دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳٩٠/٧/٢۳

 

لیست جامع اسامی پذیرفته شدگان کنکور،دشتی

 

هرچند دیر به نظر رسد این رونمایی اسامی بزرگواران ولی به واسطه دیر رسیدن و تنظیم اطلاعات و چک نهایی ،از همین رو شد که در این این پست توجه شما مخاطبان همیشه  همراه بزرگوار را به لیست پیش رو جلب کنم با ذکر نکته ای که این همه ی لیست پذیرفته شدگان کنکور ،شهرستان دشتی نیست و گر لیست های دیگر به وبلاگ رسد حتما در وبلاگ دشتی ها بازتاب خواهم داد%

نمونه علامه طباطبایی:

محمد امین ادریسی مهندسی برق صنعتی شریف
محمد شهابی پزشکی جندی شاهپور اهواز
مصطفی نصیری خورموجی پزشکی علوم پزشکی بوشهر
علی نوروزی مهندسی مکانیک بناب
علیرضا حاجی پور مهندسی مکانیک صنعتی ارومیه
علیرضا علی پور مهندسی برق بناب
محمد علی منصوری مهندسی برق اردبیل
مهدی کردی مهندسی برق تفرش
حامد باغبانی مهندسی کامپیوترسخت افزاراصفهان 
محمد جواد لطفی نیا مهندسی شیمی زنجان
عبدالعظیم اسمعیلی مهندسی شیمی قوچان
علی شیخیانی مهندسی عمران خلیج فارس
علیرضا شیخیانی مهندسی عمران بهبهان
یوسف همتی منش مهندسی کامپیوتر نرم افزار خلیج فارس
سید محمد صادق جعفری مهندسی کامپیوتر نرم افزار بجنورد
زین العابدین مهتری مهندسی صنایع خلیج فارس
روح الله علی زاده علوم تغذیه علوم پزشکی بوشهر
محمدرضا محمدی اتاق عمل علوم پزشکی بوشهر
علی عزیزی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی بوشهر
سردار رزمی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی بوشهر
محمد آذرنیا علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی بوشهر
میلاد رستمی اتاق عمل علوم پزشکی بوشهر
مقداد مغدانی هوشبری علوم پزشکی بوشهر
سجاد مصلحی پور پرستاری علوم پزشکی بوشهر
علی شاکری مطلق شیمی محض خلیج فارس
محمد جواد معصومی پرستاری علوم پزشکی بوشهر
علی دولاب علوم اقتصادی خلیج فارس
ابراهیم نیکوکار مهندسی مکانیک خیلج فارس
محسن احمدی نسب مهندسی شیمی خلیج فارس
امید دهرمی مهندسی عمران خلیج فارس
محمد احمدی ریاضی- امام حسین(ع)
اویس انداز کاردانی مکانیک بم
مظاهر صبرک کاردانی مکانیک بم
محمد احمدی مهندسی کامپیوتر پیام نور بوشهر
قاسم رضایی مدیریت بازرگانی پیام نور خورموج
مهدی قاسمی مهندسی نفت آزاد شیراز
یاسر سعیدیان مهندسی نفت آزاد شیراز
محمد علی شیرواند مهندسی نفت آزاد شیراز
خشایار حیدری مهندسی شیمی آزاد شیراز
حیدر اسمعیلی مهندسی نفت آزاد بوشهر
علیرضا مسعودی زاده مهندسی شیمی آزاد بوشهر
علی کاظمی مهندسی شیمی آزاد بوشهر
علیرضا نصیری خورموجی مهندسی شیمی آزاد بوشهر
عادل جمالی حاجیانی مهندسی کامپیوتر آزاد بوشهر

اندیشه:

