دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٦/٤/۱

 

 

 

شهید سید میربهزاد شهریاری
تصویری که در لوگو مشاهده می کنید،متعلق به فرزند مرحوم سید محمد طاهر شهریاری(شفیق) ،شاگرد اول فارغ التحصیلان مقطع متوسطه ،استان بوشهر در سال1351 ،کارشناس فقه و مبانی اسلامی از دانشگاه فردوسی مشهد ،از اعضا فعال حزب جمهوری اسلامی ،عضوکميسيون کشاورزی وعمران روستايی در دوره مجلس شورای اسلامی و... سردار شهید سید میربهزاد شهریاری است.

شنیده:
حاکی از آن است که در گرامیداشت روز هفتم تیر و به مناسبت شهادت سید میر بهزاد شهریاری مقرر شده است در مراسم دکتر سید کمال الدین شهریاری سخنرانی کند.بسیاری از آگاهان متصورند سخنرانی دکتر شهریاری، استارت حضور وی در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به عنوان کاندیدا است.


ماراتن انتخاب(3)
با مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در روز 24 اسفند 1385(14مارس 2008م) و تعیین روز ثبت نام از داوطلبین شرکت در انتخابات در روز 15 دی ماه فضای تبلیغات انتخابات وارد مرحله ای تازه شده است چرا که با تصویب مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه افرادی که قصد کاندیدا شدن در انتخابات آتی را دارند در صورت اشتغال به فعالیت های دولتی باید شش ماه قبل از ثبت نام استعفاء خود را بطور کتبی و رسمی به مقام ارشد خود تسلیم نماید. در این صورت با توجه به اینکه حداکثر افرادی که قصد کاندیداتوری را دارند شاغل نهادهای دولتی هستند باید حداکثر تا پایان نیمه ماه جاری یعنی تیرماه باید از کارهای خود استعفا نمایند. در این حالت برای بسیاری مشخص خواهد شد افرادی که حضور آنان هم اکنون در نامشخص است، آیا وارد مارتن انتخابات خواهند شد یا خیر؟ پس باید تا نیمه تیرماه صبری دیگر نمود! با این تفاسیر شاید بتوان ماراتن انتخابات را به پیش از نیمه تیر و بعد از نیمه تیر  تقسیم کرد چرا که کاندیدا ها رقبای خود را خواهند شناخت و بی شک بهتر می توانند به تبلیغات خود ادامه دهند و خط و مشی ،استراتژی ،داکترین خود را برای کسب آرا بالاتر مشخص نماید.
ابهام انتخاباتی

در زمانی که این نوشتار را می خوانید حضور و یا عدم حضور برخی افراد که اتفاقا افراد شاخص و شناخته شده ای نیز هستند در انتخابات آتی در هاله ای از ابهام است.البته این ابهام نه فقط از سوی شرکت کنندگان در انتخابات بل از سوی شخص کاندیدا ها نیز هست چرا که حضور و عدم کسب آرا و...برای کاندیدا می تواند سخت تمام شود ،بنابراین کاندیدا ها سعی می کنند با بررسی تمام جوانب پابه عرصه مارتن انتخابات بگذارند. حال حضور این افراد بیشتر در دو حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان و بوشهر ،گناوه و دیلم است جالب است که حضور اکثر آنانی در ذیل آمده در دو حوزه شنیده می شود اما باید دید کی این ابهام برطرف می گردد، گویی در ابهام ماندن ،با ابهام زیستن و در ابهام به سر بردن شیوه ای مرسوم در زندگی جامعه ایرانی است:
دکتر سید کمال الدین شهریاری: احتمال حضور ایشان هرچند در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان  که پیش از این نیز در آن موفق به انتخاب  در دو دوره مجلس شده است و برای بسیاری سخنرانی آتی ایشان در روز هفتم تیر احتمالا  آغاز تبلیغات انتخاباتی ایشان است اما شنیده ها از احتمال حضور وی در حوزه  بوشهر ،گناوه و دیلم نیز خبر می دهند
دکتر محمد جواد حق شناس: هرچند حضور ایشان در انتخابات کاملا مبهم است اما سفرهای متوالی ایشان و خبر انتشار نشریه ای به صاحب امتیازی ایشان در استان و صحبتهایی مبنی بر حضور منسجم و قوی حزب اعتماد ملی در انتخابات آینده و با توجه به اینکه وی از اعضا مرکزی حزب مذکور است شنیده  ها حاکی از آن است که احتمال حضور وی نیز در یکی از دو حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان و بوشهر ،گناوه و دیلم محتمل است
عباس علوی نژاد: تا چند وقت پیش مشغول رایزنی با افراد شاخص خاصه دانشگاهیان بود که در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان کاندیدا شود اما مدتی است که از رایزنی های ایشان در محافل خبری به گوش نمی رسد. اما در مطبوعات محلی شاهدیم که گاهی نام وی را به عنوان کاندیدا اصلاح طلبان در حوزه دشتی و تنگستان معرفی می کنند اما آگاهان احتمال حضور ایشان را در حوزه بوشهر ،گناوه و دیلم را نیز دور  از انتظار نمی دانند خاصه بعد از بالا رفتن احتمال رد صلاحیت مهندس تبادار در انتخابات آتی...
علی افراشته:نام ایشان هر از چند وقتی به عنوان یکی از کاندیدا ها مطرح می شود  خاصه زمانی خبر رفتن ایشان از استانداری بوشهر بیش از پیش به نظر می رسد هرچند آگاهان خبر رفتن استاندار افراشته را شایعه ای بیش نمی دانند. ولی به اندیشه تحلیلگران سیاسی گر این امر صورت بگیرد بی شک او یکی از کاندیدا حوزه بوشهر ،گناوه و دیلم است هرچند احتمال کاندیداتوری ایشان در حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان نیز با توجه به شناخت مردم تنگستان محتمل است.
غلامحسین کرمی:بی شک در صورت رفتن استاندار افرشته از استانداری وی را باید یکی از کاندیدا های حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان بدانیم.چرا که با رفتن افراشته کرمی نیز مطمنا در موقعیت فعلی دچار تغییرات احتمالی استاندار جدید خواهد شد و با توجه به اینکه کرمی پیش از این نیز کاندیداتوری حوزه مذکور را تجربه و اتفاقا رای مناسبی را کسب کرده خود را برای حضور قوی آماده خواهد کرد.

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٤:۱۱ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]