلومتری شهرخورموج،73کیلومتری شهراهرم،105کیلومتری شهر چغادک ،126کیلومتری بندربوشهر و 70 کیلومتری بندرکنگان واقع شده است.
- معروفترین وجه تسمیه کاکی (پیشینه نامگذاری):بنا به اظهارمحلی نام کاکی پیش از این "کوه خاکی" برگرفته ازکوه نزدیک شهرگرفته شده است که به مرور "کوه کی"بر اثرکثرت استعمال به کاکی تغییریافته است.
- طبق آمار سال1363جمعیت شهرکاکی 3700نفربوده وسال 1385 که آخرین سرشماری رسمی کشور محسوب می شود، جمعیت آن9897نفر بوده است.
 - کاکی یکی ازقطبهای کشاورزی استان بوشهر به شمارمی رود به طوری که بعد از آبدان بیشترین مزارع گوجه فرنگی درکاکی و یا بهتر است بگوییم دربخش کاکی وجود داردعلاوه بر آن طبق آخرین اخبار احداث بزرگترین سایت گلخانه‌ای کشور در سطح 100 هکتار در کاکی تا پایان سال آغاز می شود..
- کاکی دردشتی و استان بوشهر به دو شاخصه شهره است یکی دیارسادات باکرامت محترم و دیگر حضور فرهیختگانی که به جرات می توان گفته در استان بی نظیر است حضور این همه بزرگانی که دراین منطقه پرورش یافته اند.
- از ذکرنام فرهیختگان کاکی می گذرم  چون خود را نمی بخشم که تک نامی از قلم افتد.
- از آثار باستانی و متبرکه کاکی می شود اشاره کرد به: شاهزاده اسماعیل ،آرامگاه حاج سید حسین ،آرامگاه حاج سید محمد امین، مقبره حاج سید محمد حسینی،مقبره آقا رضا ،مقبره آقا علی،مسجد جامع،کلات کورو، بند دختر،قلعه بهمن دان ،قلعه احمد شاه خان وقلعه حسین خان گپ


- آیا می دانستید:
+ بزرگترین واحد سایت تولید نشاء گوجه فرنگی در خاورمیانه و ایران و نخستین سایت تولید نشاء به صورت کاملا مکانیزه در کشور  در کاکی وجود دارد.
+ آل کاکی، از حاکمان و امیران اشکور مازندران بوده اند.
+ فارس خان کاکی و عارف خان کاکی، از سران طایفه گلباغی  _از عشایر و طوائف بزرگ_ منطقه دیواندره کردستان بوده اند.
+ ماکان کاکی، یکی از سران دیلمی بود که در مازندران نفوذ یافت و آن سرزمین را به زیر فرمانروایی خود آورد. او همچنین توانست سرزمین ری را تسخیر کند. در سال ۳۲۹ ه.ق میان او و نصر دوم سامانی نبردی سخت درگرفت. ماکان در این نبرد شکست خورد و کشته شد.
+ اولین بار در سال 1334 در کاکی بخشداری و پاسگاه انتظامی مستقر گردید.
+ ساکنان شرقی لندن را "کاکنی" می نامند.
+ میرزا حسن حسینی فسایی مورخ  فارسی در کتاب فارسنامه ناصری در قرن چهاردهم هجری از این منطقه یاد نموده است:بلوک دشتی در اصل پنج قسمت بوده، اول بردستان، دوم بلوک، سوم سنا، چهارم طسوج و پنجم ماندستان که حاکم نشین و مرکز دشتی همان ماندستان است که مرکز آن کاکی بوده و سایر نقاط دشتی را نسبت به آن می سنجیدند.

- هم اکنون بخشدارکاکی علی نعمتی ،امام جمعه آن حجه الاسلام والمسلمین سید علی هاشمی نژاد و شهر دار آن هوشنگ احمدی می باشد.  

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٥:٥۳ ‎ق.ظ

 

۱۳۸٩/٥/٢٤

 

 

 

احداث بزرگ‌ترین شرکت گلخانه‌ای کشور در کاکی

مدیر عامل شرکت کوثر کاکی گفت: تا پایان امسال بزرگ‌ترین شرکت گلخانه‌ای کشور در شهر کاکی احداث می‌شود.

ابراهیم آسیایی در بازدید از تعاونی‌های گلخانه‌ای شهرستان دشتی اظهار داشت: تا پایان سال 1389 ساخت بزرگترین شرکت گلخانه‌ای کشور در شهر کاکی از توابع شهرستان دشتی در استان بوشهر آغاز می‌شود.
وی افزود: مطالعات احداث بزرگترین سایت گلخانه‌ای در سطح 100 هکتار انجام و مجوز آب و برق و حفره چاه صادر و با پرداخت تسهیلات به مبلغ 300 میلیارد ریال موافقت شده است که امیدورایم با احداث این شهرک گلخانه‌ای مشکلات اشتغال و تولیدات محصولات گلخانه‌ای بر طرف شود.
آسیایی یادآورشد: در حال حاضر گلخانه کوثر کاکی با تولید 200 میلیون قطعه نشاء گوجه فرنگی رکوردار تولید نشاء گوجه فرنگی به صورت کاملا مکانیزه در کشور است و برای نخستین بار با استفاده از ظروف تهیه شده یکبار مصرف تولیدی خود شرکت به میزان یک میلیون قطعه در سال، 200 میلیون قطعه نشاء تولید می‌کند.
وی میزان سطح زیر کشت گلخانه‌ای را 13 واحد به مساحت 12 هکتار اعلام کرد و گفت: نشاء این واحد ضمن تامین استان بوشهر به استان‌های فارس، هرمزگان، خراسان، آذربایجان و اصفهان نیز صادر می‌شود.
آسیایی افزود: این واحد بزرگترین سایت تولید نشاء در خاورمیانه و ایران و نخستین سایت تولید نشاء به صورت کاملا مکانیزه در کشور است که فناوری و دانش آن بومی کشور است و با نوع پیشرفت غربی آن قابل رقابت است.

ذخیره 42 میلیون مترمکعب آب با احداث سد باغان

نماینده مجری طرح شرکت آب منطقه‌ای بوشهر گفت: با احداث سد باغان 42 میلیون مترمکعب آب ذخیره می‌شود که از این میزان 30 میلیون مترمکعب آن قابل برداشت است.

