دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٧/۳/٢۱

 

سال کحط دشتی

 

پیش درآمد
مطلبی را که در ادامه می خوانید بی شک می توان به بخش قابل توجهی از جای جای میهنمان تعمیم داد آنهم به دلیل اشتراک روزگار رفته بر مردمان آن سامان...
مقدمه:
بارش باران برای مردمان همه اعصار موجب شادمانی زاید الوصفی می شده و می شود خاصه مناطق بیابانی و نیمه بیابانی چرا که با توجه به اقلیم مناطق مذکور بارش به پدیده ی جوی مقدس تبدیل می شود که نبود آن باعث توقف زندگی و بروز قحطی و در نتیجه منتج به مرارت ،مرگ و مهاجرت می شود که در این میان دشتی خودمان بسیار این پدیده تلخ را چشیده است با نگاهی گذرا به تاریخ دشتی با این امر پی می بریم که در سال هایی به علت قحطی ناشی از عدم بارش ،مردمان دشتی دست جمعی مجبور به کوچ می شدند. به همین دلیل عمده است که دشتی ها را می توان در اقصی نقاط استان بوشهر و خوزستان یافت/جستجو کنید;شهرتهای:دشتی ،دشتی زاده ،دشتی پور،دشتیانی ،کردوانی ،سنایی ،کبگانی ،حیدری و.../.امروزه  هر چند از آن سالها می گذرد اما دلیل نمی شود که قدیمی ها سال سفیو "سال سفید" را فراموش کنند و...

سال زراعی که شروع شد شاید هیچ کس فکر نمی کرد سال کم بارشی را در پیش داشته باشیم و به پیوست آن و بی واسطه اتفاقات پیرامونی خشکسالی ،زندگی دشتی ها را رنگی دیگر نمایان کند.اما همین که روبه جلوتر رفتیم طولانی شدن فاصله آخرین بارش ،کم کم نگرانی ها در گفتار کشاورزان نمود پیدا کرد و تردید در مورد کاشت محصول و وضعیت مبهم بارندگی بیشتر شد. بطوریکه بسیاری از آنان  تا اولین بارش باران مورخ دوازدهم آذر (که بعد از 252 روز بر دشتی بارید/ اولین بارندگی سال زراعی دشتی از باغان مورخ پنجم آبان ماه گزارش شده بود که متاسفانه منجر به کشته شدن جوانی اهل آبادی باغان شد ولی بارش روز دوازده آذر اولین بارشی بود که بر سراسر دشتی بارید) هنوز بذر گندم را به زمین نداده بودند و در سایر محصولات نیز وضع به همین صورت ادامه یافته بود.بعد ازآن نیز به علت عدم پراکنش لازم و فراوانی کافی بارش باعث شد تا سال زراعی فوق در شش ماه اول سال و تا در پایان پرونده سال86 فقط130میلیمتر باران را در کارنامه خود ثبت نماید/در این مقال میزان بارندگی خورموج را به عنوان یکی از مناطق شاخص شهرستان دشتی و طبق آمار اداره کل هواشناسی استان درنظر گرفته شده است/ و این در حالی است که طبق آمار ثبت شده این میزان بارندگی در مقایسه با میانگین بلند مدت کاهش محسوسی را نشان می دهد که حاکی از آن است که خشکسالی کشاورزی رخ داده است. طبق آمار موجود میزان بارش در مدت تاریخ مشابه  با سال های زراعی 86-1385 :199.6 میلیمتر ||| 85-1384 :145.5 ||| 84-1383 :370.8میلیمتر ||| گزارش شذه است  و ازمیانگین بلند مدت آن نیز آمار 223.2 میلیمتر را  اخذ می کنیم /دوره محاسبه شده در میانگین بلند مدت ده ساله است/ ودرصد تغییرات سال جاری نسبت به میانگین بلند مدت 42- % است در حالی که درصد تغییرات سال قبل(86-1385) نسبت به میانگین بلند مدت 11- %بوده است و این طبق آمار حکایت از تغییرات 36- % سال جاری به نسبت سال قبل می کند.