منوره نصیری خورموجی پزشکی علوم پزشکی بوشهر
الهه بی گناه مهندسی عمران تبریز
زهرا حسینی مهندسی کشتی سازی خلیج فارس
زهرا صیادی مهندسی مکانیک زاهدان
نسیبه سلیمانی خورموجی فیزیک شیراز
بدریه جعفری مهندسی محیط زیست ایرانشهر
راحله عاشوری مهندسی فناوری اطلاعات جهرم
زهرا سعیدیان مطلق ریاضیات و کاربردها خلیج فارس
کبری زائری ریاضیات و کاربردها خلیج فارس
الهام جعفری آمار و کاربردها جهرم
شیدا شیرکانی آمار و کاربردها خلیج فارس
محدثه منصوری مامایی علوم پزشکی بوشهر
پروین غریبی مامایی چناران
نسرین گرامی پرستاری علوم پزشکی بوشهر
مهناز یزدان شناس مدیریت خدمات بهداشت جندی شاهپور
معصومه ناصری علوم سیاسی چمران اهواز
فاطمه صوفی مفرد مدیریت بازرگانی خلیج فارس 
سکینه غلامی علوم تربیتی شیراز
پردیس فرزانه نیا کتابداری خلیج فارس
سمانه قائدی زبان و ادبیات عرب خلیج فارس
مینا جعفری مهندسی کامپیوتر پیام نور بوشهر
سکینه معصومی مهندسی کامپیوتر پیام نور بوشهر
مریم فقیه احمدانی مهندسی صنایع پیام نور بوشهر
شکوفه معصومی مهندسی صنایع پیام نور بوشهر
فاطمه باغبانی مهندسی مدیریت پروژه پیام نوربوشهر
منصوره شیخیانی مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور بوشهر
مرضیه شیخیانی مهندسی کشاورزی پیام نور بوشهر
راحیل فرهادی مهندسی شیمی پیام نور بوشهر
راضیه باغچه بان شیمی محض پیام نور بوشهر
زهره وجدار شیمی کاربردی پیام نور خورموج
شبنم حاجی پور شیمی کاربردی پیام نور خورموج
شفیقه گرامی شیمی کاربردی پیام نور خورموج
آتین عرب فناوری اطلاعات پیام نور خورموج
سرور حاجی حسینی روانشناسی پیام نور بوشهر
سمیرا رحیمی نژاد روانشناسی پیام نور بوشهر
سودابه باغبانی روانشناسی پیام نور بوشهر
لیلا محمدی روانشناسی پیام نور بوشهر
پروین سپهرم روانشناسی پیام نور خورموج
محدثه گنجی علوم اقتصاد پیام نور خورموج
سمیه احمدی علوم اقتصاد پیام نور خورموج
معصومه رزاقی علوم اقتصاد پیام نورخورموج
زهرا دهباشی علوم اجتماعی پیام نور بوشهر
سکینه مهدوی نژاد مترجمی زبان انگلیسی پیام نور بوشهر
حکیمه رضایی صفت زبان انگلیسی پیام نور خورموج
طیبه حسین پور زبان انگلیسی پیام نور خورموج
سیده فاطمه طاهری الهیات پیام نور بوشهر
طیبه زارعی مطلق مدیریت صنعتی پیام نور خورموج
مریم صابر دشتی مدیریت صنعتی پیام نور خورموج
زینب ابراهیمی مدیریت صنعتی پیام نور خورموج
فریده رضایی مدیریت صنعتی پیام نور خورموج
فاطمه بستام مدیریت دولتی پیام نور بوشهر
اعظم علی پور مدیریت دولتی پیام نور بوشهر
مدینه نور محمد مدیریت دولتی پیام نور بوشهر
سعیده بحرانی مدیریت دولتی پیام نور بوشهر
معصومه پورناصری مدیریت بازرگانی پیام نور خورموج
الهام اسماعیل پور مدیریت بازرگانی پیام نور خورموج
مهرناز نعیمی مدیریت بازرگانی پیام نور خورموج
سحرناز اسدپورخواجگانی مدیریت بازرگانی پیام نور بوشهر
سکینه غریبی مدیریت بازرگانی پیام نور بوشهر
اسما اسکندر مجرد ادبیات فارسی پیام نور بوشهر
معصومه زارعی برنامه ریزی شهری پیام نورخورموج
سهیلا تمیوری حقوق پیام نور خورموج
بهاره صالحی نژاد حقوق پیام نور خورموج
حمیده مردانلو حقوق پیام نور خورموج
سمیرا تاجدینی حقوق پیام نور خورموج
سعیده تیموری حقوق پیام نور خورموج
فاطمه مخدان زاده دشتی حقوق پیام نور خورموج
زهرا قایدی حسابداری پیام نور خورموج
زهرا فقیه حسابداری پیام نور خورموج
فاطمه احمدی  حسابداری پیام نور خورموج
زهرا کارگزاری حسابداری پیام نور خورموج
فاطمه صمیمی فر حسابداری پیام نور خورموج
مهدیه اکفوره حسابداری پیام نور خورموج
ریحانه حیدری حسابداری پیام نور خورموج
فاطمه دربندی خورموجی حسابداری پیام نور خورموج
میترا دهوکی حسابداری پیام نور خورموج
طیبه حسینی حسابداری پیام نور خورموج
مریم سلیمی کتابداری پیام نور بوشهر
زینب امیری مهندسی نفت بین المللی عسلویه
مهدیه حیاتی پرستاری آزاد کازرون
زهرا شیرکانی پرستاری آزاد کازرون
شیما داودی فر مهندسی پزشکی  آزاد کازرون
مریم نجفی مهندسی شیمی آزاد بوشهر
فریبا بهادر مهندسی شیمی آزاد بوشهر
سپیده ستوده مهندسی شیمی آزاد بوشهر
مهدیه صفری مهندسی پلیمر آزاد بوشهر
نرجس اسماعیلی مهندسی فناوری اطلاعات آزاد بوشهر
فرشته معصومی  مهندسی معماری آزاد خورموج
فرزانه معصومی مهندسی معماری آزاد خورموج
بتول زائر پور روانشناسی آزاد اهواز
مرضیه رستمی مدیریت بازرگانی آزاد شیراز
کیمیا رجبی حسابداری آزاد خورموج
صدیقه رستمی حسابداری آزاد خورموج
زهرا برهانی حسابداری آزاد خورموج
طاهره غریبی حسابداری آزاد خورموج
بهاره محمدی حسابداری آزاد خورموج
مرضیه غریبی حسابداری آزاد خورموج
الهام زارعی حسابداری آزاد خورموج
معصومه حسینی حسابداری آزاد خورموج
افسانه ابراهیمی حسابداری آزاد خورموج

