دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٥/۱٢/٢٢

 

بعد مسافت خورموج با ...

 

شاید در نگاه اول مسافت را مقوله ای کم اهمیت دانیم و به هنگام مسافرت بیشتر توجه ما را به خود جلب نماید.اما با اندکی تعمق پی می بریم مسافت دارای نکاتی است که می توان آنرا از منظر علمی بررسی کرد و به واقع اکثر علوم چه در اصل و چه در فرع به این مقوله پرداخته اند. بحث ها در مورد چگونگی اندازه گیری ،واحد اندازه گیری ،اهمیت ،کاربرد و... مسافت کماکان ادامه دارد. در این نوشتار با اشاره کوتاه به اهمیت مسافت از دو منظر سعی در ارائه دیدگاهی صحیح به بعد مسافت می نماییم.

بی شک اهمیت قرار داشتن شهر و دیاری در هر نقطه و بعد مسافت آن با مراکز مهم صنعتی ،اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی امری غیر قابل انکار است چرا که قرار گرفتن منطقه ای در نزدیکی _ یا به عبارتی مسافت کمتر _ مراکز مهم هر کشور و استان تاثیر مستقیم در روند توسعه ای آن منطقه خواهد داشت.چرا که حوزه نفوذ _ پارس جنوبی مستثنی است!!! _ مراکز مذکور با توجه مسافت اندک با منطقه تاثیرات مثبت و یا بعضا منفی بر منطقه و ساکنان آن دیار خواهد داشت.خاصه در کشورهای در حال توسعه که از بیماری تمرکز گرایی به شدت رنج می برند ،منقاطی که مسافت زیادی با مراکز مهم کشور دارند از روند توسعه یافتگی کندی برخورداند. منظر دیگر اهمیت مسافت مناطق به لحاظ امنیتی است چرا که هر چه قدر بعد مسافت با مناطق سوق الجیشی همانند مرزها ،صنایع مادر و ..حداقل باشد تامین امنیت مناطق دارای اهمیت بیشتری خواهد بود و مطمنا این اهمیت بر روند زندگی مردم مناطق مذکور بیشتر نمایان می گردد.کوتاه سخن اینکه مهم است شهرستان دشتی _ خورموج به عنوان مرکز شهرستان _ در چه مسافتی از پایتخت ،مرکز استان و سایر شهرهای مهم کشور دارد.

چند نکته :

مسافت کمیتی است برداری یعنی دارای اندازه و جهت است.

معمولا برای کسب مسافت بين دو شهر شما می توانید با کیلومتر شمار اتومبیل و رسیور GPS تعیین مسافت دو نقطه را انجام دهید.

مسافت های زیر با استفاده از کاتالوگ های اداره کل راه استانهای آذربایجان غربی ،همدان ،سیستان بلو چستان ،مازندران ،بوشهر و مجموعه کتابهای جغرافیای نیروهای مسلح استخراج و با یک سری اعمال ریاضی بدست آمده است.

طبق آخرین آمار استان بوشهر در مجموع دارای 3015 کیلومتر جاده که شامل 184 کیلومتر بزرگراه ،234 کیلومتر راه اصلی ،1131 کیلومتر راه فرعی و 1470 کیلومتر راه روستایی می باشند.

با توجه به مقایسه مایل و کیلومتر ،مسافت های مایل رند شده است.

یک کیلومتر برابر است با 62/ مایل

یک مایل دریایی(گره ) برابر است با 1852 متر

 

 

سراسر ایران

مسافت

مسافت

miles

km

miles

km

665

1072

کرمان

649

1047

اراک

676

1090

کرمانشاه

1090

1758

اردبیل

917

1551

گرگان

1045

1685

ارومیه

1234

1991

مشهد

469

756

اصفهان

758

1223

همدان

360

581

اهواز

171

275

یاسوج

680

1096

ایلام

443

715

یزد

1359

2250

بجنورد

401

646

آبادان

526

848

بندر عباس

1043

1682

آستارا

1159

1870

بیرجند

1230

1983

ایرانشهر

1034

1668

تبریز

856

1381

بابل

725

1170

تهران

869

1401

بابلسر

602

971

خرم آباد

1202

1939

بازرگان

926

1493

رشت

353

570

بندر امام خمینی

1000

1613

زاهدان

1014

1636

پیرانشهر

930

1500

زنجان

1112

1793

جلفا

881

1420

ساری

851

1372

چالوس

867

1398

سمنان

412

664

خرمشهر

760

1226

سنندج

721

1163

خسروی

535

863

شهرکرد

1355

2185

سرخس

171

275

شیراز

598

965

کاشان

812

1311

قزوین

959

1547

مهاباد

651

1050

قم

 

استان بوشهر

مسافت

مسافت

miles

km

miles

km

85

137

خارک

45

73

بوشهر

67

106

سعد آباد

107

167

گناوه

37

60

چغادک

51

82

برازجان

50

81

دلوار

75

121

کنگان

30

48

کاکی

75

121

دیر

32

52

بردخون

115

186

جم

97

156

بندر طاهری

22

36

اهرم

122

197

عسلویه

145

234

دیلم

40

65

کردوان

102

165

بندر ریگ

24

38

سنا

126

204

امام حسن

10

16

چاوشی

85

137

تنگ ارم

14

22

درازی

63

102

آبپخش

40

65

شنبه

112

181

دهکنه

27

43

بادوله

65

105

دالکی

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٧:٠٩ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]