 

 آخرین بارش 24بهمن ماه سال ماضی با دو میلیمتر گزارش شد تا  آخرین بارش سال شمسی لقب گیرد با شروع سال 87 امید همراه دشتی ها بود تا بهار جبران مافات کند و شاید محصولات را قدری پربارتر برداشت نمایند اما با گذشت زمان تنها امید بارش برای حیوانات بود تا شاید صحرا را قدری سبز نماید و یا به قول دشتی ها: "خدا به این گنگ زبون ها رحم کنه " اما این اتفاق هم رخ نداد تا باران 24 بهمن 86 آخرین بارش سال زراعی نیز به شمار رود تنها گاهی دریزلی نوید بارش بود که آنهم فقط دریزل ماند و دیگر هیچ...
ازهمین رو امروز شاهد تبعات آن هستیم که همچنان ادامه دارد.

آب رفت برق آمد ،آب آمد برق رفت!
این روزها که می گذرد ،میانگین حداکثر دما و رطوبت روبه افزایش است و به همین واسطه میزان مصرف آب و برق هم.اما باید اضافه کرد که میزان قطعی برق و آب نیز موازی با آن روبه فزونی نهاده است. بطوریکه شبانه روزی سراغ نداریم که به پایان رسد ولی با قطعی برق یا آب و گاهی هردو مواجه نشویم در این گرمای طاقت فرسا.
{براستی کم کم داشت یادمان می رفت خاموشی های مکرر،داشت یادمان می رفت به همین بهانه  مشقهایمان را ننوشتیم ،و به بهانه نبود آب راهی "بنگه ،پاریاب (پاریو) ،رود می شدیم ،داشت تبدیل به خاطره ی می شد در ذیل فایل های ذهنی ،فانوس ها را در دکوراسیون و یا انباری باید می یافتی ،تن تنی و لوکه را باید زیر هزاران خاطره نوستالژیک بزرگترها جستجو می کردی.اما این روزها باز یادمان کرده تا یادمان بماند برق هم می تواند برود آب هم...}
البته همانطور که از پیش از این نیز مشخص می نمود و به واسطه کاهش بارش سراسری که در کشور مطلعیم.نیمه اول 87 را باید در زمینه آب و برق بحرانی قلمداد کنیم و همانطور که از سخنان وزیر نیرو برداشت می شد و می شود تازه اول ماجراست و با ورود به تابستان وضعیت حساس تر و بالطبع سهمیه بندی و یا به عبارتی میزان رفت و آمد آب و برق به حداکثر خود خواهد رسید.البته می شود صرفه جویی را به عنوان مسکن مد نظر داشت که بسیار می تواند کارگشا باشد ،تا روزهای پیش رو را بهتر زیست کنیم.
 

چی گنه همی چیش گنن
چه با مسماست این ضرب المثل دشتیاتی ،براستی هر چیز بد همه اجزایش بد می نماید و این یکسال اندی یاد آور  همین ضرب المثل است واقعا "سال گنی بی".از کاهش بارش،سرمازدگی گوجه ،از بین رفتن مراتع ،خشک شدن بسیاری از چاه ها ،کاهش برداشت محصولات کشاورزی و باغی ،ورشکستگی برخی دامداران ،عدم رونق اقتصادی ،افزایش قطعی آب و برق ،تاخیر کوچ عشایر و...که بگذریم/هرکدام خود مجالی و مقالی می طلبد/ به یک پدیده جوی می رسیم که باز هم متاثر از کاهش بارش و تغییرات اقلیمی است. و غالبا در جغرافیای جنوب غربی کشورمان اتفاق افتاد و می افتد که دشتی نیز از این امر بی بهره نبوده و آن گردو غبار معلق در هواست که با فراوانی بی نظیر بارها و بارها زندگی مان را دچار لکنت کرده و می کند و به موجب آن افزایش آلودگی هوا ،شیوع بیماری های ویژه در زمان و بعد از وقوع پدیده مورد اشاره ،لغو و یا تاخیر پروازها ،تشدید بیماری های ریوی شده است و کماکان به واسطه خشک بودن زمین های عربستان و عراق ادامه خواهد داشت با فراوانی بیشتر....