ابوذر غفاری:

حمید امیر احمدی مهندسی شیمی خلیج فارس
وحید شبانی بهلولی مهندسی معماری خلیج فارس
مصطفی کردی مهندسی کامپیوتر خلیج فارس
سعید غلامی فیزیک خلیج فارس
مصطفی احمدی مدیریت صنعتی خلیج فارس
سعید شریعت زاده علوم و فنون دریای گمرکی خرمشهر
زهیر زارعی مهندسی کامپیوتر پیام نور بوشهر
عبدالرضا قشلاقی رحیمی مهندسی نفت پیام نور بوشهر
حسین زینبی مهندسی شیمی پیام نور بوشهر
سعید حسینیان راد مهندسی صنایع پیام نور بوشهر
سجاد محمدی فیزیک پیام نور بوشهر
معراج عبدلی مهندسی نفت آزاد بوشهر
حسین حاجیانی مهندسی نفت آزاد بوشهر
علی قامتی مجرد مهندسی شیمی آزاد بوشهر
میلاد اسماعیلی مهندسی شیمی آزاد بوشهر
موسی دوست حسینی مهندسی شیمی آزاد بوشهر
مصطفی صیادی مهندسی عمران آزاد بوشهر
مرتضی زارعی مهندسی شیمی آزاد برازجان
مجتبی محمدی مهندسی مکانیک آزاد برازجان

اشراق:

انیسه حسین زاده زبان انگلیسی خلیج فارس
زینب دژگاهی مامایی علوم پزشکی بوشهر
فاطمه محمودی نیا ادبیات پارسی رفسنجان
فاطمه سجادی راد حقوق پیام نور خورموج
فاطمه صابری نیا حقوق پیام نور خورموج
فریده درا حقوق پیام نور بوشهر
مینا نجفی مهندسی کامپیوتر نرم افزارپیام نوربوشهر
محدثه بحرینی شیمی پیام نور بوشهر
فاطمه محمد پور روانشناسی پیام نور خورموج
رضوان محمدی روانشناسی پیام نور خورموج
مرضیه درویشی جغرافیا پیام نور خورموج
فاطمه حسینی مدیریت بازرگانی پیام نور خورموج
سیده نسا حسینی زاده مدیریت بازرگانی پیام نور بوشهر
زینب غلامی مدیریت بازرگانی پیام نور بوشهر
صفورا دشتی مدیریت بازرگانی پیام نور بوشهر
فاطمه صداقت حسابداری پیام نور خورموج
زهرا مشایخی اصل حسابداری پیام نور بوشهر
نجمه شیخیانی پرستاری آزاد کازرون
لیلا ریزی حقوق علمی کاربردی خورموج
لیلابازیاری حقوق علمی کاربردی خورموج
ناهید غریبی روانشناسی علمی کاربردی خورموج

فاطمیه:

