دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳٩٢/۳/۳٠

 

نتایج کامل انتخابات شورای شهر شهرستان دشتی

 

خورموج
1- آقای مختار پزشک نام پدرعبدالحسین دارای 5625 رأی

2- آقای حمید بردستانی نام پدر رحمان دارای 4819 رأی

3- آقای عبدالمهدی بازیار نام پدرغلامحسین دارای 4797 رأی

4- آقای سیدعبدالمحسن هاشمی زاده نام پدر سیدمصطفی دارای 4794 رأی

-5 آقای علی صمدیان مجرد نام پدر ابراهیم دارای 4286 رأی

6- آقای غلامحسین تیموری نام پدر علی دارای 3970 رأی

7- آقای حسین ابراهیمی نام پدر علی دارای 3925 رأی

8- آقای مرتضی رضایی نام پدر مهدی دارای 3471 رأی

9- آقای عبدالحسین حاجیانی نام پدر عباس دارای 3400 رأی

10- آقای عبدالله چیگانی نام پدر عبدالحسن دارای 3095 رأی

11- آقای مراد زارع نام پدر حسین دارای 2853 رأی

12- آقای غلامرضا زارعی نام پدر عبدالله دارای 2850 رأی

13- آقای حسین زارعی نام پدر حیدر دارای 2491 رأی

14- آقای پرهام پرویزی مقدم نام پدر اکبر دارای 2415 رأی

15-خانم فهیمه غریبی خورموجی نام پدر حسین دارای 2346 رأی

16- آقای حسین سمیعی منفرد نام پدر اسکندر دارای 2257 رأی

17- آقای مجید شریعت زاده نام پدرحسن دارای 2246 رأی

18- خانم سیده پروین هاشمی نام پدرسید خورشید دارای 1943 رأی

19- غلامرضا قربانی مقدم نام پدراحمد دارای 1933 رأی

20-خانم فاطمه حیدری نام پدر احمد دارای 1887 رأی

21- آقای خلیل وراوئی نام پدر غلامحسین دارای 1730 رأی

22-آقای سیدمحمدرضا هاشمی نام پدر سیدرضا دارای 1507 رأی

23-آقای اکبر طاهریان آزاد نام پدر خضر دارای 1444 رأی

24-آقای علی توپال نام پدر مندنی دارای 1385 رأی

25- آقای علی فقیه نام پدر عبداله دارای 1326 رأی

26-آقای سهراب منصوری نام پدر علی دارای 1104 رأی

27-آقای رحمان رستمی نام پدر کهزاد دارای 803 رأی

28- آقای اکبر جوکار نام پدر محمدحسین دارای 792 رأی

29- آقای اسفندیار اسمعیلی نام پدرعلی دارای 544 رأی

30- آقای صمد سلامی نام پدر خورشید دارای 473 رأی

 

کاکی

1- آقای سیدعلی اکبر فاطمی نام پدرسید محمدعلی دارای4459 رأی

2- آقای منصور احمدی نام پدر عالی دارای3198 رأی

3- آقای سیدحسن حسینی نام پدر سیدغلامحسین دارای 2664 رأی

4- آقای نصراله محمدی نام پدر محمد دارای2146 رأی

5- خانم زهرا دورقمری نام پدر اسماعیل دارای1979 رأی

6- آقای علیرضا زارعی نام پدر محمد دارای1846 رأی

7- آقای عبدالحسین احمدی نام پدر غلام دارای1612 رأی

8- آقای غلامحسین جمالی حاجیانی نام پدر علی دارای1466 رأی

9- آقای عبدالحسین حاجیانی نام پدر قنبر دارای1320 رأی

10- آقای سیدحسین حسینی مسلم نام پدر سیدابوالحسن دارای 1183 رأی

11- آقای علی شیخیانی نام پدر ابراهیم دارای1000 رأی

12- آقای یعقوب مظفری نام پدر اسماعیل دارای948 رأی

13- آقای علی نوری نام پدر خداداد دارای 832 رأی

14- آقای ابول فاطمی نام پدر محمود دارای624 رأی

15- آقای اکبر الوندی پور نام پدر عبدالحسین دارای 550 رأی

16- آقای عبدالعلی قاسمی نام پدر غلامحسین دارای 492 رأی

17- آقای محمدرضا عالی پور نام پدر عالی دارای 297 رأی

 