بوشهر، سید‌مرتضی راد در حاشیه بازدید از ساختگاه سد باغان با بیان این مطلب اظهار داشت: هم اکنون مطالعات مرحله اول این سد با پیشرفت 95 درصد در حال انجام بوده و فقط مطالعات مربوط به سرریز آن باقی مانده است.
وی با اشاره به پیشرفت 60 درصدی مطالعات فاز دوم سد باغان بیان داشت: در صورت تصویب مطالعات فاز اول در کمیته تخصصی ویژه مدیریت منابع آب ایران، مطالعات فاز دوم آن نیز در 3 ماه آینده به اتمام می‌رسد.
راد آغاز مطالعات مربوط به این سد را سال 76 عنوان کرد و ابراز داشت: بر اساس مطالعات انجام شده، میزان آبدهی این سد به طور سالیانه حدود 25 میلیون متر‌مکعب است.
نماینده مجری طرح شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با اشاره به اهمیت سد باغان در برون رفت از مشکلات کم آبی جم و ریز عنوان داشت: 10.5 میلیون متر‌مکعب آب ذخیره شده توسط این سد برای استفاده شرب و صنعت منطقه جم و ریز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
راد با بیان اینکه احداث این سد موجب رونق کشاورزی در منطقه دشتی نیز می‌شود، افزود: 5 میلیون متر‌مکعب از آب ذخیره شده در پشت سد باغان صرف فعالیت‌های کشاورزی کشاورزان پایین دست که در منطقه دشتی قرار دارند می‌شود.
نماینده مجری طرح شرکت آب منطقه‌ای بوشهر همچنین میزان آب تخصیص یافته این سد برای مصارف زیست محیطی را 3.7 میلیون متر‌مکعب عنوان کرد.
وی با اشاره به ارتفاع حدود 60 متری سد باغان عنوان داشت: با احداث سد باغان علاوه بر برخورداری منطقه از آب مطمئن شرب، شاهد اشتغالزایی و رونق کشاورزی منطقه نیز هستیم.
راد با بیان اینکه شرکت‌های نفتی منطقه با برداشت بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی آسیب‌های جدی به این منابع می‌رسانند، افزود: با احداث سد باغان، آب مورد نیاز شرکت‌های نفتی و شهرک‌های صنعتی فراهم و از برداشت بی‌رویه این شرکت‌ها از منابع آب زیرزمینی جلوگیری می‌شود.
نماینده مجری طرح شرکت آب منطقه‌ای بوشهر در پایان اعتبار پیش‌بینی شده برای احداث بدنه سد باغان را 220 میلیارد ریال دانست و اظهار داشت: در صورت تأمین اعتبار به موقع، این سد 3 ساله به بهره‌برداری می‌رسد.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۸:۳٧ ‎ب.ظ

 

۱۳۸٩/٥/٢٠

 

لحظه دیدار نزدیک است...

 

اندک زمانی تا حضور در ماه مبارک رمضان باقی است، ماهی که می آید تا بار دیگر انقلاب معنوی و روحی را در جای جای زندگی مان حس کنیم. ماهی که در آن گویی انسانها به مثابه آهنربایی به هم نزدیک می شوند و آنهمه فاصله های اقتصادی ، فرهنگی  واجتماعی به فراموشی  سپرده می شود و...

 رمضان کریم در دشتی، ماهی سراسر نوستالژیک است. ماهی که دارای ابعاد گوناگونی در قلمرو زیستی دشتی ها است. ماهی که شما را می برد به مناجات سحر و ربنا افطار استاد...شما را یاد می آورد گرده، نشاسته، مشتک پیازی، رنگینک و... شما را یاد می آورد جمع فامیل در موقع افطار _ برروی سکنچه(دکونی) و شاید هم لوکه و تن تنی! _ ، سحری درست کردنهای آخر شب مامان (همان "دی" سابق)، صدای خروسها به وقت سحر، بیدار کردن همسایه ها با شیوه های خاص و... شما را یاد می آورد رفتن به مسجد، گوش دادن به مقابله، نوحه پا منبری، تلاوت قرآن با نوا و سبک منحصر به فرد دشتی، چای و قهوه با مزه خاص مسجد و بازیگوشی های معمول کودکی ،شب های بی مثال قدر و احیا و...

 آری نزدیک است و همه مان شاید در این ماه است که یاد می آوریم افرادی که در سال گذشته در کنارمان بودند و اکنون جای خالیشان سر سفره سحر و افطار به چشم می آید و یاد گفته همه دشتی ها در آستانه ماه صیام:

 " انشاالله ماه موارک ری همی مومن مسلمون هاکو "