عاطفه حاجیانی مهندسی عمران خلیج فارس
سولماز عزیزی مهندسی کشتی سازی خلیج فارس
رحیمه صابر راد فیزیک خلیج فارس
عاطفه علی زاده فیزیک خلیج فارس
هاجر گلبینی علوم اقتصاد رازی کرمانشاه
فاطمه بهبود مدیریت بازرگانی چمران اهواز
زینب عبدالهی مدیریت صنعتی خلیج فارس
ناهید بداغی بهلولی جامعه شناسی مازندران
شیوا صابر دشتی زیست شناسی یاسوج
زهره امینی مامایی علوم پزشکی بوشهر
معصومه حیدر پور اتاق عمل علوم پزشکی بوشهر
ناهید صفری کتابداری پزشکی علوم پزشکی بوشهر
سیده شبنم جعفری شیمی پیام نور بوشهر
سمیرا زارعی  شیمی پیام نور خورموج
سارا زارعی شیمی پیام نور خورموح
عاطفه رزمی زیست شناسی پیام نور بوشهر
فرشته صداقت زیست شناسی پیام نور بوشهر
رقیه عرب فناوری اطلاعات پیام نور خورموج
صدیقه دهدار فرد مدیریت صنایع 
سمیه اخلاقی مهندسی مدیریت اجرایی پیام نورخورموج
زهرا خواجه زاده مهندسی شیمی آزاد بوشهر
فاطمه کشاورز مهندسی شیمی آزاد برازجان
شیما داوری فر مهندسی پزشکی آزاد کازرون
رقیه آستروتین  مهندسی پلیمر آزاد بوشهر
خدیجه محمدی مهندسی نر افزار آزاد بوشهر
معظمه پاکدامن مهندسی پرتو پزشکی
شبنم اسماعیلیان مطلق مهندسی معماری آزاد خورموج
مژگان دراج مهندسی معماری آزاد خورموج
رضوان دراج مهندسی معماری آزاد بوشهر
مریم قایدی پرستاری آزاد داراب
سیده فاطمه امینی حقوق آزاد بوشهر 
فاطمه فرهنگ پور حقوق آزاد بوشهر 

 طوبی:

زینب بحرینی فلسفه شهید بهشتی
رقیه کرماش پور مهندسی منابع طبیعی بهبهان 
گلشن مهدی علمدارلو علوم سیاسی بیرجند
مژگان رضایی رحیمی فلسفه میبد
نسرین بحرینی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی بوشهر
طاهره محمدی علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی بوشهر
مریم احمدی شیمی کاربردی پیام نور خورموج
فاطمه فخرایی شیمی کاربردی آزاد برازجان
سمانه افراسیاب مهندسی محیط زیست پیام نور بوشهر
سمیه وفایی مطلق مهندسی کشاورزی پیام نور اهرم
اعظم زنوریان آزاد مهندسی مدیریت آبادی پیام نور بوشهر
کبری فولادی دوقزلو مهندسی کشاورزی پیام نور بوشهر
سکینه غریبی مدیریت بازرگانی پیام نور خورموج
سیده محدثه صالحی مدیریت بازرگانی پیام نور خورموج
زهرا کرمی مدیریت صنعتی پیام نوربوشهر
سعیده بحرانی مدیریت صنعتی پیام نورخورموج
نجمه جهانگیری مدیریت صنعتی پیام نورخورموج
زهرا پروانی مدیریت صنعتی پیام نورخورموج
فرشته محمدی حسابدارای پیام نور خورموج
فاطمه احمدی حسابدارای پیام نور خورموج
طاهره غریبی حسابدارای پیام نور خورموج
بهاره مزیری روانشناسی پیام نور خورموج
سمیرا رحیمی نژاد روانشناسی پیام نور خورموج
راحله زیبا برشت روانشناسی پیام نور خورموج
مریم بنیادی نیا روانشناسی پیام نور خورموج
حوا ریزی روانشناسی پیام نور خورموج
سکینه زارعی ادبیات عرب پیام نور بوشهر
فاطمه زرند ادبیات پارسی پیام نور خورموج
فرشته غلامیان حقوق پیام نور خورموج
عاطفه دهقان حقوق پیام نور خورموج
کبری بنیادی رحیمی حقوق پیام نور خورموج
فریده احمدی حقوق پیام نور خورموج
رقیه سلیمی علم تربیتی پیام نور بوشهر
آزده بحرانی مشاوره پیام نور عسلویه

 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۳:۱٥ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٠/٧/۱٧

