دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳٩٥/٧/۳

 

کنکوری های دشتی

 

در راستای معرفی هرساله پذیرفته شدگان کنکورهای سراسری در وبلاگ دشتی ها امسال
نیز با همراهی شما مخاطبین بزرگوار برآن شدیم این اعلام معرفی را داشته باشیم.
هرچندنمی توان به این موضوع اشاره نکردکه روندکاهشی پذیرش خاصه در کنکورسراسری 
محسوس است! با تبریک به خوانواده های این بزرگواران وامید به سال های آتی بهتر و 
با ذکر این نکته که لیست پیش رو بی شک همه افرادپذیرفته را شامل نشده و صرفن 
طبق اطلاعات دریافتی نگارنده است توجه شما را جلب می کنم به آشنایی با پذیرفته
شدگان امسال:
 
دانشجوی دوره تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
با خبر شدیم خانم دکتر فاطمه حیدری در آزمون دوره تخصص (دستیاری) داخلی دانشگاه
علوم پزشکی شیراز پذیرفته شده اند.
خانم دکتر حیدری دانش آموخته دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و فرزند 
اسماعیل حیدری مدیر سابق دبیرستان نممونه علامه طباطبایی خورموج هستند.
 
دانشجوی دکترا حقوق عمومی دانشگاه تهران
با خبر شدیم حسین حاجیانی در دوره دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران پذیرفته 
شده اند.
حاجیانی که دارنده رتبه 1 ورودی کارشناسی ارشد حقوق عمومی سال 1392 نیزشده
بودند دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران هستند.
 
دانشجوی دکترا مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران
با خبر شدیم محسن حیدری در دوره دکترای مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران پذیرفته
شده اند.
حیدری که دارنده رتبه سه رشته کارشناسی ارشد مدیریت امورشهری،مدیریت اجرایی و 
مدیریت بازرگانی ورودی 1389  بترتیب صاحب سه رتبه 3و 6 و 24 نیز شده بودند دانش 
آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران هستند.

ارشدان:


مهدی کُردی: مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک دانشگاه 
شهید بهشتی
محمدجواد محمدی: مهندسی شیمی دانشگاه تربییت مدرس
محمد زارع پور: فقه و حقوق خصوصی دانشگاه پردیس فارابی قم
مریم تابناک: تاریخ دانشگاه شیراز
زهره ابراهیمی: مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران
حامدسعید نیا: مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس
محمدقائدی: مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس
فخری احمدی: شیمی معدنی دانشگاه خلیج فارس

🔰تیزهوشان شهید بهشتی

+علی خواجه :پزشکی دانشگاه علوم بوشهر
+پیمان مردانلو: مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف
+احسان احمدی: مهندسی مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه
+علیرضا اسدی چاهگاهی: مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس
+محمدرضا منصوری: مهندسی مکانیک ؟
+سید احمد رضا حسینی آزاد: مهندسی مکانیک دانشگاه خلیج فارس
+اصغر خواجه زاده: پرتو شناسی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
+ادریس جهانگیری: مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس
+سامان جمی: مهندسی نفت دانشگاه شیراز
+مجتبی صابری: آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بوشهر

🔰دبیرستان بشارت

+ فاطمه سلیمی: داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
+ الهه صداقت: گفتار درمانیدانشگاه علوم پزشکیشیراز
+ فاطمه عبدی: علوم آزمایشگاهیدانشگاه علوم پزشکی بوشهر
+ معصومه نادری زاده: هوشبری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
+ ؟ بهی پور: مامایی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
+ نرجس آشتار: بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی بوشهر


🔰 دبیرستان فرزانگان دشتی

+زهرا فقیه: دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک
+مرضیه زارع: مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز
+ مهدیه نیرو: مهندسی کامیپوتر دانشگاه خلیج فارس
+ فاطمه ماری: ؟‌ دانشگاه خلیج فارس
+ سعیده لاری دشتی:‌ مهندسی شیمی یاسوج
+ فاطمه نیرو زاده: پرتو پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
+ فاطمه حمزئیان: مهندسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکیاصفهان 
+ زهرا محمدی: مهندسی پزشکی کازرون

🔰دبیرستان نمونه علامه طباطبایی

+آورد: مهندسی مکانیک دانشگاه ملایر
+خسروی: مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
+مرادی: مهندسی برق دانشگاه شیراز
+مرادی: شیمی دانشگاه یاسوج
+خواجگانی: مهندسی برق دانشگاه شهید باهنرکرمان
+بهرامی پور: مهندسی صنایع گناباد
+شاکری: مهندسی صنایع خلیج فارس
+حیدری: کامپیوتردانشگاه خلیج فارس
+احمدی: مکانیک دانشگاه خلیج فارس
+حیدری.شیمی دانشگاه خلیج فارس
+ابراهیمی: مهندسی نفت دانشگاه شیراز
+زارع زاده: مهندسی برق دانشگاه خلیج فارس
+یوسفی: مهندسی نفت دانشگاه صنعت نفت اهواز
+رستم پور: شیمی اهواز
+رزمی: ریاضی کاربردی دانشگاه خلیج فارس
+بی ریا: مهندسی برق دانشگاه صنعتی شاهرود
+طالب جود: شیمی دانشگاه خلیج فارس
+توپال: مهندسی شهرسازی ؟
+دهوکی: شیمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
+حیدری نژاد: پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
+عادلی راد: زیست شناسی سلولی ملکولی گنبد
+ربانی پور: مهندسیصنایع دانشگاه خلیج فارس
+اقتداری: زیست شناسی سلولی ملکولی دانشگاه شیراز
+زارعی : مشاوره رجایی شیراز
+پرویزی: دبیری علوم اجتماعی اهواز
+بردستانی: دبیری آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بوشهر

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]