اوقات شرعی خورموج درماه مبارک رمضان

ایام هفته

روز

اذان صبح

طلوع خورشید

اذان ظهر

غروب خورشید

اذان مغرب

نیمه شب

پنجشنبه

۱

۰۶ : ۰۵

۳۱ : ۰۶

۱۰ : ۱۳

۴۶ : ۱۹

۰۴ : ۲۰

۲۷ : ۰۰

جمعه

۲

۰۷ : ۰۵

۳۲ : ۰۶

۰۹ : ۱۳

۴۵ : ۱۹

۰۳ : ۲۰

۲۷ : ۰۰

شنبه

۳

۰۸ : ۰۵

۳۲ : ۰۶

۰۹ : ۱۳

۴۵ : ۱۹

۰۲ : ۲۰

۲۷ : ۰۰

یکشنبه

۴

۰۸ : ۰۵

۳۳ : ۰۶

۰۹ : ۱۳

۴۴ : ۱۹

۰۱ : ۲۰

۲۶ : ۰۰

دوشنبه

۵

۰۹ : ۰۵

۳۴ : ۰۶

۰۹ : ۱۳

۴۳ : ۱۹

۰۰ : ۲۰

۲۶ : ۰۰

سه شنبه

۶

۱۰ : ۰۵

۳۴ : ۰۶

۰۹ : ۱۳

۴۲ : ۱۹

۵۹ : ۱۹

۲۶ : ۰۰

چهارشنبه

۷

۱۱ : ۰۵

۳۵ : ۰۶

۰۸ : ۱۳

۴۱ : ۱۹

۵۸ : ۱۹

۲۶ : ۰۰

پنجشنبه

۸

۱۱ : ۰۵

۳۵ : ۰۶

۰۸ : ۱۳

۴۰ : ۱۹

۵۷ : ۱۹

۲۶ : ۰۰

جمعه

۹

۱۲ : ۰۵

۳۶ : ۰۶

۰۸ : ۱۳

۳۹ : ۱۹

۵۶ : ۱۹

۲۶ : ۰۰

شنبه

۱۳ : ۰۵

۳۶ : ۰۶

۰۸ : ۱۳

۳۸ : ۱۹

۵۵ : ۱۹

۲۶ : ۰۰

یکشنبه

11

۱۴ : ۰۵

۳۷ : ۰۶

۰۷ : ۱۳

۳۷ : ۱۹

۵۴ : ۱۹

۲۶ : ۰۰

دوشنبه

12

۱۴ : ۰۵

۳۷ : ۰۶

۰۷ : ۱۳

۳۶ : ۱۹

۵۳ : ۱۹

۲۶ : ۰۰

سه شنبه

13

۱۵ : ۰۵

۳۸ : ۰۶

۰۷ : ۱۳

۳۵ : ۱۹

۵۲ : ۱۹

۲۵ : ۰۰

چهارشنبه

14

۱۶ : ۰۵

۳۸ : ۰۶

۰۷ : ۱۳

۳۴ : ۱۹

۵۱ : ۱۹

۲۵ : ۰۰

پنجشنبه

15

۱۷ : ۰۵

۳۹ : ۰۶

۰۶ : ۱۳

۳۲ : ۱۹

۵۰ : ۱۹

۲۵ : ۰۰

جمعه

16

۱۷ : ۰۵

۳۹ : ۰۶

۰۶ : ۱۳

۳۱ : ۱۹

۴۹ : ۱۹

۲۵ : ۰۰

شنبه

17

۱۸ : ۰۵

۴۰ : ۰۶

۰۶ : ۱۳

۳۰ : ۱۹

۴۷ : ۱۹

۲۵ : ۰۰

یکشنبه

18

۱۹ : ۰۵

۴۰ : ۰۶

۰۵ : ۱۳

۲۹ : ۱۹

۴۶ : ۱۹

۲۴ : ۰۰

دوشنبه

19

۱۹ : ۰۵

۴۱ : ۰۶

۰۵ : ۱۳

۲۸ : ۱۹

۴۵ : ۱۹

۲۴ : ۰۰

سه شنبه

20

۲۰ : ۰۵

۴۱ : ۰۶

۰۵ : ۱۳

۲۷ : ۱۹

۴۴ : ۱۹

۲۴ : ۰۰

چهارشنبه

21

۲۱ : ۰۵

۴۲ : ۰۶

۰۵ : ۱۳

۲۶ : ۱۹

۴۳ : ۱۹

۲۴ : ۰۰

پنجشنبه

22

۲۱ : ۰۵

۴۲ : ۰۶

۰۴ : ۱۳

۲۵ : ۱۹

۴۲ : ۱۹

۲۳ : ۰۰

جمعه

23

۲۲ : ۰۵

۴۳ : ۰۶

۰۴ : ۱۳

۲۴ : ۱۹

۴۱ : ۱۹

۲۳ : ۰۰

شنبه

24

۲۳ : ۰۵

۴۳ : ۰۶

۰۴ : ۱۳

۲۲ : ۱۹

۳۹ : ۱۹

۲۳ : ۰۰

یکشنبه

25

۲۳ : ۰۵

۴۴ : ۰۶

۰۳ : ۱۳

۲۱ : ۱۹

۳۸ : ۱۹

۲۳ : ۰۰

دوشنبه

26

۲۴ : ۰۵

۴۴ : ۰۶

۰۳ : ۱۳

۲۰ : ۱۹

۳۷ : ۱۹

۲۲ : ۰۰

سه شنبه

27

۲۵ : ۰۵

۴۵ : ۰۶

۰۳ : ۱۳

۱۹ : ۱۹

۳۶ : ۱۹

۲۲ : ۰۰

چهارشنبه

28

۲۵ : ۰۵

۴۵ : ۰۶

۰۲ : ۱۳

۱۸ : ۱۹

۳۵ : ۱۹

۲۲ : ۰۰

پنجشنبه

29

۲۶ : ۰۵

۴۶ : ۰۶

۰۲ : ۱۳

۱۷ : ۱۹

۳۳ : ۱۹

۲۲ : ۰۰

در پست های آتی خواهید خواند:

 *از کاکی تا کاکی!

* نوشیدنی نوستالژیک

 *لیست جامعی از فرزندان فرهیخته دشتی (علوم پزشکی)

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٤:٤٦ ‎ب.ظ

 

۱۳۸٩/٥/٢٠

 

 

 

کسب رتبه اول مسابقات فرهنگی استان توسط دانش آموزان دشتی
معاون پرورشی و تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان دشتی گفت: دانش آموزان این شهرستان رتبه اول مسابقات فرهنگی و هنری مرحله کشوری و استانی را در تابستان امسال کسب کردند
سید نیام الدین حسینی روز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دشتی افزود: دانش آموزان این شهرستان 28 مقام اولی، 25 مقام دومی و 29 مقام سومی در مسابقات فرهنگی وهنری را در رشته های مختلف و در رده های سنی ومقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در این استان کسب کردند.
وی اضافه کرد: از بین راه یافته گان به مرحله کشوری چهارمقام اولی، یک مقام چهارمی و یک مقام پنجمی بوده که از افتخارات دانش آموزان این شهرستان در زمینه های فرهنگی وهنری است.
حسینی افزود: در مسابقات تربیت بدنی نیز تعداد 12 نفراز دانش آموزان این شهرستان به تیم های ملی سافت بال، فوتبال وبسکتبال راه یافته اند.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستا ن دشتی گفت:در تابستان امسال تعداد هزار و100 نفر از دانش آموزان شهرستان دشتی در فعالیت های فرهنگی، هنری تابستان شرکت کردند که در قالب 17 پایگاه و مرکز تابستانه اوقات فراغت خود را گذراندند و در زمینه ثبت اطلاعات و آمار فعالیت های تابستانه آموزش وپرورش دشتی رتبه اول استان را کسب کرد.

زارعی فرماندار نمونه در حوزه جوانان

از سوی ستاد نخبگان جوان استان بوشهر غلامحسین زارعی فرماندار دشتستان به‌ عنوان فرماندار برگزیده و جوان مدار در حوزه جوانان استان بوشهر برگزیده و از خدمات ایشان تجلیل به‌ عمل آمد.
بد نیست بدانیم زارعی اهل آبادی درویشی شهرستان دشتی و دانش آموخته علوم سیاسی است .وی پیش از این مدیر کل تعاون استان بوشهر بود

موفقیت بانوی دشتیاتی از زبان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
نوذر منفرد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در گفتگویی با خبرگزاری فارس با اشاره به موفقیت یک زن جوان دشتیاتی در رشته کشاورزی از بین کارآفرینان کشور، تصریح کرد: سرکار خانم اندایش، مدیرعامل شرکت تعاونی گلخانه‌ای شقایق دشتی است که علاوه بر کسب رتبه نخست در رشته کشاورزی، رتبه سوم بخش کارآفرین جوان کشور را نیز از آن خود کرد.
منفرد اضافه کرد: یکی از رموز موفقیت این زن کارآفرین علاوه بر خودباوری، پشتکار، به‌کارگیری فناوری و تکنولوژی‌های نوین کشاورزی و شرکت در برنامه‌های ترویجی، ارتباط مستمر و بهره‌مندی وی از همکاری‌های سازمان جهاد کشاورزی نیز بوده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: این شرکت در زمینه تولید گوجه فرنگی خارج از فصل در فضای باز همواره از نخستین‌ها در کشور است.