شنبه

1- آقای عبداله عباسی وحدت نام پدرغلامحسین دارای600 رأی

2- آقای اکبر مشهور نام پدرمحمد دارای397 رأی

3- آقای علی غلامی نام پدرحسین دارای334 رأی

4- آقای فضل اله درا نام پدر حسین دارای322 رأی

5-  آقای علی صلحی مطلق نام پدرنامدار دارای 309 رأی

6- آقای بهرام عقاب نشان نام پدراردشیر دارای303 رأی

7- آقای یوسف نوذری خواه نام پدر حسین دارای295 رأی

8- آقای عباس محمدی پرست نام پدر محمد دارای275 رأی

9- آقای ناصر غلامی صداقت نام پدرعلی دارای272 رأی

10- آقای علی دهاز نام پدر عبدالرسول دارای239 رأی

11- آقای یعقوب کاویانی مطلق نام پدر احمد دارای194 رأی

12- آقای حبیب نوذری نام پدر عبدی دارای154 رأی

13- آقای عبدالکریم مسعودی نام پدر اسفندیار دارای 137 رأی

14- آقای حسین محمدی نام پدر حاجی دارای137 رأی

15- آقای بهزاد اکبری نام پدر عبداله دارای129 رأی

16- آقای علی زورستان نام پدر محمد دارای99 رأی

17- آقای ابوذر درپوش نام پدرغلامرضا دارای 93 رأی

18- آقای عباس احمدیان زاده نام پدرمحمود دارای 88 رأی

19- محسن نوذری خواه نام پدرحسین دارای 51 رأی

 

بادوله

1-  آقای محمدبانی منفرد نام پدرآقایی دارای1071 رأی

2- آقای عسکر عباسی نام پدرمحمد دارای991 رأی

3- آقای اصغر آسیائی مجرد نام پدرعوض دارای963 رأی

4- آقای علی جعفری نژاد نام پدرغلامحسین دارای896 رأی

5-  آقای سیدسعید هاشمی فرد نام پدرسیدمحمد دارای823 رأی

6- آقای سیدعبدالشریف پویان نام پدرسید محمد دارای795 رأی

7- آقای فیروز فاطمی کیا نام پدر محمود دارای750 رأی

8- آقای سیدعلی حسین زاده نام پدرسیدعبدالحسن دارای712 رأی

9- آقای زهیر یکتاش نام پدرمصطفی دارای344 رأی

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٩:٥٩ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/۳/۳٠

 

 

 

شناسایی ماهی ممتاز در رودخانه مند
رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتی گفت: یک گونه ماهی منحصر به فرد در معرض انقراض نسل در رودخانه مند این شهرستان شناسایی شد.

مصطفی رشیدی درگفت وگوبا ایرنا افزود: این گونه ماهی از خانواده کپور ماهیان به نام تور(TOR) از گونه های منحصر به فرد شناسایی شده در ایران و نسل آنها رو به انقراض است.

وی اضافه کرد: رودخانه مند دارای ۱۳ گونه از هفت خانواده ماهیان شامل کپور، کفال، خامه ماهیان، مارماهیان و گربه ماهیان است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتی اظهارکرد: رودخانه مند شهرستان دشتی به عنوان پرآب ترین رودخانه استان بوشهر و یکی ازبهترین مناطق گردشگری و طبیعی زیست محیطی در این استان به شمار می رود.

وی افزوذ: این رودخانه از ارتفاعات کوه نار (چهل چشمه ) واقع در غرب شیراز سرچشمه گرفته است که پس از طی مسافت حدود ۶۸۵ کیلومتر درمحلی به نام خور زیارت در ۱۰۰ کیلومتری جنوب شرق بوشهر به خلیج فارس می ریزد.
رشیدی بیان کرد: بلندترین نقطه رودخانه مند بیش از سه هزارو ۱۸۵ مترارتفاع و بیش از ۳۲ هزارو ۵۳۷ کیلومتر مربع مساحت حوزه آبخیز آن است.

وی افزود: میانگین آبدهی این روخانه قبل از ورود به خلیج فارس حدود ۵۵ مترمکعب در ثانیه و رژیم آن سیلابی است.
رشیدی گفت: این رودخانه دارای سازندهای متعدد زمین شناسی از دوره پر کامبرین تا عصر حاضر شامل گنبدهای نمکی متعلق به دوره پرکامبرین و سازندهای گروه فارس است.

وی ادامه داد: رودخانه مند دارای بیشترین شدت بارندگی در آذر حدود ۲۵۰ میلی متر و میانگین آمار ۳۲ ساله دمای هوا نشان می دهد که متوسط دما از ۹/۱۴ درجه در بهمن تا ۴/۳۷ درجه سانتی گراد در تیر می رسد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست دشتی افزود: این رودخانه از نظر هیدرولوژی پس از ورود به دشت دارای بستری نرم و طغیانی و در مرحله پیری همراه با پیچ و تاب های فراوان بوده و پس از زهکشی از سور دشتی در منطقه خور زیارت با میزان آبدهی ۵۵ متر مکعب بر ثانیه در محل دلتا به خلیج فارس می ریزد.

