دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸۸/٦/٢٥

 

قبول می شوم پس هستم!

 

شهریور که فرا می رسد حال و هوای خاصی بر روزگار طالبان علم حاکم می شود. این اتمسفر حاکم علاوه بر آنکه شهریور ماهی است که در آستانه شروع سال تحصیلی قرار می گیریم از آن جهت دارای جایگاه و اهمیت ویژه برخورار است که اکثر نتایج آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی در این ماه اعلام می شود از همین روست که شهریور که شروع می شود داوطلبان منتظرند و گوش بزنگ اعلام نتایج،بیش از همیشه اخبار را دنبال می کنند،جستجویشان غالبا گرداگرد نتایج است.تا...

استرس حاکم بر زیستشان وصف ناشدنی است.سوالات متعددی از جمله:قبول می شوم؟نمی شوم؟ کدام رشته؟کدام گرایش؟کدام شهر؟کدام دانشگاه؟ ذهنشان را به خود مشغول می کند..شاید دست و دلشان بکارنرود..وعده هایی به خود می دهند..تا جایی که رسند به این جملات :
" قبول شدن یا نشدن مسئله این است! "

و یا 

" قبول می شوم پس هستم! "
دشتی ها هم در این امر مستثنی نیست و شاید این فضا محسوس تر هم بنماید آنهم بواسطه استعداد سرشار دشتی ها که بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست به همین بیان است که همگی حساب ویژه ی روی دشتی باز می کنند و انتظار پذیرش جوانان دشتی را مقاطع مختلف داشته و دارند. که این انتظار نیز اکثر سالها منتج به نتایج درخوری شده است و البته در برخی سالها با افتی محسوس نیز مواجه بوده است. اما حال که مطرح شد باید بیان کرد این افت در بخش کاکی به عنوان یکی از قطب های دانشوری در استان و شاید موفق ترین بخش در این نتایج آزمون ها محسوس است .دلایلش هم پلی ژنیک است و بیانش با بیس آسیب شناسی باید مطرح و چاره شود./در اینجا همه را خاصه نخبگان کاکی را به مشورت می طلبیم که آیا موافقند؟و یا خیر؟دلایلشان را بیان کنند تا جامع به این موضوع بیپردازیم/
الایجال طی هفته های اخیر نتایج کارشناسی ارشد و آزمون سراسری اعلام شد.با توجه به علاقمندی شما خوانندگان از وضعیت نتایج و با در نظر گرفتن دو نتیجه و کسب اطلاع از دوستان موفق به جمع بندی جداول فوق شدم که البته باید بیان شود و تاکید کرد بی شک و بی تردید همه قبول شدگان نیستند از همین رو اگر شما فردی را می شناسید معرفی کنید تا به لیست اضافه شود:

ارشد

مهندسی شیمی صنعتی شریف مرتضی احمدی
مهندسی شیمی تربیت مدرس محمد جواد غلامی
مهندسی شیمی صنعت نفت اهواز علیرضا حاجیانی
مهندسی نفت علم صنعت حسن زینبی
مهندسی نفت حفاری و بهره برداری سهند تبریز محسن نجفی
مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی صنعتی شاهرود حسین دهقان
مهندسی مکانیک طراحی کاربردی خلیج فارس یاسین حیدر پور
MBAخواجه نصیر امید حاجیانی
فیزیک تربیت دبیر شهید رجایی افشار بهمنی
زمین شناسی تکتونیک صنعتی شاهرود موسی کردوانی
حقوق تجارت بین الملل علامه طباطبایی یعقوب حسین پور 
مدیریت بازاریابی بین الملل شاهد رضا عوض پور
مدیریت دولتی شاهد احسان رزمی نیا
مدیریت بازرگانی خلیج فارس عیسی شهنیایی
پژوهش هنر علم و فرهنگ تهران محمد باقر حاجیانی
  سراسری-تجربی
پزشکی شیراز مرضیه حسین پور 
داروسازی شیراز راضیه رزمی
پزشکی بوشهر فرزانه بهمنی
  سراسری-ریاضی
مهندسی مکانیک اراک یزدانبخش دهرمی
مهندسی کامپیوتر سمنان حسین حاجی پور 
مهندسی نفت اهواز حسن بدری 
مهندسی نفت اهواز سعید دوراهکی
مهندسی معدن کاشان حامد گنخکی
فیزیک بیرجند سلمان اندایشگر 
مهندسی برق خلیج فارس سید جواد جسینی
مهندسی مکانیک خلیج فارس محمد مرادی
مهندسی شیمی خلیج فارس عبدالمجید درویشی
مهندسی عمران خلیج فارس مرتضی حاجی زاده
مهندسی عمران خلیج فارس علیرضا مظفری
مهندسی عمران خلیج فارس محمد زارعی
مهندسی مکانیک صنعتی دزفول محمد مهدی ملکوتی
مهندسی مکانیک صنعتی دزفول محمد رضا وراوی

سراسری- انسانی

 حمیده یموری  حقوق دانشگاه تهران

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٧:۳۳ ‎ق.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]