خیرین مدرسه ساز استان در دشتی
خیرین مدرسه‌ساز و معاونان آموزش و پرورش شهرستان دشتی ضمن بازدید از مدارس در حال ساخت مدرسه حکمت خورموج‌، روستای چارک و خوابگاه دانش‌آموزی روستای درازی مدرسه 3 کلاسه روستای چاوشی را کلنگ‌زنی کردند.
رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان بوشهر در حاشیه این بازدیدها در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در دشتی اظهار داشت: مجمع خیرین مدرسه‌ساز از سال 1366 تا‌کنون بیش از 60 مدرسه در بوشهر ساخته‌اند که سهم شهرستان دشتی 4 مدرسه بوده است.
حسین‌ مقدم افزود: مدرسه 6 کلاسه راهنمایی حکمت با اعتباری بالغ بر 108 میلیون تومان مراحل پایانی ساخت را می‌گذراند و در آینده‌ای نزدیک افتتاح می‌شود.
وی ادامه داد: شهرداری خورموج متعهد شده که محوطه‌سازی این مدرسه را انجام دهد و سقف این مدرسه نیز شیب‌دار است که موجب طول عمر بیشتر مکان می‌شود.
مقدم اضافه کرد: مدرسه 3 کلاسه چارک 35 میلیون اعتبار لازم دارد که 20 میلیون آن محقق شده است ولی برای خوابگاه دانش‌آموزی روستای درازی اعتباری جذب نشده است.
وی خاطر‌نشان کرد: ساخت مدارس توسط خیرین به نسبت مدرسه‌سازی توسط دولت 30 درصد اعتبار کمتری در بردارد.
رئیس مجمع خیرین مدرسه‌ساز دشتی نیز گفت: از آن جا که شهرستان دشتی مردمی بی‌بضاعت دارد مجمع خیرین مدرسه‌ساز این شهرستان عضو کمی دارد و ما دست به دامن شهرستان‌های اطراف می‌شویم.
حیدر زارعی ادامه داد: از خیرین و دشتی‌های مقیم استان‌های دیگر که تمکن مالی دارند در خواست می‌کنیم به جمع خیرین مدرسه‌ساز بپیوندند و امیدواریم مدرسه‌ای با نام خیرین دشتی ساخته شود.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱:٤۱ ‎ب.ظ

 

۱۳۸٩/٥/۱۸

 

مراسم تقدیر از خبرنگاران فعال شهرستان دشتی

 

روز خبرنگار بود و در دشتی نیز به مانند سایر دیار میهن مراسم تجلیل از خبرنگاران برگزار شد ذیل عنوان"مراسم تقدیر از خبرنگاران فعال شهرستان دشتی" مراسمی که بانی خیر آن فرمانداری دشتی واداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و در سالن اجتماعات فرمانداری دشتی برگزار شد. هرچند نگارنده برای اولین بار بود در این مراسم حاضر بودم ولی استقبال اندک را بی و با مقایسه با سال های ماضی می شد به عینه دید.
قبل از نگارش مشروح مراسم مورد اشاره لازم است بواسطه این روز که جامع ترین روزی است که یاد می شود از مطبوعات و نویسندگان آن یاد کنم و تبریک ویژه بگویم به قلم بدستان دشتی که در نشریات تخصصی و عمومی طی اداوار مختلف قلم فرسایی کرده و می کنند ولی در این مراسم حضور نداشتند و یا ذکری از نامشان نمی شود:
مرحومان میرزا ابراهیم صدیق،علی دشتی،حجه الاسلام والمسلمین سید محمد حسن نبوی،دکتر احمد ظریف فرد،حمید آل یوسف و بزرگوارانی از جمله دکتر ناصر سنایی دشتی،محمد رضا صفدری،دکتر مهران زنده بودی،دکتر عبدالمجید مصلح،دکتر فرخ حاجیانی،دکتر پرویز حاجیانی،علی حاجیانی؛سید محمد رضا هاشمی زاده،سید مسعود رکنی،غلامحسین نجفی،علیرضا شیرکانی،ناصر علیخواه،محمد سرخوش،غلامحسین و محمد هادی نژاد،علیرضا عمرانی،هادی اخلاقی،غلامرضا حیاتی،داریوش رزمی،هوشنگ حیدری،سید فراز بهزادی،مجید شریعت زاده،غلامعلی زارعی،محمد حسین بکنی،محمد رضا شایان،مرتض پروانه،ابراهیم شاکری مطلق،علی اسماعیل پور،اصغر اسماعیلی،علی نجفی،علیرضا تیموری،محمد صادق حاجیانی،غلامرضا ابراهیمی،علی فقیه،حسین حاجی پور،حسین تیموری،اکبر قائدی و...
و اما مراسم;که مقرر بود ساعت 11صبح روز دوشنبه شروع شود به مانند اغلب مراسمات با تاخیر و این بار 30دقیقه ی شروع شد.تلاوت قرآن با صدای حمید زارعی رسمی بودن مراسم را به همه گوشزد کرد و پس از آن موسی بهنام رئیس اداره فرهنگ و ارشاد دشتی بود که ضمن تبریک ،گلایه مند عدم تخصیص بودجه عمرانی و تجهیزاتی به این اداره شد تا بتواند نمایندگی کاکی،رسانه های مجازی،سالن فرهنگسرا و..را سر وسامان دهد.سید عبدالمحسن هاشمی زاده بخشدار مرکزی شهرستان با سخنرانی جامع و مسلط بیان کردند: خبرنگار روح آگاهی دادن را در جامعه ایجاد می کند.
پس از آن نوبت به خبرنگاران و فعالان مطبوعات و رسانه ها رسید که ابتدا نگارنده و سپس حمید زارعی مدیر فرهنگسرای شهید شهریاری و خبرنگار هفته نامه دلیران تنگستان  با بیان سبقه درخشان دشتی ها در عرصه مطبوعات یادی از علی دشتی کردند و اظهر داشتند علی رغم عدم وجود مطبوعه مکتوب رسانه های مجازی دشتی نقش اطلاع رسانی رو به خوبی ایفا کردند که نیاز به توجه بیش از پیش مسئولین دارد.قاسم هزمتیان این فرهنگی محجوب و خبرنگار هفته نامه نصیر بوشهر با تشکر از مسئولین اداره فرهنگی و ارشاد شهرستان خواستار توجه بیشتر شوارای شهر به عرصه اطلاع رسانی شدند و پیشنهاد راه اندازی ایستگاه مطبوعات را ارائه دادند.
مهندس علی زارعی سرپرست فرمانداری دشتی پس از شنیدن سخنان حضار ضمن تبریک ویژه بیان کردند: همواره به مدیران شهرستان تاکید کردم هرگاه پروژه ،طرحی را مقرر است در شهرستان افتاح نمایید و یا مسئولی قرار است در شهرستان حضور یابد با فراخوان خبرنگاران اطلاع رسانی نمایید.وی پس از آن به بیان عملکرد آتی شهرستان پرداختند که فهرست وار درادامه خواهید خواند.
درپایان مراسم نیز از فعالان عرصه رسانه تجلیل شد:
ایوب آشنا(روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی)،حمید زارعی،اسماعیل حاجیانی(خبرنگار خبرگزاری فارس،خبرنگار بسیج هنرمندان)،علی اشکو(خبرنگار ایرنا)،محمد جواد غریبی(خبرنگار نسیم جنوب)قاسم هزمیتان،غلامعلی جمالی حاجیانی(خبرنگار صدا و سیما در کاکی)،محمد حسن شیخیانی(مدیر جنوب پرس)،محمد جواد امامی حجتی(مدیر جویا نیوز)،سید مهدی بهزادی(مدیر اسبق مند نیوز)،حسین فقیه(مدیر مند نیوز)،محمد شاکری مطلق(وبلاگ دشتی ها).
 