رشیدی اضافه کرد: رودخانه مند دشتی دارای ۵۴ گونه از هفت گروه مختلف پلانکتونی مشتمل بر گونه های جلبک های سبز، قرمز و سبز و ۹ رده از کفزیان شامل یک خانواده و یک گونه از سخت پوستان، دو گونه و هفت راسته حشرات و سه راسته از گاسترو پودها است.

وی گفت: پستانداران این منطقه علفخوار نظیر قوچ و میش و کل و بز در سالیان گذشته بوده و اکنون آهو در منطقه بردخون است و جانوران گوشت خوارمنطقه شامل گراز، شغال، روباه، کفتار و گرگ است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دشتی اضافه کرد: از خزندگان این منطقه دو راسته لاک پشتان و خزندگان فلس دار شامل سوسمارها (بزمجه و آگما ) و مارمولک(جکو ها و لاسترها) است.

رشیدی ادامه داد: منابع آلاینده طبیعی و غیر طبیعی از بزرگ ترین مشکلات این تالاب رودخانه ای به شمرا می رود.

رییس اداره حفاظت محیط زیست دشتی اضافه کرد: آلاینده های غیر طبیعی شامل فاضلاب های انسانی، دامی و کشاورزی حاصل از فعالیت در روستاهای حاشیه این رودخانه است که به آن سرازیر می شود.

وی گفت:همچنین صیادان محلی در طول مسیر رودخانه به صورت سنتی با تور سالیک یا بستن مسیر رودخانه (هدر) اقدام به صید ماهی می کنند و هیچ اندیشه ای در بازسازی و پرورش ماهیان ندارند و آسیب های جبران ناپذیری به فلور جانوری این رودخانه وارد می شود.

رشیدی خوستارمشارکت فعال تر مردم و کارشناسان برای حفاظت ومراقبت ونگهداری از مهم ترین و پرآب ترین و بهترین منطقه طبیعی وگردشگری وزیست محیطی استان بوشهر شد.

۲۰۰ کانکس در شنبه نصب شد
معاون امورعمرانی استانداری بوشهر گفت: وزارت نفت ۵۰۰ کانکس را برای استقرار در مناطق زلزله زده دشتی تامین کرده که از این تعداد تاکنون ۲۰۰ کانکس منتقل و نصب شده است.

به نقل از ایرنا؛ شاپور رستمی افزود: تا هفته آینده ۳۰۰ دستگاه دیگر از این نوع کانکس ها وارد شهرستان دشتی می‌شود که با وارد شدن این خانه‌های موقت، نیمی از یکهزار کانکسی که وزارت نفت تقبل کرده وارد منطقه زلزله زده و نصب می شود.

وی اظهار کرد: اولویت تحویل کانکس ها با خانوارهای زلزله زده بی سرپرست، مصدومان و افرادی است که واحدهای مسکونی آنان بر اثر زلزله ۱۰۰درصد تخریب شده است.

رستمی گفت: در پی زلزله شهرستان دشتی برای اسکان موقت زلزله زدگان با پیگیری های مداوم مسوولان استان بوشهر، هیات دولت وزیر نفت را موظف کرد یکهزار دستگاه کانکس کولردار دراختیار زلزله زدگان دشتی قرار دهد.

رستمی با بیان این که تا پیش از ماه مبارک رمضان همه یکهزار دستگاه کانکس در مناطق زلزله زده دشتی نصب می شود افزود: قرارداد ساخت و انتقال ۵۰۰ دستگاه کانکس دیگر با تولیدکنندگان منعقد شده است که تا ۲۵روز آینده این کانکس‌ها ساخته و در اختیار آسیب دیدگان قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: باتوجه به شروع گرما در منطقه دشتی زندگی در زیر چادر گروهی در فصل گرما، مشکلاتی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند که این آسیب ها برای نوزادان، کودکان و مصدومین بیشتر است به همین دلیل برای رفاه حال این افراد این کانکس‌ها با تجهیزات لازم رفاهی نقش تعیین کننده‌ای در آرامش و آسایش آسیب دیدگان دارد.

در زلزله ۱/۶ ریشتری بیستم فروردین امسال درشهرستان دشتی بیش ازسه هزار واحد مسکونی در بخش شنبه و طسوج این شهرستان تخریب شد. 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٦:۱٦ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/۳/٢٥

 

حماسه سیاسی دشتی ها

 

دیروز روز حماسه بود. حماسه ای که می شد در جای جای این خاک مقدس به عینه مشاهده کرد. سراسر پرشیای بزرگ شور بود و شور. همه آمده بودند برای رقم زدن آینده ای روشن. برای امروز برای فردا و فرداها ...

