دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٤/۱٢/٢

 

بزرگداشت زنده ياد دکتر ظريف فرد

 

بـزرگداشت ساعت ۱۴:۳۰ با اجرا حسن قلندری آغاز شد و..

ـ سخنرانی علی عاشوری مسئول ستاد بزرگداشت

ـ قرائت پيام دکتر صادقی رئيس دانشگاه شيراز توسط يکی از دانشجويان دانشگاه شيراز

ـ پخش کلیپ زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد

ـ سخنرانی دکتر طالبی(معاون اقتصادی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام(ره).مدير عامل سرکت سرمايه گذاری تدبير.معاون اداری مالی دانشگاه امام صادق(ع))

ـ سخنرانی دکتر قاسميه (رئيس دانشکده علوم انسانی دانشگاه خليج فارس)

ـ قرائت غم نامه مريم ظريف فرد(دختر زنده ياد دکتر ظريف فرد)

ـ سخنرانی دکتر خدارحمی(عضو هيات علمی دانشگاه اقتصاد و امور دارايی.استاد اقتصاد دانشگاه لندن.استاد دانشگاه علامه طباطبايی.مشاور ارشد شرکت سایپا)

-قرائت پيام دکتر صفار(رئيس هيات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامس ايران.دبير سابق انجمن حسابداران رسمی ايران) توسط دکتر خدارحمی

ـ پخش تصويری پيام دکتر رضاييان(رئيس دانشکده حسابداری و مديريت دانشگاه شهيد بهشتی) و دکتر ثقفی(رئيس دانشکده حسابداری و مديريت دانشگاه علامه طباطبايی.دبير انجمن سابق حسابداران رسمی ايران.دبير انجمن حسابداری ايران.مدير مسئول نشريه مطالعات حسابداری)

ـ سخنرانی هوشمند (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شيراز)

ـ قرائت پيام تشکر خانواده بزرگ ظريف فرد توسط مهدی عبد الهی(خواهر زاده مرحوم ظريف فرد)

ـ اهدا تنديس از طرف ستاد بزرگداشت به حجه الاسلام و المسلمين پورفاطمی نماينده دشتی و تنگستان.افراشته استاندار بوشهر.دانشگاه شيراز. دانشگاه علامه طباطبايی.دانشگاه خليج فارس.دانشگاه آزاد. دانشگاه پيام نور خورموج.ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره).شرکت ريشمک.اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی و مريم ظريف فرد

ـ تقديم لوح سپاس از طرف خانواده بزرگ ظريف فرد به حجه الاسلام و المسلمين پورفاطمی.افراشته.دکتر طالبی.دکتر ستايش.دکتر خدارحمی.دکتر ترکمانی.علی عاشوری.علی اسماعيل پور.غلامرضا قربانی مقدم.هادی اخلاقی.عليرضا تيموری.حسن قلندری.بهادر دهاز.علی شادمان.محمد اشگرف و محمد شاکری مطلق

ـ ـ ـ بعد از مراسم پاسداشت کليه شرکت کنندگان به آرامگاه زنده ياد دکتر ظريف فرد حضور يافته و...

شرکت کنندگان:

ـ از کليه اقشار و گرو ههای سنی و فکری در بزرگداشت حضور داشتند و به عينه تنوع افراد شرکت کننده به چشم می خورد اما از افراد شاخص شرکت کننده می توان به:

ـتبادرار(استاندار سابق بوشهر).حيدرزاده(فرماندار سابق گناوه).زارع(فرماندار دير).ساجدی(فرماندار جم).تمجيدی(معاون اداری مالی گمرکات استان بوشهر).حجه الاسلام و المسلمين صداقت(نماينده ولی فقيه در جهاد کشاورزی استان بوشهر) ..

ـ از دانشگاه خليج فارس(دکتر قاسميه.دکتر موسوی.دکتر مصلح.دکترحاجيانی.دکتر اسکندری)

ـ گروهی از اساتيد دانشگاه شيراز چون دکتر ستايش و...