 

عکسهایی از سردار شهدای دریای پارس ،سردار شهید نادر مهدوی

 

سخنان شهید سید مرتضی آوینی درمورد سرداران شهید دریای پارس:
(...کجاست آن شجاعت و توکل و عشقی که مثل <مهدوی> یا <بیژن گرد> بر یک قایق موتوری بنشیند و به قلب ناوگان الکترونیکی شیطان در خلیح فارس حمله برد؟می پرسید : این شجاعت و توکل و عشق به چه درد می خوردد؟ هیچ! به درد دنیا داران نمی خورد. اما به کار آخرت عشاق می آید که آنجاست دار حاکمیت جاودانه عشاق)

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٠/٧/۱٧

 

مشروح اخبار دشتی

 

تصویب پنج طرح فرهنگی اجتماعی در کارگروه فرهنگی و اجتماعی دشتی

فرماندار دشتی گفت: پنج طرح فرهنگی اجتماعی با اعتبار بالغ بر 800 میلیون ریال در کار گروه فرهنگی و اجتماعی این شهرستان به تصویب رسید.

سید علی هاشمی روز یکشنبه در نشست کار گروه فرهنگی اجتماعی و کارگروه امور بانوان و خانواده شهرستان دشتی اظهار داشت:این طرح ها از طرف موسسه فرهنگی قرآن و عترت جامعه القرآن کوثر خورموج، موسسه همیار سلامت روانی اجتماعی و سه طرح از بسیج هنرمندان به کار گروه شهرستان ارسال شده است.
وی افزود: درشش ماهه اول امسال 21 طرح با اعتبار بالغ بر دو میلیاردو300میلیون ریال به کار گروه فرهنگی اجتماعی این استان ارسال شده است که 11 طرح در زمینه تحکیم بنیان خانواده و توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی بانوان، هشت طرح در زمینه توسعه و تقویت برنامه های دینی و قرآنی و دو طرح در زمینه ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت و تقویت زیر ساخت های ایثارگران است.
هاشمی ادامه داد:در شش ماهه اول امسال نیز 26 مصوبه در کار گروه امور بانوان شهرستان مورد تصویب قرار گرفته که تاکنون 88 درصد آن اجرایی شده است.

اختصاص 18میلیارد ریال اعتبار برای عمران شهر خورموج

کرامت الله طاهری  درگفت وگوبا ایرنا اظهارداشت: ازمهمترین طرح های امسال مطالعه پارک بزرگ کوهستانی بنگه با اعتباری بالغ بردومیلیاردریال و آسفالت معابرر و کوچه های شهر با اعتبار سه میلیارد و 500 میلیون ریال، احداث خیابان ساحلی از جاده لاور شرقی تا میدان فایز و دو دهنه پل عابر پیاده دربلواربسیج با اعتباردو میلیارد و500 میلیون ریال است.
وی تکمیل پارک ویژه بانوان خورموج، احداث وتکمیل دیوار حفاظتی دره انجیر، مطالعه دروازه ورودی شهر با نماد حضرت امام رضا(ع)، احداث وتکمیل پارک محلی ای شهرک شهید چمران  را از دیگر طرح های عمرانی شهری خورموج در سالجاری ذکر کرد.
طاهری اضافه کرد: امسال برای احداث سیستم روشنایی بلوارآیه الله حاج میرزا احمد دشتی به طول دو کیلومتر اعتباری بالغ بردو میلیاردریال اختصاص یافته که توسط مدیریت برق دشتی این پروزه اجرا و بااجرا ی این طرح مشکل دانشجویان دانشگاه های آزاد و پیام نور برطرف می شود.
وی یادآورشد: در سال گذشته 12 پروژه با اعتباری بالغ بر20 میلیارد ریال در شهر خورموج اجرا شد که چند پروژه آن از جمله بهسازی و ساماندهی خیابان شهید بهشتی، خیابان پاسداران جنوبی، خیابان دانش آموز، خیابان لنگک، وآسفالت معاب20 کوچه و چندین پارک محله ای در شهر خورموج به بهره برداری رسید .
شهردار خورموج گفت:امیدواریم با قول مساعدی که فرماندار و رییس کمیته برنامه ریزی شهرستان داده است، اعتبارات امسال این شهرداری ازمحل ستاد حوادث ومازاد درآمد افزایش یافته تا چند پروزه مهم از جمله احداث دیوار حفاظتی آبراه های فصلی وآسفالت معابر وکوچه های خورموج که از برنامه های مهم و خواسته های بحق مردم است، اجرایی شود .