 

طبق آخرین خبرهای رسیده نتایج رسمی انتخابات شورای شهرهای شهرستان دشتی به این ترتیب است:

شهر خورموج:

1- آقای مختار پزشک نام پدرعبدالحسین دارای 5625 رأی

مدیر سابق دبستان شهید ملاح خورموج/عضو دوره دوم شورای شهر خورموج

2- آقای حمید بردستانی نام پدر رحمان دارای 4819 رأی

سرهنگ پاسدار بازنشسته

3- آقای عبدالمهدی بازیار نام پدرغلامحسین دارای 4797 رأی

کارشناس حقوق از دانشگاه آزاد بوشهر/کارمنداداره صنعت وتجارت دشتی

4- آقای سیدعبدالمحسن هاشمی زاده نام پدر سیدمصطفی دارای 4794 رأی

بخشدارسابق مرکزی دشتی/مدیرسابق دبیرستان ابوذر غفاری و ادبی خورموج/کارشناس اقتصاد از دانشگاه مازندران

5- آقای علی صمدیان مجرد نام پدر ابراهیم دارای 4286 رأی

عضوشورای فعلی شهر خورموج/کارشناس و کارشناس ارشد تربیت بدنی و مدیریت ورزشی ازدانشگاه شهید چمران اهواز/مدیرگروه تربیت بدنی دانشگاه آزاداهرم /داورملی فوتبال/مدرس دانشگاه های آزادخورموج و بوشهر

6- آقای غلامحسین تیموری نام پدر علی دارای 3970 رأی

مدیر دبستان شهیدچمران خورموج(سرپرست سابق تربیت بدنی دشتی ودبیرستان سعدی)

7- آقای حسین ابراهیمی نام پدر علی دارای 3925 رأی

کارشناس حسابداری و امور مالی/کارمندتامین اجتماعی خورموج

شهر شنبه:

1- آقای عبداله عباسی وحدت نام پدرغلامحسین دارای 600 رأی

کارمند بهداری شهر شنبه

2- آقای اکبر مشهور نام پدرمحمد دارای397 رأی

فعال بخش خصوصی در شنبه/مدیرتعاونی و پمپ بنزین/برادرشهبد صدراله

3- آقای علی غلامی نام پدرحسین دارای334 رأی

عضوشواری سوم شهر شنبه/بنا

4- آقای فضل اله درا نام پدر حسین دارای322 رأی

صاحب نانوایی

5- آقای علی صلحی مطلق نام پدرنامدار دارای 309 رأی

کارمند بهداری شهرشنبه

 

شهر کاکی:

1- آقای سیدعلی اکبر فاطمی نام پدرسید محمدعلی دارای4459 رأی

2- آقای منصور احمدی نام پدر عالی دارای3198 رأی

3- آقای سیدحسن حسینی نام پدر سیدغلامحسین دارای 2664 رأی

4- آقای نصراله محمدی نام پدر محمد دارای2146 رأی

5- خانم زهرا دورقمری نام پدر اسماعیل دارای1979 رأی

شهر بادوله :

1- آقای محمدبانی منفرد نام پدرآقایی دارای1071 رأی

2- آقای عسکر عباسی نام پدرمحمد دارای991 رأی

3- آقای اصغر آسیائی مجرد نام پدرعوض دارای963 رأی

4- آقای علی جعفری نژاد نام پدرغلامحسین دارای896 رأی

5- آقای سیدسعید هاشمی فرد نام پدرسیدمحمد دارای823 رأی

 

و روستای چاه حسین جمال

1- آقای سیدعبدالعلی حسینی فرزندسیدمحمد107رای

2- آقای حاج اسداله شوقی فرزندحاجی74رای

3- آقای مهدی شوقی وحدت فرزندنامدار 58رای

 

+ وبلاگ دشتی ها آمادگی ارائه لیست منتخب شوراهای روستاها و عشایر دشتی را دارد.

+ درضمن رای گیری انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان دشتی حاکی از آن است که دکتر حسن روحانی با رای قاطع دشتی ها، منتخب این منطقه شده است. 