ـ شرکت ريشمک دکتر ترکمانی (مدير عامل)

ـ اتوبوس دانشگاه شيراز به همراهی عده ای از دانشجويان مقاطع کارشناسی.کارشناسی ارشد و دکترا حسايداری شيراز

از سخنرانان:

-عاشوری از زنده ياد دکتر احمد ظريف فردبه عنوان نخبه حسابداری ايران و ناجی ريشمک ياد کرد

-دکتر طالبی از خصوصيات منحصر به فرد مديريتی و اخلاق ويژه مرحوم گفتند و اينکه زمانی که ايشان مدير عامل شرکت ريشمک شدند ريشمک رو به ور شکستگی بود و دکتر توانست در همان سال اول صادر کننده نمونه کشوری در سال ۱۳۸۱ شوند و از دست رياست جمهوری لوح دريافت کنند..و يا چگونه به تنهايی و با چند کارمند ساده ستاد اجرايی فرمان حضرت امام(ره) استان فارس که بعد از تهران بزرگترين ستاد در کشور بود را مديريت می کردند..و يا اينکه هميشه در جلسات از ايشان به عنوان الگو ياد می شدو...

- دکتر قاسميه گفتند شايد تصور حضار اين باشد که چون من رئيس دانشکده علوم انسانی هستم بايد ادبياتی سخنرانی نمايم اما در واقع من دوست دارم ادبيات را کنار گذارم و فقط گريه کنم چرا که ضايع ارتحال دکتر جبران ناپذير است و اينکه هيچ گاه از بيماری خود به ديگران چيزی نمی گفت..

- قرائت غم نامه مريم ظريف فرد سالن را منقلب کرد و هيچ فردی را تاب شنيدن نبود و فقط صدای گريه به گوش می رسيد..

در حاشيه بزرگداشت:

ـ مهندس تبادار دو بار بزرگداشت را از حالت عادی خود خارج کرد يکی زمانی بود که وارد همايش شدند و بسياری به احترام ايشان بلند شدند و با سلام و احوالپرسی و..ديگر زمانی بود که ايشان بزرگداشت را ترک و گروهی برای خدا حافظی و تشکر ...

-از غايبان شاخص بزرگداشت.پورفاطمی.افراشته.ابراهيمی(فرماندار دشتی)

ـ از پيام دهندگان همايش.دکتر صادقی(رئيس دانشگاه شيراز).علوی نژاد(معاون سياسی امنيتی استانداری هرمزگان).ابطحی(مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختياری)

- به کليه شرکت کنندگان در بزرگداشت کلاسور که حاوی يادنامه مرحوم دکتر ظريف فرد.سی دی مولتی مديا استان بوشهر.کتاب های معرفی استان بوشهر.خودکار.نامه تشکر خانواده بزرگ ظريف فرد بود اهدا شد.

بدنيست بدانيد:

ـ یادنامه پاسداشت زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد(حديث دانايی و توانايی) مجموعه ای از آثار و گفتار:

علی عاشوری(مسئول ستاد بزرگداشت زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد).پيام انجمن علمی بخش حسابداری و مديريت دانشگاه شيراز.نوشته غربت و اضطراب مرحوم ظريف فرد مورخ تير ۸۱ در پيزارو ايتاليا.همسر زنذه ياد ظريف فرد.دکتر علی ثقفی(رئيس دانشکده حسابداری و مديريت دانشگاه علامه طباطبايی.دبير انجمن سابق حسابداران رسمی ايران.دبير انجمن حسابداری ايران.مدير مسئول نشريه مطالعات حسابداری).دکتر محمد نمازی(عضو هيات علمی دانشگاه شيراز.استاد حسابداری).دکتر محمد حسين ستايش( عضو هيات علمی دانشگاه شيراز).دکتر علی محمدی(رئيس بخش مديريت و حسابداری دانشگاه شيراز).شرکت ريشمک.عباس علوی نژاد(معاون سياسی امنيتی استانداری هرمزگان).دکتر قاسميه (رئيس دانشکده علوم انسانی دانشگاه خليج فارس.استاديار رشته مديريت ).نصرالله اسدی(استاد دانشگاه های استان بوشهر.عضو شورای شهر بوشهر).دکتر بهروز خدارحمی(عضو هيات علمی دانشگاه اقتصاد و امور دارايی.استاد اقتصاد دانشگاه لندن.استاد دانشگاه علامه طباطبايی.مشاور ارشد شرکت سایپا).امير افسر(دانشجوی دکترای مديريت توليد و عمليات دانشگاه علامه طباطبايی).دکتر سيد اسماعيل موسوی(عضو هيات علمی دانشگاه خليج فارس).بهادر دهاز.هادی اخلاقی.حامد مهرجو(دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شيراز).مقاله قيمت های سهام و ثروت اجتماعی(از آخرين مقالات زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد

-از حمايت کنندگان بزرگداشت:حجه الاسلام و المسلمين پورفاطمی .شرکت ريشمک.علی عاشوری.علی اسماعيل پور و خانواده دکتر ظريف فرد

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٤:٥٠ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]