دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٦/٤/۱٩

 

پارس شمالی (۲)

 

مشخصات پارس شمالی
پیشینه اکتشاف در میدان گازی پارسشمالی به سال ۱۳۴۳ بازمی گردد که این میدان، با انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدیکشف شد. حفر ۷ حلقه چاه اکتشافی، توصیفی و توسعه ای از جمله فعالیت های انجام شدهبه منظور توسعه این میدان تا سال ۱۳۵۵ بوده است. البته تا زمان پیروزی انقلاباسلامی ۱۷ حلقه چاه در این میدان حفاری شد. از سوی دیگر، نصب دو سکوی نیمه کاره نیزاز فعالیت های توسعه ای انجام شده تا این زمان بوده است.
شرکت های مادر «اکسون» و «لندس» _ آمریکایی_ فعالیت های اصلی طراحی و ساخت تاسیسات طرح توسعه میدان پارس شمالی را تاپیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عهده داشتند،‌ این فعالیت ها تا بعد از سال ۱۳۵۷ کهفعالیت های توسعه ای میدان پارس شمالی متوقف شد، ادامه داشت.
البته نباید فراموش کردکه در زمان کشف میدان گازی پارس شمالی در سال ۱۳۴۳ مخزن این میدان بزرگ ترین مخزنگازی کشور بود و به همین دلیل سرمایه گذاری در آن زمان برای توسعه این میدان سرعتگرفت. ولی بروز وقایعی مانند انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مانع از ادامه توسعهاین میدان شد. پس از جنگ نیز توجه به توسعه میدان پارس جنوبی به دلیل مشترک بودن واستفاده حداکثر از گاز این میدان قوت گرفت که این عامل نیز از مواردی است که توسعهمیدان پارس شمالی را تا کنون در حاشیه قرار داده است.
پیش از این مدیر طرح توسعه میدانپارس شمالی در شرکت نفت و گاز پارس گفته بود : طرح توسعه این میدان در قالب ۴ فازتعریف شده که تولید از هر فاز این میدان، حدود ۲/۱ میلیارد فوت مکعب است که بااحتساب ۴ فاز، روزانه ۸/۴ میلیارد فوت مکعب از فازهای میدان پارس شمالی تولید خواهدشد.

وزیری هامانه وزیر نفت نیز در حاشیه بازدید از محل احداث پارس شمالی گفته بود:میدان پارس شمالی معادل چهار فاز پارس جنوبی است و با توجه به نزدیکی دو میدان گلشن و فردوس که جمعا معادل سه فاز هستند، در مجموع پارس شمالی به لحاظ حجمی‌معادل هفت فاز پارس جنوبی می‌شود؛ البته سه فاز پارس شمالی برای تولید LNG پیش‌بینی شده است. 

همانطور که ذکر شد پیش از این مقرر شده بود پروژه عظیم پارس شمالی در  4 و یا 7 فاز به بهره برداری رسد که با احتمال احتمال ظرفیت بالای این میدان، سیاست گذاران تولید از 10 فاز پارسشمالی را در دستور کار توسعه قرار داده اند.

ذخایر

در مورد ذخایر گازی پارس شمالی اقول مختلفی است که شاید موثق ترین آن "گفته مهندس خانچی مدیر طرح و توسعه پارس شمالی در شرکت نفت و گاز پارس است:حجم گازدرجای(کنونی) این میدان  ۵۸/۹تریلیون فوت مکعب (TCF) و و بر اساس برآوردها، میزان گاز قابل برداشت در اینمیدان به میزان   ۴۷/۲تریلیون فوت مکعب( (TCF و از نوع گاز ترش است.

اما اقوال دیگر که البته از اشخاص خاصی بیان نشده و در خبرگزاری ها ذکر می شود ،حاکی از این است که برخی: ذخیـره گاز این میدان ۶۶/۱تریلیون متر مکعب و حجم گاز قابل تولید حدود۳۳/۱ تریلیون مترمکعب تخمین زده ،جهت تولید ۱۰۰ میـلـیون متر مکعب گاز در روز دانسته که توسعه آن تا تولید کل۱۲۷ میلیون متر مکعب گــــاز درروز پیش بینی شده را اعلام می کنند.

اما  دیگرقول بیان می کند: ذخیره این میدان را حدود 80 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی ذکر و توان تولید روزانه 431 میلیون فوت مکعب گاز را برای میدان بیان کرده اند.