اعم  خبرهای فرماندار:

-32مورد طرح و پروژه فرهنگی و اجتماعی ارئه شده که پس از تصویب اجرایی خواهد شد.
- امسال با توجه به برگزاری جشنواره شهید رجایی در شهرستان سه بخش مختلف با توجه به شاخص های اختصاصی و عمومی با سقف دو هزارامتیاز 13 دستگاه  دولتی معرفی خواهند شد.
-  سال 89 از طریق تملک دارایی 201میلیلرد ریال اعتبار عمرانی به شهرستان اختصاص یافته که در این مورد 21درصد بیش از سال گذشته پیشرفت داشتیم.
- در هفته دولت 23پروژه با اعتبار 460میلیلرد ریال کلنگ زنی و 29 پروژه با اعتبار 20میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.
-  با تفاهم نامه ی که ما بین 22 ادره دولتی در شهرستان امضا شد ادارات فوق از جمله:تعاون،بهزیستی،جهاد کشاورزی،میراث فرهنگی و...،بنیاد مسکن،منابع طبیعی،آب منطقه ای،تعاون روستایی،کمیته امداد،شرکت ملی پخش و...،نیاد شهید و امور ایثارگران و...موظف شدند در سال جاری 1373شغل را در شهرستان دشتی ایجاد کنند.
- اختصاص 10میلیارد ریال برای سد مخزنی دشت پلنگ
-416واحد مسکن در حال آماده سازی و تحویل که در سه پروژه:360واحدی مسکن جوانان،36واحدی جوانان،32 واحدی بنیاد مسکن. 

وعکسهایی از مراسم:

مراسم تقدیراز خبرنگاران فعال دشتی

خبرنگاران دشتی

خبرنگاران دشتی

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ

 

۱۳۸٩/٥/۱۳

 

 

 

نتایج خوب فرزندان دشتی در آزمون سراسری
با اعلام نتایج آزمون سراسری دانشگاه و موسسات آموزش عالی فرزندان دشتی موفق شدند اینبارهم به مانند سالهای گذشته رتبه های خوبی راکسب نمایند هرچند نمی توان ا ز بیان این نکته غافل شد که رتبه های بدست آمده سقف و یا به عبارتی رکوردی نیست که دشتی ها به آن دست نیافته باشند چرا که سالهای قبل رتبه هایی به مراتب بهتر نیز درکارنامه فرزندان دشتی نقش بسته است.الاایحال تبریک ویژه داریم به دورتبه برتر شهرستان _ البته طبق اطلاعات واصله وبلاگ دشتیها است_  که رتبه 53محسن محمدی درگروه علوم ریاضی  و رتبه 153آرش تیموری درگروه علوم تجربی بدست آورده اند.که هردو بزرگوار از دبیرستان نمونه علامه طباطبایی خورموج بوده اند شایان ذکر است که وجود رتبه های سه رقمی خاصه درگروه علوم ریاضی فروانی بیشتریرانسبت به سال گذشته نشان میدهد.
در پایان بازهم تاکید میکنم اینان برترین رتبه هایی است که وبلاگ دشتی طی استعلامی میدانی بدست آورده است.درصورت داشتن اطلاعات تکمیل تر از شماخواننده بزرگوارخواهشمندیم ما را در جهت اطلاع رسانی کاملتر یاری دهید.

قهرمانی عقاب(سپاهان)خورموج در لیگ دسته برتر فوتبال دشتی

هرچند در یک هفته به اتمام مسابقات قهرمانی خود را مسجل کرده بودند اما با بازی برد پایانی نیز توانستند و اثبات کردند که قهرمانی را به شایستگی بدست آورده اند.حال عقاب چشم به روزهای آتی باید در لیگ زیر گروه استان خود را آماده کند تا با تمام قوا بتواند به عنوان نماینده چهارم شهرستان حضور درخشانی را در لیگ برتر استان داشته باشد.نگارنده وبلاگ دشتی ها که خود متولد و بزرگ شده محله عقابی ها در خورموج است ضمن آرزوی موفقیت برای تیم عقاب امیدوار است این موفقیت حضور در لیگ استان را دست یابد.

بد نیست بدانیم شهرستان دشتی با حضور تیم های ایرانجوان،پاس و آزادی در لیگ استان دارای سه نماینده است. 

درخشش شهباز خورموج در لیگ جوانان استان
روز گذشته در چارچوب مسابقات لیگ برتر جوانان استان یک بازی در خورموج مابین شهبازخورموج و شاهین بوشهر برگزار شد که در پایان علی رغم شایستگی شهباز با نتیجه دو بر یک بازی را به حریف قدرخود واگذارکرد.ولی با احتساب این نتیجه هم شهبازبا حداقل امکانات موجود درجایگاه دوم لیگ برترجوانان استان قرار دارد. لیگی 8تیمی با حضور تیم های سایپا و دخانیات برازجان،پاس و سرسپولیس گناوه،گازفجر جم،فجر کنگان،شاهین بوشهرو شهبازخورموج برگزار می شود.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ

 

۱۳۸٩/٥/۱۳

 

خبرهای از قلم افتاده...

 

خورموج هم لرزید

علی زارعی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در دشتی اظهار داشت: ساعت 1:22 دقیقه بامداد زمین لرزه‌ای شهر خورموج مرکز شهرستان دشتی را لرزاند.
سرپرست فرماندار دشتی افزود: طبق گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران مرکز این زمین لرزه که در ساعت 1:22 دقیقه بامداد امروز رخ داده خورموج مرکز شهرستان دشتی در 80 کیلومتری جنوب شرقی بوشهر اعلام شده است.
رئیس ستاد حوادث غیر‌مترقبه شهرستان دشتی بیان اشت: بزرگی این زمین لرزه 2/3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بوده است که در تاریخ چهارم مرداد اتفاق افتاده بود.
زارعی عنوان داشت: تا این لحظه ‌خسارات مالی و جانی اعلام نشده است و ستاد حوادث غیر‌مترقبه نیز در حال بررسی این موضوع است.
وی تصریح کرد: گزارش‌های تکمیلی نیز در اختیار مردم شریف قرار می‌دهیم.
این مقام مسئول اضافه کرد: هر چند میزان این زمین لرزه گسترده نبوده اما همه امکانات و تجهیزات برای مقابله با خسارات احتمالی آماده است.
سرپرست فرمانداری دشتی گفت: این زمین لرزه خطرناک نبوده از این رو مردم خورموج باید خونسردی خود را حفظ کرده و به فعالیت روزانه خود ادامه دهند.
زارعی خاطرنشان کرد: تیم امدادی شهرستان دشتی به طور کامل آماده است و با شهرستان‌های همجوار نیز صحبت کردیم در صورت بروز زلزله شدیدتر آماده کمک‌رسانی باشند.