سال مرگ ومیر
در ادامه  با نگاهی متفاوت به زمان سپری شده پی می بریم میزان مرگ ومیر میز در این زمان سیر صعودی داشته است فقط کافی است به حافظه رجوع کنید و به جغرافیای دشتی با نگاهی موجز و از این زاویه بنگرید تا به این نتیجه رسید که در زمان سپری شده میزان مرگ و میر افزایش یافته است.البته بی شک با نگاهی علمی نمی توان این مسئله فوق را به زمان سپری شده ربط داد ولی با نگاهی تاریخی به برخی سال ها در ادوار مختلف پی می بریم گاهی همه اتفاقات ناگوار در کنار هم و در سالی رخ می دهد که شاید هرگز نتوان جواب قانع کننده علمی به آن دهید.ولی امری است عام البلوی و..

نشانه های دیگر
افزایش بی نظیر تورم و در پی آن افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم را هم می توان از نشانه های چی گنه همی چیش گنن  یاد کنیم و دلایل متقن آوریم ولی به دلیل اینکه بسیار در این مورد نوشته شده ،بحث شده و...پس زیره به کرمان است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
"البته باید خاطر نشان کنم اتفاقات خوش هم کم نبوده و شاید برای شما خوانند بهترین سال ولیکن نوشتار کلی بود و در کلی نگری جای حرف بسیار است "  

سال کحط در شعر دشتی
/تنها نمونه هایی از برای تلطیف روحیه ونه بیش از آن و واکاوی آن را به زمانی دیگر سپاریم/

بحک اشکم سیر   نوادهی بوام          بحک کخ   خوهله  و  اوده ی  دیم
بحک وقتی کحط   سالی   اندن          ری  بچ  باراش دست  خالی  اندن
خجالتی که اوتی  ماش کشیدن        به زحمتی که او سی ماش کشیدن
"بخش از منظومه کلاخا استاد حاج علی مرادی"

همیشه آرزومن یه دلی سوز     بهاری شی خری و خندلی سوز
دلم رنگ سوخی سال کحطن    نه تفکی باروشن نه کاکلی سوز
"غلامرضا ابراهیمی"

تو را باد و بهاران می شناسند     تمام چشمه ساران می شناسند
بیابان های خشک این حوالی      تو را با نام  باران   می شناسند
"علیرضا عمرانی"

لینک های مرتبط:

کاهش 56 درصدی بارندگی در استان بوشهر

وزیرنیرو:مجلس لایحه جبران خشکسالی را سریعتر بررسی ‌کند

انسداد دو حلقه چاه در شهرستان دشتی

لزوم نگاه مدیریت به آب، جهت مقابله با خشکسالی در استان بوشهر

نشست کمیته مدیریت کم آبی و خشکسالی استان بوشهر

برگزاری همایش مدیریت کم آبی و خشکسالی در استان بوشهر

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای بوشهر:کشاورزان الگوی مصرف را رعایت کنند

معاون عمرانی استاندار بوشهر از جذب سرمایه گذار بخش خصوصی جهت تولید آب شیرین از دریا خبر داد

مدیرعامل آب منطقه ای بوشهر خواستار حساسیت بیشتر مردم نسبت به آب شد

الگوی مصرف برق بخش خانگی و در مناطق گرمسیر و غیر گرمسیر کشور

خشکسالی و راه های مقابله با آن

راهکارهای کاهش اثرات خشکسالی

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۸:٤۳ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]