 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ

 

۱۳٩٢/۳/٢٠

 

ردپای انتخابات در دشتی

 

روزها به روز بزرگی منتهی می شود که بسیاریمان منتظرشیم روزی بی تردید مهم که می تواند زندگیمان را به لحاظ اجتماعی اقتصادی فرهنگی و سیاسی دچار دگرگونی کند. آری انتخابات ریاست جمهوری و در اشل کوچکتر انتخابات شوراهای اسلامی که با استارت انتخاباتش باعث تحرکی بیشتر در اتمسفر شهر ها و روستاها شده است از همین رو و به این بهانه کوتاه نگاهی داریم البت متفاوت به این روند جاری از باب نگاه یک دشتیاتی...

+ خبرها حاکی از آن است که غلامعلی زارعی فرزند ناصری دشتی که در آخرین انتخابات مجلس حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان نتوانست به بهارستان برسد و هم اکنون در راس دانشگاه فرهنگیان استان هستند به عنوان رییس ستاد دکتر غلامعلی حداد عادل معرفی شده است.بدینوسیله در حکمی از سوی حسین نجابت نماینده تهران و رییس ستاد انتخاباتی غلامعلی حدادعادل غلامعلی زارعی به عنوان رییس ستاد حامیان مردمی این نامزد ریاست جمهوری در بوشهر منصوب شد.

+ دیگر اینکه استاد نصرالله اسدی که سالهاست در مدارس و دانشگاه های استان تدریس می کند و فرزند اصیل خورموج است و سه دوره متوالی است که عضوشورای شهر بوشهر هستند و جز افرادی بود که در آخرین تایید صلاحیت ها تایید شد علاوه بر کاندیداتوری دز شورای چهارم بندربوشهر بتازگی در انتخابات ریاست جمهوری نیز پستی را عهده دار شدند.خبر اینه که نصرالله اسدی عضو کنونی شورای اسلامی شهر بوشهر به عنوان رئیس ستاد ویژه یاران قالیباف در استان بوشهر منصوب شد.

+ در این دوره چهارم در بندر بوشهر و در ترافیک افراد مختلف اسامی آشنایی از دیار دشتی هم به چشم می خورد که می توان به مهندس علیرضاسنایی دشتی محمد حسین بکمی محمدصادق حاجیانی و فخرالسادات هاشمی اشاره کرد.که خورموجی ها خانم هاشمی را به خوبی می شناسند چراکه وی به عنوان عضو شورای شهر خورموج هنوز عضویت دارند و به دلایلی که پیش از این در مصاحبه ی که در وبلاگ دشتی ها هم بازتابش دادیم تصمیم گرفته شانس خودرا در بندر بوشهر امتحان کند.اما برای آشنایی بد نیست بدانید مهندس سنایی دشتی که اصالتن اهل آبادی سنا دشتی هستند دارای مهندسی برق و هم اکنون ریاست سازمان نظام مهندسی استان را برعهده دارد و بکمی جوان فرزندشهید محمد امین بکمی  اهل روستای سهو دشتی و کارشناسی ارشد مطالعات جغرافیا از دانشگاه آزاد گرگان را دارد و فردی اهل اندیشه و سخنور است و یدطولایی در قلمفرسایی دارد.حاجیانی که سالهاست در حوزه بیمه فعالیت دارد و دارای کارشناسی مدیریت هستند اصالتن اهل آبادی مقاتل دشتی هستند و اهل قلم که در نشریات استان ردپای آن را دیده ایم بدنیست بدانید برادر دکتر غلامرضا حاجیانی مدیرکل انتقال خون استاد بوشهر می باشد.

+  در مرکز دشتی نیز لحظه به لحظه رقابت تنگترمی شود بطوریکه برخی نیز به تخریب روی آورده اند که امید و انشالله قصدشان ناخواسته است...اما بی تردید اوج آن افشاگری های برخی اعضا فعلی شورا نسبت به همکاران خود هست. از افشاگری های خانم هاشمی که پیش از این اشاره کردیم و صحبت های متفاوت مهندس سمیعی در این روزهای پرالتهاب منتهی به انتخابات شورای چهارم خورموج است وی در مصاحبه ی با خبرگزاری فارس اعلام کرده:

" عضو شورای اسلامی شهر خورموج تصریح کرد:در مورد پیمانکار خدمات شهری نیز سال‌ها بود که قرارداد آن تمدید می‌شد، ولی در سالی که رییس شورا بودم، مناقصه برگزار کردیم و یک شرکت بومی برنده شد و به خوبی نیز از پس کار برآمد و فضای سبز شهر گسترش و سرانه فضای سبز نیز  به میزان قابل توجهی بالا رفت.
سمعیی خاطرنشان کرد: پس ازآن خدمات شهر به شکل پیمان مدیریت در آمد و به خوبی و با کمترین نارضایتی در میان پرسنل شهرداری مواجه بودیم، ولی در 2 سال گذشته شرکتی از میمند که از بستگان یکی از اعضای شورا بود، خدمات شهری را در اختیار گرفت و نارضایتی زیادی ایجاد کرد و با مخالفت ما شرکت دیگری جایگزین شد، ولی از نوع قرارداد اطلاعی ندارم و اگر شهردار شفافیت داشت، می‌توانست قرارداد را به شورا بفرستد. "

وبلاگ دشتی ها بی طرفی را به عنوان یک اصل برای خود تعریف کرده از همین رو از اعضاشوارای فعلی هرکدام افرادنیاز به پاسخگویی را لازم می دانند آمادگی را اعلام می کنیم.