21 پروژه عمرانی در هفته دولت در دشتی افتتاح می‌شود

علی زارعی ظهر امروز در سومین جلسه شورای اداری این شهرستان در سال جاری با اشاره به پروژه‌های هفته دولت این شهرستان اظهار داشت: تعداد 7 خانه عالم در دشتی احداث و عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.
وی ادامه داد: کانون فرهنگی هنری شهدای بستان بادوله، خانه بهداشت شیخیان، دو سالن ورزشی در روستاهای زیارت و باغان، پروژه‌های عمران شهری آب، برق و راه، سد دشت پلنگ، طرح‌های آبخیز‌داری و کشاورزی، طرح‌های آموزشی، طرح‌های هادی روستایی از دیگر پروژه‌هایی هستند که در هفته دولت عملیات اجرایی آنها آغاز می‌شود.
سرپرست فرمانداری دشتی بیان داشت: تعداد 21 پروژه عمرانی با اعتبار 123 میلیارد و 199 میلیون ریال در هفته دولت در دشتی افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.
زارعی خاطر‌نشان کرد: مدرسه شبانه‌روزی خورموج، خوابگاه علامه طباطبایی، خانه بهداشت کردلان، 13 طرح هادی روستایی، گلزار شهدای شهر خورموج، آبخیزداری روستای چاه گاه، چند طرح برق‌رسانی، ایستگاه پست 132 کیلو ولت شماره دو خورموج از جمله طرح‌هایی است که در هفته دولت افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به بحث سواد‌آموزی در دشتی افزود: با توجه به آماری که در سال 1385 در ارتباط با سواد‌آموزی و بیسوادی تهیه شده بر اساس سند راهبردی استان مقرر شده شهرستان‌های دشتی، گناوه و جم در سال 1389 مراسم جشن پایان بیسواد آموزی را برگزار کنند.
زارعی عنوان داشت: نهضت سوادآموزی که یکی از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی و به فرمان حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت بسیاری از کسانی که نه تنها کم سواد بلکه بیسواد بودند با حضور در کلاس‌های سوادآموزی به مسئولیت‌های مهمی در کشور رسیدند و این یکی از نعمت‌های بزرگ انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
سرپرست فرمانداری دشتی با بیان اینکه 68/95 درصد مردم شهرستان دشتی طبق آمار سرشماری سال 1385 باسواد هستند، افزود: باید این آمار به 62/ 97 درصد برسد و در بخش مرکزی، شنبه و طسوح، دهستان کاکی، دهستان مرکزی و شهر کاکی باید تلاش بیشتری صورت بگیرد و افرادی که در طرح قرار داردن شناسایی و به کلاس‌های سوادآموزی جذب شوند تا بتوانیم در پایان سال 1389 جشن باسوادی را برگزار کنیم.
وی صرفه‌جویی در آب و برق را مورد تاکید قرار داد و افزود: تعداد 10 اداره در شهرستان هستند که هنوز افزایش مصرف آب دارند که انتظار می‌رود تلاش کنند که در این زمینه صرفه‌جویی صورت بگیرد و مصرف آب و برق را به پاین‌ترین حد ممکن برسانند.
زارعی ادامه داد: البته 20 دستگاه از ادارات شهرستان دشتی در مصرف آب و برق کمترین مصرف را داشته‌اند که جای تقدیر است.
سرپرست فرمانداری دشتی اظهار داشت: در بعضی از ادارات به اندازه 5 الی 10 واحد مسکونی کولر روشن است و برق مصرف می‌شود که این ادارات باید تلاش کنند در این زمینه صرفه‌جویی کنند.
وی تصریح کرد: دستگاه‌هایی که بدهی به آب و برق دارند نیز انتظار می‌رود بدهی‌های خود را به این دو شرکت آبفا شهری و برق پرداخت کنند.
زارعی خطاب به روابط عمومی اداراتی دشتی گفت: اگر مسئولی از استان و یا کشور برای بازدید از پروژه‌ها و طرح‌ها و یا ادارات مربوطه به شهرستان دشتی سفر می‌کنند حتما خبرنگاران را مطلع کنند.
وی ادامه داد: امید می‌رود این هماهنگی‌هایی که قبلا وجود داشته با خبرنگاران بیشتر شود زیرا خبرنگاران هستند که مسائل و مشکلات مردم را منعکس می‌کنند.
سرپرست فرمانداری دشتی اضافه کرد: در رابطه با پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، مسائل دیگر و هر نوع خدماتی که ارائه می‌شود خبرنگاران باید در جریان قرار گیرند تا خبرنگاران با انعکاس آنها مردم را در جریان فعالیت‌های انجام شده قرار دهند.
زارعی با اشاره به برگزاری نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی که در تهران و به دستور حضرت امام خمینی (ره‌) توسط حضرت آیت‌الله طالقانی در پنجم مرداد ماه سال 1358 در دانشگاه تهران اقامه شد، گفت: نماز جمعه موجب اتحاد، همدلی، وحدت مردم ایران اسلامی شد و دشمن با ترورهایی که در کشور انجام داد و بسیاری از شخصیت‌های بزرگ کشور و ائمه جمعه از جمله شهیدان مدنی، صدوقی، دستغیب، اصفهانی و حتی ترور رهبر معظم انقلاب درصدد بود که این اتحاد، همدلی و وحدت را از بین ببرد زیرا دشمن ار همین اتحادها‌، وحدت و همدلی‌های بین مردم در هراس است.
وی در پایان خواستار حضور فعال و پر رنگ‌تر کارکنان ادارات و نهادها در صفوف به هم فشرده نماز جمعه شد.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ

 


۱۳۸٩/٥/٢

 

نطق میان دستور پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان

 

