دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٦/٦/۱٢

 

تقاضای غير منطقی شورای شهر دلوار

 

شورای شهر دلوار طی نامه ای به استانداری بوشهر و خطاب به استاندار افراشته بیان کرده ،که بندر لاور ساحلی از شهرستان دشتی و عالی شهر از شهرستان بوشهر باید به حوزه جغرافیایی شهرستان تنگستان القاص شود.جالب است بدانید طی نامه مذکور شورای محترم شهر دلوار با لحنی خاص خواستار امر مذکور شده است  و در ادامه ادعا کرده است در صورت عدم تایید و همکاری لازم برای تحقق موضوع فوق عواقب و تبعات ناشی از آن را باید منتظر بود!!

با خواندن مطلب فوق ذهن هر خواننده ای را با سوالاتی بطور مستقیم و غیر مستقیم درگیر می کند که همراه با پاسخ هایی خواهد بود که سعی در بیان آن هستیم که به مبحث فوق مرتبط است:

- اینکه چه شده است شورای محترم شهر دلوار چنین درخواستی را از عالی ترین مقام استان می نماید؟

بی شک هر دیار و ساکنان آن در پی توسعه ،پیشرفت و توسعه همه جانبه حوزه زیستی و جغرافیایی خود است و  برای میل به این توسعه همه جانبه که هدف غایی هر دیاری است باید زیر ساخت ها و با برنامه ریزی هایی صورت دهد که سرانجام به آرمان خود دست یابد که اظهر من الشمس است و کوتاه می شود گفت هر راهی که منتج به این هدف شود را باید آزمود و تمام توان و سعی خود را برای رسیدن به این امر از خود نشان داد به قولی «گر عشق حرم است سهل است بیابانها» حال این مبحث در صورتی که ملموس ترین!! راه هم داشته باشد باید آنرا در پیش گرفت و راهکارهای مخصوص آنرا اجرا کرد که به نظر می رسد شورای شهر دلوار با این نامه خواسته به نوعی این راه را بیازماید که با مرور گذرا به تاریخ پی می بریم که پیش از این نیز چنین مباحثی مطرح و در برخی موارد منتج به نتیجه درخواست شده  است!!

- چرا هدف یکی از مباحث مطروحه در نامه آبادی در شهرستان دشتی است؟

در مطلع نوشتار و پاسخ بی تردید باید گفت دلیل این است شهرستان دشتی همسایه جنوبی و شهرستان تنگستان است به همین علت درخواست داده شده باید از حوزه جغرافیایی همسایگان باشد اما براستی چرا  در این درخواست شهرستان تنگستان از شهرستان دشتستان بخشی را مطالبه نکرده است؟؟ دو جواب می شود داد ۱.شهرستان دشتستان بخش قابل توجه در همسایگی تنگستان نداشته است و یا ..و یا اینکه مطالبه از شهرستان دشتی و جدا کردن بخشی از دشتی راحتتر از تکه تکه کردن دشتستان است که بدون شک باید معترف شد که جواب دوم بیشتر معقول به نظر می رسد چرا که تجربه ثابت کرده تکه تکه کردن دشتی امری عادی شده است که با مطالعه تاریخ پی می بریم   پیش از این نیز در دهه پنجاه شمسی با همین نامه نگاری ها و به پیوست آن هوچی گری و غوغا سالاری های معمول بخش قابل ملاحظه ای از جنوب و شمال و شمال شرقی از دشتی بزرگ منفک شد و هیچ بازخوردی نداشته است. پس به نظر می رسد شورای شهر دلوار با شناخت این مسئله بخشی از شهرستان دشتی را نیز در این نامه ذکر کرده است که به اندیشه آنان جدا کردن بندر لاور ساحلی راحتتر از جدا کردن عالی شهر از شهرستان بوشهر باشد!! و در ضمن طی همین یکسال و اندی اخیر نیز شاهد درخواست هایی از طرف همسایگان جنوبی خود بود مبنی بر اینکه پروژه عظیم پارس شمالی در جغرافیای دشتی قرار ندارد و با همین راهکارها و مسائلی از این دست متاسفانه تا حدودی موفق به حصول هدف خود نیز شدند. دیروز چنین و امروز چنان و فردا در انتظار...

- و براستی چرا نباید از خواندن مطلب یاد شده تعجب کرد؟

جواب زیر بی پرده عریان پاسخ داده شده و جواب خارج از لفافه و تلویح بیان شده است...

چرا که زیست در دنیای امروزی که هر روزه با خلق آثار متعدد هنری ،علمی و حتی سیاسی از سوی اشرف مخلوقات مواجه هستیم باید این علامت را «!» کم کم باید از نوشتار و زندگی روزمره خود حذف نماییم اما علتی که در این مبحث نباید تعجی نمود این است که در فضای شماتیکی که ما روزگار می گذرانیم که یکروزه روستایی به شهر ،شهری به شهرستان ،شهرستانی به استان و استان یا ایالتی به  کشور مستقل تبدیل می شود القاص یک بندر از شهرستانی که مردم آن به بی خیالی شهره آفاق هستند امری به هیچ وجه  نمی تواند تعجب برانگیز باشد مردمی که حساسیت شان را نسبت به امور اجتماعی از دست داده و به یک سلسه از مفاهیم اولیه زندگی دلخوش شده اند ـ و این بخش از نگرانی هر فردی است که دلش با دشتی است ـ چرایش نیاز به روانکاوی فرهنگ عامه مردم دارد و بی ترید ابتدا باید ریشه یابی شود هرچند تاحدودی می توان بصورت موجز مطلب مذکور را باز کرد و به ان پرداخت که آنرا به مجالی دیگر وامی گذاریم...

و مطمنا با طرح سوالات بالا سوالاتی دیگر که ذهن مخاطب را درگیر می نماید...

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٥:٤۳ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]