+ در اتمسفر انتخابات ریاست جمهوری در دشتی نیز بیشترین فعالیت ستادی را ستاد دکتر جلیلی دارد که هم به لحاظ تعداد با حداقل سه ستاد در خورموج و هم به لحاظ اطلاع رسانی و بازتاب خبری در صدر قرار دارد و  بد نیست بدانید علاوه بر ستاد دکتر جلیلی ستادهای دکتر روحانی دکتر ولایتی دکتر قالیباف و دکتر رضایی نیز در شهرستان فعالیت رسمی خود را استارت زده اند که آخرین ستادی که راه اندازی شده ستاد دکتر روحانی در خورموج است.

+ در مناطق زلزله زده دشتی نیز خبر می رسد:

به گفته ابراهیم درویشی بخشدار شنبه و طسوج: ۱۲ شعبه اخذ رای در بخش شنبه وطسوج دایر خواهد شد که چهار شعبه ثابت و هشت شعبه نیز سیار است.
درویشی اضافه کرد: ۸۶ نفر در این بخش نامزد عضویت
درشوراهای اسلامی شهر و روستای هستند که ۱۹ نفر در شهر شنبه و۶۷ نفر نیز در۱۰ روستاها نامزد شوراها شده اند.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٢:۱٦ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/۳/٤

 

فرزندان بخش شنیه و طسوج دشتی گپ

 

از زمان وقوع آن حادثه تلخ تا کنونی که این سطور موجز را می نویسم کم نشنیدیم و نشنیدین از این کم لطفی ها و یا گاهی بی مهری هایی که برخی صرفن از روی عدم شناخت از مردم شناخته شده آسیب دیده زلزله بود بر زبان ها جاری شد..که شرح و بیانش نه جایز است و نه خوشایند..از همین رو برآن شد وبلاگ دشتی ها که قدری مرور کند برای همه مان که این دیار با همه ناملایمتی های روزگار فرزندانی فرهیخته را نیز به جامعه معرفی کرده اند...

هرچند این نوشتار و معرفی بیان دفاع یا هرچیزی از این نوع درمقابل آن گفتارکژاندیش نیست و نخواهد بود بلکه بی هیچ مبالغه گویی مروری داشتیم به برخی از فرزندان شاخص بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی...تا از این ره هم خودمان این بخش از دیارمان را بهتر بشناسیم و هم از این منظر بگوییم همه ما در غمتان شریکیم...

+  در معرفی صرفن به معرفی صاحب منصاب و افرادی که دارای تحصیلات مقطع دکترا هستند اشاره شده است...چرا که تعداد فرزندان این دیار که دارای تحصیلات عالیه در مقاطع ارشد بسیار فراوان است..

+ مطمنن قابل بیان نیست که منظور از بخش شنبه و طسوج شامل کلیه آبادی ها و روستاهای این بخش می شود...از شنبه و سنا گرفته تا سرمک ،باغان ،حناشور...

+ ترتیب اسامی بر اساس حروف الفبا است...

+ منظور از عناوین در پرانتز عناوینی است که بزرگواران قبلن داشته اند.

به یاد فرهیختگان مرحوم دکتر احمد ظریف فرد،مهندس حسین رزمی و مهندس سید غلامحسین حسینی...