بسم الله الرحمن الرحیم

با درود و سلام به روح بلند و ملکوتی امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و عرض سلام و ادب و احترام به پیشگاه مقام معظم رهبری، ملت شریف ایران و مردم نجیب و خونگرم استان بوشهر، خصوصا اهالی شریف شهرستانهای دشتی و تنگستان؛ با تبریک اعیاد شعبانیه برهمه ،هموطنان عزیز و همکاران گرامی؛ در آستانه ولادت امام زمان منجی عالم بشریت هستیم ، این روز فرخنده را به، همه پیروان آن امام تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
فرصت را مغتنم شمرده، نکاتی چند پیرامون مسائل کلان کشور و همچنین مسائل و مشکلات استان بوشهر و حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان به استحضار نمایندگان، دولتمردان و افکار عمومی می‌رسانم.
بی تردید مرجعیت شیعه مستحکم ترین و مطمئن ترین ملجأ و پشتوانه فقه جعفری و مکتب اسلام و تکیه گاه استوار نظام اسلامی است و رعایت ساحت آن بر همگان واجب و لازم و هتک حرمت به مرجعیت شیعه گناهی نابخشودگی است.ایران اسلامی فراموش نکرده است که در دشوارترین برهه های تاریخ ،وجود مراجع عظام تقلید چگونه استعمارگران و دست نشاندگان داخل آنان،را به زانو درآورده و ملت ایران را از حوادث ویرانگر نجات بخشیده است. نهضت تنباکو ،قیام مشروطیت و انقلاب اسلامی ایران از برجسته ترین مصادیق حضور و نقش ارزنده مراجع بزرگ معاصر است.
قطعا حوادث تلخی که اخیرا روی داده و هتک حرمتی که به ساحت مراجع عظام تقلید شده نمی تواند رفتاری خود سرانه و بدون برنامه ریزی و سازماندهی باشد .گروههای محفلی کوته فکر و متحجر که خود را همه کاره نظام می دانند و با یک انتقاد ساده از سوی مراجع بر آشفته شده و تحمل شنیدن نظرات دوستان همفکر خود را نیز ندارند آرامش عمومی کشور را به مصلحت نمی دانند و دست به چنین رفتارهای خشونت آمیز و ضد اسلامی می زنند.
چگونه است که دستگاه های اطلاعاتی ، امنیتی و قوه محترم قضائیه نسبت به این حوادث و وقایع ناگوار سکوت کرده و آمران و عاملان آن را به افکار عمومی معرفی نمی کنند همچنین بر خورد گستاخانه ای که با یادگار حضرت امام ( ره ) ،آن هم در جایگاهی که خود ایشان میزبان مراسم بود و با وجود آنکه وی تاکید کرده بود که سال 89 سال رفع کدورتها باشد اوج بی اخلاقی سیاسی و نشان دهنده بی توجهی محض به آموزه های دینی آنهم از سوی کسانی است که مدعی ترویج آن در جامعه هستند.
بر همه دلسوزان نظام فرض است در هر جایگاه و کسوتی که هستند نسبت به این حرمت شکنی های واکنش نشان دهند.
متاسفانه علی رغم تاکید مقام معظم رهبری بر وحدت و همدلی،با این رفتار ها کشور را به سمت هرج و مرج و آنارشیسم می برند و این بزرگترین خطری است که می تواند نظام را تهدیدکند.
عده ای فکر می کننداگر اقدامات تخریبی و فرا قانونی خود را با تابلو دین و به نام دین عرضه کنند تاثیر گذاری و اعتبار بیشتری خواهد داشت در حالی که این حرکات آفت دین و نظام است و مردم از این مسائل بیزارند و فاجع بارتر این است که این خط مشی در سطوح قدرت نهادینه شود.
متاسفانه چندی است که مجلس شورای اسلامی تحت هجمه های بی سابقه ای قرار گرفته است. در تمام کشورهای آزاد دنیا استقلال مجلس به عنوان عالی ترین نهاد قانون گذاری کشور مورد احترام همه از صدرتا ذیل است و مطابق اصول متعدد قانون اساسی کشورمان، نمایندگان می توانند در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کنند و حق تحقیق و تفحص در همه مسائل داخلی و خارجی را دارند. ولی اخیرا رئیس جمهور به عنوان کسی که مسئول اجرای قوانین مصوب مجلس است علی رغم اطلاع از جایگاه قانونی خانه ملت ،برخی مصوبات مجلس را غیر قانونی دانسته و از اجرای آن سرباز می زند. از طرفی دیگر عده ای با تجمع در مقابل مجلس علیه نمایندگان شعار می دهند و متاسفانه مجلس نیز مصوبه خود را پس می گیرد. این شکل اعتراض که همراه با افتراه –توهین و تهمت صورت گرفت در تمام ادوار قانون گذاری کشور امری بی سابقه بود و با تاسف فراوان روزنامه دولتی ایران که از بیت المال استفاده می کند و باید خود منشاء وحدت و تعامل باشد مردم را به حضور در این تجمع دعوت می کند.
با این حال آیا باز هم می توان این حرکات را خود جوش نامید؟
روشن است عده ای که زمانی حرفهای بزرگ می زدند اما در مقام عمل توانایی اجرای آن را ندارند و در برنامه ها و اداره امور کشور ناتوان و ناکار آمد هستند به جای پذیرش اشتباهات خود،نهادهای قانونی را ازجمله مجلس متهم می کنند و قصد فرافکنی دارند. البته برای آنان تفاوتی نمی کند همانطور که سازمان مدیریت و برنامه ریزی که یک نهاد قانونی با سابقه 60 ساله بود را منحل نمودند و برنامه ریزی را در کشور تعطیل کردند تا مانعی سد راه اهدافشان نباشد امروز پا را فراتر گذاشته و قصد تعطیلی و ناکار آمد جلوه دادن مجلس دارند.
عده ای مجلس مطیع ، ضعیف و ناکارآمد می خواهند در حالی که ملت انتظار دارد علی رغم تعامل نمایندگان با دولت ،در خانه ملت حقوقی از آنان ضایع نشود.
اما توصیه ای نیز به همکاران عزیز خود دارم ما نمایندگان مجلس به عنوان متولیان امر قانون گذاری با عقب نشینی در برابر خواسته ها و لابی های بیرونی موجب خدشه دار شدن جایگاه مجلس می شویم اگر ما به مسئله ای اعتقاد نداریم چرا با اکثریت آرا به آن رای می دهیم و اگر هم اعتقاد داریم چرا به این سرعت رای خود را پس می گیریم و عقب نشینی می کنیم .منتقدان مجلس از این تزلزل آراء جهت نیل به مقاصدشان استفاده می کنند.
در عرصه دیپلماسی باید از دولت پرسید چگونه است که ما برای جلب رای چین،کشور خود را به بازار کالاهای چینی تبدیل کرده و کمر اقتصاد و صنایع خود را به قیمت بیکاری جوانان این سرزمین خم کرده اما باز این کشور به تحریم های علیه ما رای مثبت می دهد.و همچنین کارشناسان مسائل سیاسی، بارها هشدار داده اند که روسیه نیز شریک قابل اتکایی برای ما نیست و نمی توان سرنوشت خود را به رای روسیه پیوند زد.
آمار بیکاری در پایان برنامه چهارم باید به 4/8 درصد می رسید که اکنون با داشتن حدود 3 میلیون نفر بیکار به نظر می رسد که رسیدن به این هدف محال خواهد بود.تردیدی نیست که اشتغال در سایه سرمایه گذاری و اهمیت دادن به تولید ایجاد می شود.