قرار داد توسعه پارس شمالی

از زمان جدی شدن توسعه میدان پارس شمالی وقرار گرفتن در دستور کار شرکت ملی نفت ایران ،شرکت های مختلف خارجی برای سرمایه گذاری در میدان گازی پارس شمالیاعلام آمادگی کرده در این میدان اعلام کرده بود، البته این تمایلاتبه صورت رسمی اعلام نشد.
مهندس خانچی مدیر طرح توسعه میدان پارس شمالی می گوید: ‌شرکتهایی از هند و چین نیز علاقه خود را برای حضور در این میدان اعلام کرده بودند.

اما سرانجام موافقتنامه (MOU) توسعه میدان گازی پارس شمالی که برای توسعه بخش بالادستی و پائیس دستی آن در مجموع بیش از 16 میلیارد دلار لازم است، بین شرکت ملی نفت و شرکت شرکت ملی نفت فراساحل چین «سینوک»‌ CNOOC در سال گذشته به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه تولید یک فاز LNG این میدان به ایران تعلق می گیرد و فروش گاز LNG دو فاز دیگرنیز در اختیار شرکت CNOOC قرار می گیرد و این شرکت اختیار دارد تا LNG تولید شدهاین دو فاز را به مشتریان خود بفروشد. گاز یکی از فاز های این میدان نیز برای مصرفداخلی و تزریق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 سیاست ها و اهداف  

پیش از سیاست جدید شرکت ملی نفت ایران برای تخصیص گاز این میدان به تولید LNG قرار بود گاز تولیدی میدان پارس شمالی برای صادرات از طریق خط لوله صلح بهکشورهای پاکستان و هند فرستاده شود.

 

اما به دلیل طولانی شدن روند طولانی شدن روند گفت‌وگو ها، سیاست جدید کشور بر راستایاختصاص گاز این میدان به تولید LNG قرار گرفته است .و طبق گفته مدیر عامل نفت وگاز پارس: در صورتی که خط لوله صلح تا پایان سال 2009 آماده نشود گاز پارس شمالی در داخل کشور به مصرف می رسد. اکبر ترکان که در دومین روز از همایش بین المللی انرژی و امنیت در گفتگو با خبرگزاری مهر در اسفند ماه  1384گفته بود: چنانچه خط لوله صلح همزمان با عملیات اجرایی منطقه پارس شمالی پیش نرود و تا سال 2009 به پایان نرسد ایران مجبور خواهد گاز تولیدی از پارس شمالی رادر داخل کشور به مصرف رساند.

 

البته نباید از نظر دور داشت،مسئولان هنوز استفاده از گاز میدان پارس شمالی را برای پروژه خط لوله صلح منتفی نمیدانند.
بر اساس توافق نامه‌ای که آذر ماه سال گذشته میان ایران و شرکت «سینوک»‌ CNOOCچینی بهامضا رسید، به نظر می‌رسد که شرکت چینی تصمیم دارد فعالیت‌های بالادستی و پاییندستی را در میدان پارس شمالی بر عهده گیرد ولی نباید فراموش کرد که نحوه سرمایهگذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی متفاوت است.
مهندس ترکان مدیر عامل نفت وگاز پارس دی ماه سال گذشته در گفتگو با خبر نگاذان بیان کردندن: برای توسعه میدان پار شمالی با شرکت سینوک چین به توافق رسیده ایم که قرار است در اینقرارداد بخش بالادستی و پایین دستی به موازات هم پیش رود.ترکان بخش بالادستی را شامل حفاری ، ساخت سکوهای دریایی تا پالایشگاه و بخشپایین دستی را نیز شامل کارخانجات مایع داسازی گاز دانست و اضافه کرد بود: گاز حاصل ازتولید بخش بالادستی به یک کارخانه تولید گاز مایع در بخش پایین دستی فروخته می شودو محصولات تولیدی در این کارخانه صادر می شود.مدیر عامل شرکت نفت وگازپارس  افزود : ارزش اینقرارداد درمجموع 16 میلیارد دلار است که 5 میلیارد دلار آن در بخش بالادستی و 11میلیارد دلار مابقی نیز در بخش پایین دستی هزینه می شود .

طبق اطلاعات واصله بر اساس این موافقت‌نامه،شرکت پیمانکار کارخانه های LNG را احداث می کنند و اجازه بهره برداری در مدت ۲۵ سالبه آن شرکت داده خواهد شد. ایران نیز تعهد دارد تا در صورت نهایی شدن توافقنامه،گاز این میدان را برای مدت ۲۵ سال با فرمول معین بفروشد.
سود شرکت پیمانکار دراین میان از فروش LNG و هزینه های انتقال آن تامین خواهد شد. هرچند نباید فراموشکرد که قیمت LNG در فرمول فروش گاز ایران به شرکت پیمانکار توسعه دهنده تاثیر گذاراست و هر چه قیمت LNG افزایش یابد، شرکت ملی نفت ایران می تواند گاز تولیدی اینمیدان را با قیمت بالاتری به پیمانکار بفروشد.
همچنین براساس تفاهم نامه منعقدشده با شرکت CNOOC چین، تمام فعالیت های تبدیل گاز طبیعی به LNG ، حمل و فروش اینمحصول بر عهده این شرکت خواهد بود.
برخی از کارشناسان معتقدند که در صورت توافقطرفین در مورد مفاد این تفاهم نامه واگذاری این طرح به شرکت چینی باید به صورت ترکتشریفات مناقصه انجام گیرد.