معارفه ی جدید در شهرستان دشتی

در آیینی با حضور مرتضی بحرانی مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر و سید علی هاشمی فرمانداردشتی و مسئولان شهرستان دشتی ،رئیس اداره دامپزشکی دشتی معرفی شد.

در این آیین ضمن تقدیر از دکتر حسین احمدی، دکتر محمد رضا عباسی به عنوان سرپرست دامپزشکی شهرستان دشتی معرفی شد.

تلف شدن پرندگان وحشی در روستاهای دشتی!!

در دو هفته گذشته تاکنون چندین پرنده وحشی در روستاهای غرب و جنوب غربی شهر خورموج تلف شدند.

شاهدان عینی در گفت و گو با خبرنگار فارس در دشتی می‌گویند این پرندگان که اکثرا از نوع کبوتران چاهی و وحشی هستند پس از این که خود را به آب می‌رسانند و آب می‌نوشند می‌لرزند و سپس از بین می‌روند.
یکی از روستائیان شیخیان از توابع بخش کاکی شهرستان دشتی به خبرنگار فارس گفت: این کبوتران که در زمان عادی بیش از نیم کیلو وزن دارند در حال حاضر کمتر از رب کیلو هستند و بدن آن‌ها لاغر و تمام گوشت از بدن این پرندگان تکیده است.
وی که خود را حسین معرفی کرد افزود: به تمام بچه‌ها گفته شده است تا از دست زدن به لاشه این پرندگان خودداری کنند.
این روستایی ادامه داد: این در حالی است که سازمان ملل نسبت به احتمال شیوع دوباره ویروس آنفلوآنزای پرندگان در آسیا هشدار داده است.
 حسین روستایی اهل کاکی گفت: مهاجرت پرندگان وحشی به گسترش این ویروس در آسیا منجر شده است که در چین و ویتنام در حال گسترش است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشتی نیز در گفت و گو با خبرنگار فارس در این شهرستان ضمن تائید این خبر گفت: پیرو گزارشات واصله در ماه گذشته در ارتباط با مرگ و میر پرندگان قمری و کبوتر وحشی در روستاهای خانی و بیکسان، دهداری و شیخیان ماری ماموران اداره از محل‌های مورد نظر بازدید کردند.
مصطفی رشید یادآورشد:  نمونه برداری توسط پرسنل محیط زیست صورت گرفت و نمونه آن به موسسه تحقیقات سرم سازی رازی واحد شیراز تشخیص اولیه آلودگی نیوکاسل گزارش شده است.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۸:٥۸ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٠/٧/۳

 

دو روایت دشتیاتی

 

همیشه مهر و حال و هوای آن خاص بوده و هست.اینکه هنوز اهل مهرید یا نه بحث جداییست با آنچه می  خواهیم با هم مرور کنیم از دو روایت از نوع مهر که روایت هم نیست بیشتر شرح و حالیست از دشتی و دشتی ها مثه همیشه که شما بزرگواران در این وبلاگ خوانده اید..

همیشه برای تگارنده این حدیث جهادشهادت و درس و با این همزمانی قریب و غریب بوده که چه باهم چفت شدن در تقویممون و اوج اون اینه که جهاد و شهادت از درس جلوتره تو تقویم همون طور که واسه بهترین های این میهن همین بود که جهاد رو بر درس ارجح دونستن تا...

تاماباشیم وبگیم ایران، بگیم ایرانی، بگیم ایرانی ایم 

روایت1 شهادت:برادران شهید کبگانیان

بی اغراق ردپای افتخار آمیز دشتی ها را می توان در همه شهرهای کلان ایران یافت. این ردپاها و اثرهای دشتی ها شامل همه ی زمینه های فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی می شود(در پست های ویژه به این مقوله بیشتر خواهیم پرداخت)در این کوتاه روایت که بهانه اش روزهایی است که در آنیم شرحی مینی مال است از دو برومند جوان این میهن..