مهندس محمد آتیار:کارشناس ارشد مهندسی نفت از دانشگاه هریوت وات اسکاتلند- سرپرست طرح توسعه لایه های نفتی پارس جنوبی(رئیس ایمنی محیط زیست شرکت ملی نفت/جانشین ارس جنوبی/رئیس سکو،معاون سکو،معاون بهره برداری دریا و مجتمع سروش و نوروز و پایانه شناور سورنا/رئیس مجتمع سروش نوروز و پایانه شناور سورنا

 دکتر شبیر اشکپور مطلق: معاون اداری مالی دانشگاه خلیج فارس/دکترا ژئوفیزیک زلزله شناسی از پژوهشکده زلزله شناسی ایران/عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس(معاون  دانشجویی دانشگاه خلیج فارس

دکتر کریم اشکپور مطلق: دکترا پزشکی از دانشکده پزشکی کلن آلمان/ساکن سانفرانسیسکو

مهندس سید علاالدین امیری: مدیر ارتباطات ماهواره ای زمینی سازمان صدا و سیما استان بوشهر/دانشجوکارشناس ارشد مهندسی برق

دکتر سید نورالدین امیری:دکترا مهندسی شهرسازی از دانشگاه تربیت مدرس- استاد دانشگاه های استان بوشهر (مدیر عامل شرکت عمران عالی شهر ،،معاون عمرانی دانشگاه خلیج فارس ،شهر دار خورموج

دکتر غلامرضا امینی نژاد: دکترا جغرافیای انسانی برنامه ریزی روستایی  ازدانشگاه اصفهان/مدیر دفترنظارات و ارزیابی دانشگاه پیام نور استان بوشهر

ابوالحسن دهاز: مدیرکل دفتر بازرسی عملکرد و امورحقوقی استانداری بوشهر(مدیر روابط عمومی و اموربین الملل استانداری بوشهر

دکترعلی دیانت دوست :دکترا زبان و ادبیات انگلیسی/ استاد دانشگاه قم/نویسنده کتب کمک آموزشی زبان (دبیر مدارس ایرانیان مقیم امارات

دکتر ابوالحسن رزمی نیا: عضو هیات علمس دانشگاه خلیج فارس/دکترا مهندسی برق قدرت دانشگاه تربیت مدرس/مدیر مرکز رشدعلم و فناوری خلیج فارس/رتبه ۲ورودی دکترا دانشگاه تربیت مدرس

سرهنگ علیرضا رزمی: جانشین فرماندهی انتظامی استان بوشهر (فرمانده انتظامی شهرستان قشم، رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان فارس، جانشین نیروی انسانی فرماندهی انتظامی هرمزگان، سرپرست معاونت اجتماعی انتظامی فارس و معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان بوشهر

دکترامراله رضایی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خلیل رضایی: مدیر کل آموزش و پرورش استان بوشهر(رییش شورای نگهبان استان بوشهر،رئیس آموزش و پرورش شهرستان دشتی...

غلامحسین زارعی: مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر(فرماندارشهرستان بندر لنگه،مدیرکل تعاون استان بوشهر،فرماندار دشتستان و..

دکترحبیب اله سعید نیا: معاون آموزشی دانشگاه خلیج فارس/دکترا تاریخ ازدانشگاه تربیت مدرس /عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس (مدیر گروه معارف دانشگاه خلیج فارس

دکترهومان سلیمی پور:متخصص نورولوژی/عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(رئیس بیمارستان فاطمه الزهرا(س) بوشهر)

دکتر ناصر سنایی دشتی: عضو هیات علمی بازنشسته علامه طباطبایی ،شیراز ،فرودسی مشهد/عضو هیات علمی دانشگاه تهران مرکز/دکترا مدیریت آموزشی از دانشگاه وندریت آمریکا، (معاون و قائم مقام دانشگاه هنر تهران ،مدیر آموزش سازمان برنامه و بودجه استان تهران ،معاون حقوقی سازمان تربیت بدنی ،مشاور فرهنگی سازمان تربیت بدنی ،ریاست دارالترجمه ستاد جهانی کنگره ملا صدرا و

دکتر امرالله شیخیانی:رئیس اسبق اداره دوم وزارت کشور(نائب رئیس خانه احزاب کشور،دبیر کل حزب مردم ایران ،رئیس اداره سوم وزارت کشور،فرماندار شهرستانهای شاهرود وخلخال ،بخشدار مرکزی تهران و..

محمد حسن شیخیانی: ریاست سازمان همیاری شهرداری ها استان بوشهر(مدیرکل اتباع مهاجرین خارجی استان بوشهر،شهردار شهر های بندر دیلم و سعد آباد

دکتر محمد شیخیانی: معاون آموزشی دانشگاه فرهنگیان بوشهر /دکترا روانشناسی از  دانشگاه حیدرآباد هندوستان(معاون پژوهشی دانشگاه فرهنگیان بوشهر)

سرهنگ علی شیخیانی:فرمانده بسیج دانش آموزی استان بوشهر

دکتر ابراهیم ظریف فرد: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر محمد ظریف فرد:دکترا انگل شناسی از دانشگاه تربیت مدرس/ساکن شیکاگو

احمد کردی:معاون اداری مالی دانشکده امام خامنه ای بوشهر

علی مظفری: رییس زندان مرکزی شیراز(بخشدار کاکی،رییس امور زندانهای استان بوشهر و..