نفت سنگین میدان پارس شمالی

این میدان دارای نفت سنگین نیز هست تا آنجا که نفت برخی از لایه های این میداناز لحاظ درجه سبکی (API ) خصوصیان نفت خام میدان کوه مند را داراست و با توجه بهبرآوردهای انجام شده نفت میدان پارس شمالی از API ۱۲برخوردار است.
با توجه بهاین که مطالعات نفت سنگین یا فوق سنگین در میدان های خشکی ارزانتر و مقرون به صرفهتر است، به همین دلیل احتمالا مطالعات مربوط به روان سازی نفت خام میدان دریاییپارس شمالی پس از دستیابی به روش اصولی بهره برداری از نفت سنگین در میدان های خشکیانجام می گیرد.

فعالیت های در دست اجرا برای توسعه میدان

مطالعه:

شرکت مشاور ایرانی مطالعه در مورد فعالیت های مهندسی که پیش از این بر رویمخزن میدان پارس شمالی انجام شده را بر عهده دارد که این مطالعات با استفاده از نرمافزارهای جدید و روش های نوین ارزیابی انجام می شود. این امر موجب می شود مدل مخزنبه روز شود

مطالعاتی که در گذشته توسط شرکت شل صورت گرفته بود حاکی از این بود کهاستفاده از تجهیزات قدیمی میدان با توجه به فناوری های روز دنیا مورد استفاده نیستکه شاید بتوان به نبود فناوری حفاری چاه های مجتمع در آن زمان اشاره کرد.
بررسیاین موضوع که در طراحی جدید و اصلاحی تا چه میزان امکان استفاده ازتجهیزات وامکانات پیشین وجود دارد نیز از وظایف شرکت مشاور به شمار می رود.
حفاری:

 

قرارداد اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی به منظور انجام عملیات حفاری در میدان گازی پارس شمالی مابین شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملی حفاری ایران در اواخر بهمن ماه سال گذشته امضا شد. به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، قرارداد  اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی به منظور انجام عملیات حفاری در میدان گازی پارسشمالی مابین شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملی حفاری ایران به امضاء رسید.دکل حفاری شهید مدرس پس از بازسازی لازم، حفاری چاه‌های میدان گازی پارس شمالیرا به انجام می‌رساند. پیش‌بینی می‌گردد این دکل در سال تعداد چهار حلقه چاه در عمقحدود 3400 الی 3600 متر حفاری نماید که از هر حلقه چاه روزانه حداقل 100 میلیون فوتمکعب گاز تولید خواهد شد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در مورد تعداد چاه‌های قابل حفاری در پارس شمالی گفت: این امر پس از انجام مهندسی مخزن توسط شرکت پارس پترو زاگرس به طور دقیق مشخص می شود، اما ارزیابی فعلی این است که 48 چاه روی 4 فاز و در 4 سکو حفاری شود.
مدیر شرکت نفت و گاز پارس مبلغ اجاره دکل حفاری را 89 میلیون و 68 هزار و 670 یورو اعلام و تصریح کرد: این قرارداد برای مدت 5 سال منعقد شده است و محل استقرار دکل در 35 کیلومتری ساحل خلیج فارس و در عمق 30 متری مستقر  و طبق توافق ،این شرکت عملیات حفاری را با 20درصد زیر قیمت نرخ های بین المللی انجام خواهد داد.

منابع:

 خبرگزاری های:شانا ،ایرنا ،حیات ،مهر ،ایران پترونت ،واحد مرکزی خبر و خبرگزاری فرانسه

ساختمان ‪ ۱۵‬واحد آموزشی در شهرستان دشتی بوشهر تخریبی اعلام شد

شنیده های استعفایی:

- حاکی از آن است که غلامحسین زارعی مدیر کل تعاون استان بوشهر برای کاندیداتوری حوزه دشتی و تنگستان،شیخ موسی احمدی مدیر کل ثبت و اسناد واملاک استان فارس برای کاندیداتوری حوزه کنگان،جم و دیر ،اسکندری سرپرستی شعب بانک سپه استان بوشهر برای کاندیداتوری حوزه دشتستان استعفا خود را تسلیم مقامات بالاتر خود کرده اند.  

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۸:٥٠ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]