دو برادر از فرزندان حاج عبدالکریم کبگانیان دشتیاتی اصل در تهران و هنوز با ردپایی از دیارشان دشتی...دو برادر شهید نخبه ی که این روزها همه شاید بیشتر با مجموعه ورزشی که در خیابان شهید مفتح تهران به نام آنان هست آشنایی داشته باشند اما روایت آنان مثنوی خواهد برای شرح و بسط...این دو برادر از پدری مدتین و شریف از دیار دشتی که برای همه امید ها و آرزوهای داشته به تهران بزرگ قدم می گذارد و این حدیث زندگی این بزرگ مرد می شود فرزندانی که از آن رشیدان  سعید او جوان 20ساله دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران سال 60 توسط منافقین کوردل به شهادت می رسد و مسعود از فرماندهان سپاه در جبهه های جنوب به شهادت می رسند...تا دین خود را برای میهن ادا کرده باشد و ما مفتخر به داشتن این فرزندان...

*دکتر منصور کبگانیان ،عضو شواری عالی انقلاب فرهنگی ومعاون پزوهشی سابق وزارت علوم و..برادر این دو فرزند سرافراز وطن هستند.

روایت2 درس:مدیران ادوار دبستان شهید ملاح خورموج

 مهری بودن شاید بعد از دبستان فضای دیگری شود و این فضای حاکمه بعد از دبیرستان که دیگر تمام می شود.  مرورمان این بار جهت می یابد سمت 5سال ابتدایی ، این است حال و هوای مهر...
مهر این حسن رو همیشه همراهمون بوده که هرگاه مهر های عمرمون را مرور کنیم پر از خاطرات است و در واقع شاخصه ی این ماه ترافیک خاطراته و مهر های دبستان جایگاش ویژه بوده و هست به بهانه همین اتمسفر نگاهی متفاوت انداختیم به دبستان شهید ملاح خورموج که یکی از قدیمی ترین دبستان های شهرستان محسوب میشه و چه کسی می داند در این قدمت 47 ساله تا امروز چند نفر در این دبستان به اصطلاح درس خوانده اند و خاطرات  ساخته اند .ولی امر مهم اینه که مدیران در این شکوفایی تحصیلی و رشد بهشون کمتر توجه میشه درصورتیکه بار سنگینی رو به دوش دارند در همه طول سال حتی تابستون هایی که به نظرتعطیلی مطلقه.مرورمان دز این تصویر به مدیرانه  مردانی که همواره بوده اند هستند ولی نگاه بهشون کمه...ضمن خدا قوت و اظهار سپاس به همه این مردان و همه مردان و زنانی که باعث و بانی این رشدتحصیلی فرزندان دشتی شده اند....این نگاه رو
به نمایندگی از همه مدیران این بار به سوی شجره مدیران ادوار دبستان شهید ملاح در جنوب خورموج داریم ...

دراین عکس حداقل به مدیریت 21ساله مرد شریف استاد ایرج امیری توجه کنیم... 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٠/٧/۳

 

پیام های تسلیت به مناسبت درگذشت آیت الله میرزا احمد دشتی نجفی گنخکی(3)

 

دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

بسم‌الله الرحمن الرحیم
بیت مکرم مرحوم آیت‌الله حاج میرزا احمد دشتی نجفی
رحلت آیت‌الله حاج میرزا احمد دشتی نجفی فقیه وارسته و عالم مجاهد موجب تأسف و تألم شد و بی‌تردید فقدان این مرجع تقلید عالیقدر ثلمه‌ای برای حوزه‌های علوم دینی محسوب می‌شود.

یقیناً ثمرات تلاش‌های این عالم فقید در طول حیات پر برکت ایشان در تالیف کتب و تربیت طلاب به ویژه در مدرسه‌ای که به نام حضرت امام عصر (عج) تاسیس کرده‌اند همواره منشا خیرات و برکات فراوان برای حوزه‌های علمیه خواهد بود و روح ایشان از ثواب آن بهره‌مند خواهد شد.

اینجانب این ضایعه را به خاندان مکرم، شاگردان و مردم قهرمان و شریف بوشهر تسلیت عرض نموده و از حضرت احدیت برای آن فقید سعید، علو درجات و رضوان الهی و برای بیت شریف ایشان صبر و اجر و عزّت و بقاء مسألت می‌نمایم.
محمود احمدی‌نژاد
رئیس‌جمهوری اسلامی ایران

دکتر علی لاریجانی رئیس محترم مجلس شواری اسلامی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج میرزا احمد دشتی‌نجفی که از مفاخر و علمای درخشان حوزه‌های علمیه بوده و عمر خود را در راه تألیف، تعلیم و تربیت شاگردان و همچنین خدمت به مردم و هدایت جامعه اسلامی سپری کردند، موجب تأسف و تأثر شد.