دکتر زینب نادری زاده:  دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر غلامرضا نادری زاده: دکترا فلسفه تعلیم و تربیت واحد علوم و تحقیقات اصفهان  استاد دانشگاه(معاون آموزشی دانشگاه آزاد خورموج)

دکترحسین یحیوی: دانشجو دکترا شیمی دانشگاه زاهدان

علی یوسفی نیا: معاون امداد و نجات هلال احمر استان بوشهر(ریس هلال احمر شهرستان دشتستان 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ

 

۱۳٩٢/۳/۳

 

 

 

آغاز توزیع ۴۰۰ یخچال در مناطق زلزله زده دشتی

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی گفت:توزیع ۴۰۰ دستگاه یخچال اهدایی خیرین میان زلزله زدگان بخش شنبه وطسوج این شهرستان آغاز شده است.

ایرنا؛ سید اسماعیل جعفری در آیین توزیع این یخچال ها درمنطقه زلزله زده بخش شنبه وطسوج افزود:این یخچال ها میان زلزله زدگان در روستاهای چاهگاه، درویشی، اسلام آباد، حاج احمدی، رزم آباد و خروک از توابع بخش شنبه وطسوج دردست توزیع است.

وی افزود: انجمن خیرین استان بوشهر مقیم تهران این یخچال ها را تهیه کرده است و امدا گران جمعیت هلال احمر شهرستان دشتی آنها را میان زلزله زدگان توزیع می کنند.

جعفری افزود:مقرر شده در آینده نیز تعداد دیگری یخچال که از سوی انجمن های خیرین و نهاد های امدادی این استان تهیه شده است در میان زلزله زدگان شهر شنبه توزیع شود.

وی ادامه داد:درماه جاری نیز یکهزار دستگاه کولر گازی میان زلزله زدگان بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی توزیع شد.

زلزله ای به قدرت 6.1 ریشتر ۲۰ فروردین امسال بخش های شنبه و طسوج و کاکی شهرستان دشتی را لرزاند که براثر آن ۳۷نفر کشته و هزار و ۵۰ نفر مجروج شدند و بیش از سه هزار واحد مسکونی تخریب شد.

هزار کانکس در شنبه توزیع می شود
امام جمعه بوشهر گفت: با موافقت وزارت نفت یک‌هزار کانکس برای اسکان موقت زلزله‌زدگان شهر شنبه به زودی در اختیار مردم زلزله زده شنبه قرار خواهد گرفت.

فارس؛ آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری که به منظور کلنگ‌زنی مسجد امام سجاد (ع) شهر شنبه به شهرستان دشتی سفر کرده بود، بیان کرد: هوای منطقه گرم است و با توجه به گرمای هوای منطقه و عدم وجود امکانات کافی برای زندگی عادی موجب می‌شود که مردم دچار چالش‌های جدی در زندگی شوند.

صفایی‌بوشهری تصریح کرد: توقع ما این است که هر چه سریعتر آواربرداری شود،  نقشه ها پیاده، فندانسیون خانه‌ها و مراکز زندگی و حیاتی مردم تامین شود و لازمه آن سرعت و شتاب بیشتری می‌طلبد و این را انجام دهید.

وی با بیان این که توقع ما این بود که وقتی آمدیم دیوارهای منازل ساخته شده باشد اظهار داشت: هنوز برخی از منازل تا فنداسیون هم نرسیده است و فقط دارای نقشه ساختمانی هستند.

وی از اختصاص کانکس به آسیب‌دیدگان خبر داد و خاطرنشان ساخت: در سفری که اخیرا به تهران داشتم با مسئولین وزارت نفت صحبت کردم و موافقت یک هزار کانکس گرفته شد و به‌ زودی در اختیار مردم زلزله‌زده شهر شنبه قرار خواهد گرفت.

صفایی‌بوشهری از وزارت نفت، وزارت دفاع، مجموعه سپاه و استانداری بوشهر تقدیر کرد.

نماینده ولی فقیه در استان به بازسازی مساجد در مناطق زلزله‌زده بخش شنبه و طسوج اشاره کرد و افزود: سپاه عزیز بازسازی پنج باب مسجد، وزارت نفت پنج باب مسجد، کمیته امداد 10 باب مسجد، دو باب مسجد شرکت کشتیرانی صدرای بوشهر، بازار تهران بازسازی یک مسجد را متقبل شده و بازسازی تعداد پنج باب مسجد نیز برعهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گذاشته شده است.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٤:٠٥ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]