و اما مسائل استان و حوزه ی انتخابیه ام :
متأسفانه دیدگاه دولتمردان نسبت به مناطق و استان های کمتر توسعه یافته و مرزی، دیدگاه منفعلانه ای است. در حالی که مرزنشینان به عنوان صیانت کنندگان از مرزهای کشور دارای حقوقی قانونی هستند که نباید از سوی حاکمیت نادیده گرفته شود. یکی از مصادیق بارز بی اعتنایی دولت به خواست قاطبه مردم، صاحبنظران سیاسی و اجتماعی، ائمه جمعه، شوراهای اسلامی شهر و روستا و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در خصوص انتصاب استاندار جدید بوشهر بود. دولت با اصرار بر خودرأیی و نادیده گرفتن افکار عمومی استان، شخصی را به این مسند منصوب می کند که هیچ شناختی از استان ندارد. در واقع دولت اشتباه گذشته خود را در انتصاب استاندار جدید نیز تکرار کرد انتظار می رفت دولت با عبرت از گذشته و توجه به خواست اکثریت مردم دست به انتصاب استاندار کارآمد بومی می زد.
موضوع دیگر آن که خوشبین ترین طرفداران دولت در بوشهر نیز نسبت به اجرای بسیاری از مصوبات سفر رئیس جمهور در استان ناامید شده اند. دولت 4 سال پیش وعده داده بود که 50 درصد حق اشتغال نیروهای استان در پارس جنوبی در اختیار بومی ها قرار گیرد اما وزارت نفت با تمرد از این مصوبه دولت، نه تنها در جهت اجرایی شدن آن تلاش نکرد بلکه با استخدام نیروهای غیربومی و ارائه آمارهای خلاف واقع افکار عمومی استان بوشهر را نیز نگران ساخت. تخلفات وزارت نفت محدود به این مسئله نمی شود. انتقال دفاتر مرکزی شرکت های نفتی به مناطق عملیاتی که دستور صریح ریاست محترم جمهوری است کارشکنی وزارت نفت به سرانجامی نرسیده وآقای وزیر نیز در اظهارنظری متناقض با دیدگاه های رئیس جمهور، عنوان نموده ضرورتی برای انتقال شرکت های مذکور نمی بیند.
یکی دیگر از معضلات کنونی استان های جنوبی کشور از جمله بوشهر پدیده زیانبار ریزدگردها است. این پدیده که سلامت شهروندان را به مخاطره انداخته، باعث افزایش بیماری های تنفسی ، مختل شدن فعالیت های روزمره مردم، افزایش مهاجرت به دیگر استان ها و تأثیر منفی بر فعالیت های اقتصادی شده، به طوری که زندگی به کام مردم جنوب به ویژه مردم استان بوشهر تلخ گردیده است. رفع و جلوگیری از بروز خسارت ناگوار ناشی از این پدیده نیازمند اهتمام ویژه دولت می باشد و با آن که هیأت دولت در سال گذشته در همین راستا آئین نامه ای را برای مقابله با آثار زیانبار این پدیده به تصویب رساند اما در عمل با فرصت سوزی و روزمرگی، هیچ گونه تغییری در شرایط مورد اشاره به وجود نیامده است. نکته تأسف آور اینکه با بروز کمترین میزان گرد و خاک در شهری چون تهران، دولت اقدام به تعطیلی چند روزه می نماید در حالی که در استان بوشهر علی رغم هشدارهای مسئولان ذی ربط مبنی بر خطرناک بودن وضعیت جوی استان، هیچ گونه توجهی به هشدارها نمی شود و انجام فعالیت های روزمره در این شرایط فوق العاده خطرناک ادامه می یابد و یکی از سوال های جدی مردم استان بوشهر در این راستا در خصوص تبعیض میان سلامتی مردم پایتخت در مقایسه با دیگر استان های کشور است. اکنون دولت مهرورز و عدالت خواه باید نسبت به این همه بی مهری و بی عدالتی پاسخگوی مردم استان بوشهر باشد.
و اینک دیگر مشکلات حوزه انتخابیه ام
- تسریع در انتصاب فرمانداران شهرستان های دشتی و تنگستان
- تسریع در پرداخت خسارت 24 فروند موتور لنج صیادی و باری که در اسکله عامری دچار آتش سوزی گسترده شده است و سرمایه مردم ساحل نشین منطقه از بین رفته و صدها نفر بیکار شده اند.
- عدم راه اندازی پروژه عظیم پارس شمالی با توجه به وعده های مکرر مسئولین.
- ضرورت چاره اندیشی و تدابیر لازم در پایان دادن به بحران و ادامه قطع مکرر و طولانی مدت برق در گرمای طاقت فرسای استان که باعث ایجاد خسارت های فراوان و ناامنی و نیز نارضایتی شدید شهروندان از تداوم چنین وضعیتی شده است.
- تخصیص اعتبار کافی برای تکمیل و بهره برداری از دانشکده نفت ، گاز و پتروشیمی و تاسیسات جانبی آن در بوشهر، که متاسفانه علیرغم تصویب اتمام و بهره برداری از آن در مهرماه 87 توسط وزارت نفت، این مهم تا کنون تحقق نیافته است .
- عدم اعلام استان بوشهر در صورت اسامی استان ها برای پرداخت خسارت ناشی از خشکسالی و تمدید یا بخشودگی جریمه بانکی کشاورزان .
- حذف نیروهای توانمند بومی از هیئت مدیره پارس جنوبی و بدنه مدیریتی نفت در عسلویه، علیرغم حضور فعال و نقش موًثر این نیروهای توانمند در تعامل بین مسئولین نفتی و مدیران محلی در پیشبرد اهداف و برنامه های وزارت نفت که این موضوع موجب اعتراض های مردمی و شوراهای اسلامی آن منطقه شده است.

- لزوم و ضرورت احداث درمانگاه های تأمین اجتماعی در شهرستان های دشتی و تنگستان.
- لزوم تسریع در احداث سد دشت پلنگ و سد باغان به عنوان نخستین سد خصوصی کشور.
- تسریع در انجام مطالعات سد مخزنی باهوش اهرم و تأمین اعتبار لازم برای احداث این سد.
- تبدیل و ارتقای روستاهای آباد و بادوله در تنگستان و دشتی ، به شهر.
- مرمت بناها و آثار تاریخی قلعه محمد خان در شهر خورموج، زایر خضرخان در اهرم و قلعه داراب خان در بخش شنبه.
- ضرورت احداث دانشکده فنآوری دانشگاه خلیج فارس در شهرستان دشتی ،‌ با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود و آمادگی لازم در سطح شهرستان و تسریع در راه اندازی دانشگاه علمی – کاربردی اهرم.
- تکمیل عملیات اجرایی اتوبان اهرم - برازجان - گناوه.
- عدم صدور مجوز برقی شدن چاه های کشاورزی.

لینک های مرتبط:

خانه ملت

خبرگزاری فارس

خبرگزاری پانا

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱٠:۱۳ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]