آن فقیه وارسته در طول حیات پر برکت خود به نشر و ترویج علوم و معارف اسلامی، دینی و مذهبی اهتمام داشتند و زندگی خویش را در راه تعلم و تعلیم طلاب و خدمت به مردم سپری کردند.

آیت‌الله‌العظمی دشتی‌نجفی از محضر اساتید برجسته فقاهت و زعامت از جمله حاج آقا ضیاءالدین اراکی، شیخ موسی نجفی‌خوانساری، ‌شیخ ابوالحسن مشکینی بهره‌های فراوان بردند و وجود ایشان همواره باعث خیر و رحمت و تقویت انگیزه‌های ولایت‌مداری مردم متدین استان بوشهر بوده است.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به پیشگاه مقدس ولی امر، مقام معظم رهبری و روحانیت معزز، مردم شریف استان بوشهر و بیت مکرم ایشان، برای آن عالم ربانی رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

در پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم آمده است: خبر درگذشت فقیه صمدانی مرحوم آیت‌الله حاج میرزا احمد دشتی نجفی (ره) موجب تاسف و تاثر شد.
در ادامه این پیام آمده است: ایشان که از خرمن علم و معرفت اساتید بنامی چون حضرت آیات سید ابوالحسن اصفهانی، سید عبدالهادی شیرازی و دیگر بزرگان حوزه‌ی علمیه نجف استفاده کرده بود، خود نیز طی سال‌ها تدریس در حوزه‌های علمیه منشاء خدماتی بودند.
در پایان این پیام تاکید شده است: جامعه‌ مدرسین حوزه‌ی علمیه قم رحلت این عالم ربانی را به محضر بقیه‌الله الاعظم، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و به‌خصوص طلاب و فضلاء استان بوشهر و بیت شریف ایشان تسلیت عرض می‌کند.

آیت الله مکارم شیرازی

در این پیام آمده است: فقدان اسفناک عالم بزرگوار و فقیه عالیقدر مرحوم آیت‌الله حاج شیخ احمد دشتی نجفی (رضوان الله تعالی علیه) موجب نهایت تاسف شد. آن عالم ربانی سالیان دراز از محضر فقهای بزرگ نجف اشرف بهره گرفت و به نوبه خود جمعی از افاضل طلاب را پرورش داد و همواره در خدمت مکتب اهل بیت علیه السلام بود و عمر پر برکت خود را وقف این راه کرد.
در ادامه این پیام اضافه شده است: این ضایعه بزرگ را به جامعه روحانیت شیعه به ویژه جامعه روحانیت بوشهر و مردم این خطه مخصوصا اهالی محترم دشتی به ویژه فرزندان گرامی آن فقید سعید تسلیت عرض کرده، علو درجات او را از درگاه خداوند متعال خواستارم و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل از درگاه احدیت مسئلت دارم. عاش سعیدا و مات سعیدا رحمه الله علیه.

آیت الله حسینی بوشهری

در پیام آمده است: ارتحال ملکوتی عالم و فقیه وارسته حضرت آیت‌الله حاج میرزا احمد دشتی‌نجفی را که عمری به مجاهدت در راه کسب علوم و معارف ایمانی سپری کرد ثلمه‌ای عظیم و ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر می‌دانم.
در ادامه این پیام اضافه شده است: آری، شخصیتی از میان ما رفت که سال‌ها از محضر بزرگان علم و عمل بهره برد و سرانجام به قله رفیع اجتهاد نائل آمد. او در کمال ساده‌زیستی و بی‌رغبتی به دنیا و خدمت به طلاب و فضلا و شیفتگان مکتب اهل بیت پرداخت و با اخلاص و تواضع همواره در کنار مردم بود تا آنگاه که ندای حق فرا رسید و دعوت حق را لبیک گفت.
در پایان این پیام اضافه شده است: اینجانب این مصیبت وارده را به محضر حضرت بقیه‌الله الاعظم (روحى و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء)، مقام معظم رهبری‌، مراجع تقلید (دامت برکاتهم)، حوزه‌های علمیه، روحانیت معظم استان و بیت مکرم آن فقید سعید و سایر بازماندگان و عموم مردم ولایتمدار و مومن استان بوشهر به ویژه اهالی فهیم و قدرشناس شهرستان دشتی تسلیت و تعزیت عرض کرده و از خداوند منان رحمت بی منتها و غفران واسعه برای آن فقیه جلیل القدر و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان و دوستداران آن عالم والامقام مسئلت دارم.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱٠:٢٥ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]