دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٩/٦/۱

 

فرهیختگان علوم پزشکی شهرستان دشتی

 

امروز به مناسبت تولد بزرگمرد پارسی ابوعلی سینا ،تقویممان مزین است به " روز پزشک " این بزرگوارانی که تلاش و مرارت خود را با سوگندی عجین می کنند تا زندگی نوع بشر را طبابت کنند.
وبلاگ دشتی ها هم به این مناسبت و با توجه به رسالتی که از ابتدا برای خود ترسیم کرده مبنی بر معرفی فرهیختگان شهرستان دشتی و به بهانه این روز ،ضمن تبریک ویژه به پزشکان لازم می دانم تبریک ویژه هم به بزرگواران داروساز و داندانپزشک همشهرستانی گفته و به همه  خانواده های این بزرگواران که بی تردید در کسب این جایگاه تاثیرعمده داشته اند نیز خداقوت گویم، حال توجه شما را به فهرست ذیل جلب می کنم.اما قبل از آن ذکر چند نکته:
- به اندیشه نگارنده بی تردید در فهرست زیرنام همه بزرگواران علوم پزشکی دشتی ذکر نشده است پس از شما خواهشمند برای تکمیل این فهرست ما را یاری دهید.
- سپاس ویژه دارم از دکتر عبدالحسین بهرامی ،دکتر محمد حسن نصیری خورموجی ،مهندس عبدالمحمد قاسمی،محمدرضا شایان،هادی اخلاقی و ابراهیم شاکری مطلق که در جمع آوری نام این بزرگواران به نگارنده کمک بسیاری کردند.
- سعی شده در ذکر اسامی اولویت براساس اخذ مدرک و حروف الفا باشد.

متخصصان

اعظم امینی: فوق تخصص روماتولوژی -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- نفر دوم بورد فوق تخصص کشور/خواهر دکتر علی اکبر و دکتر غلامحسین

محمد جواد روانبد: فوق تخصص خون و انکولوژی-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سیده راضیه هاشمی: فوق تخصص زنان و زایمان- نفر اول بورد تخصص در کشور/خواهر دکتر معصومه السادات 

زینب علی پور: دانشجوی دوره فوق تخصص گوارش-متخصص داخلی- نفر سوم بورد فوق تخصص کشور

عبدالعلی ابراهیمی: متخصص پاتولوژی(رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)/برادر دکتر فاطمه

فاطمه ابراهیمی:متخصص داخلی/خواهر دکتر عبدالعلی

ساسان اسدپور خواجگانی:متخصص کودکان

 

غلامرضا حیدری:متخصص پزشکی اجتماعی-رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(مشاور اسبق وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی -رئیس مرکز توسعه شبکه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی و..)

هومان سلیمی پور:متخصص نورولوژی-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(رئیس اسبق بیمارستان فاطمه الزهرا(س) بوشهر)

افشین شیرکانی: متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران-گذرانیدن کار گروههای علمی در دانشگاه گرونینگن هلند(معاون سابق درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهرو..)

شهرام منصوری: متخصص رادیولوژی/برادر دکتر رفعت

رضا مهر آوران:متخصص جراحی فک وصورت از دانشگاه دندانپزشکی مشهد

 فهیمه احمدی خورموجی: دانشجوی دوره تخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حمید اسماعیلی:دانشجوی دوره تخصص پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

علی بهنام مجرد: دانشجوی دوره تخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اردشیر اسلامی راد:دانشجوی دوره تخصص چشم

غلامحسین فقیه: دانشجوی دوره تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(رئیس اسبق بیمارستان زینبیه خورموج)

ابوالقاسم کوثری:دانشجوی دوره تخصص رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رفعت منصوری:دانشجوی دوره تخصص زنان و زایمان/خواهر دکتر شهرام 

معصومه السادات هاشمی: دانشجوی دوره تخصص اطفال/خواهر دکتر سیده راضیه 

 

پزشکان

کریم اشکپور مطلق: دکترا پزشکی از آلمان

علی اکبر امینی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ برادر دکتر اعظم و دکتر غلامحسین

بتول امینی:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

علی بحرانی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سید ابراهیم بهزادی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

احسان جمالی حاجیانی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/پسر دکتر عبدالحسین

عبدالحسین جمالی جاجیانی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/پدر دکتر احسان

اصغری جعفری نژاد:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

غلامرضا حاجیانی:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز-مدیر کل انتقال خون استان بوشهر

محمد رضا صالحی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- رئیس بیمارستان زینبیه خورموج

محمد جواد حایری:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سید شریف حسینی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز- مدیر بهداشت ودرمان شهرستان دشتی

اسماعیل صفی نژاد: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/برادر دکتر فاطمه و دکتر علی

ابراهیم ظریف فرد: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علی فقیه: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

محمد قاسمی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

باقر محمودی دشتی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران(مدیر اسبق بهداشت و  درمان شهرستان دشتی) 

محمد حسن نصیری خورموجی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/برادر دکتر نجمه

عفت یزدانپناهی:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

هاجر آلبویه: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فریبا احمدی:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رضا بهجت:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فرزانه بهمنی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مرضیه حسین پور: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فاطمه حیدری: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ابراهیم رفیعی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

علی صفی نژاد:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/برادر دکتر اسماعیل و دکتر فاطمه

فاطمه صفی نژاد:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/خواهر دکتر اسماعیل و دکتر علی

فاطمه عباسی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

صادق گلبینی:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سیده هاله میر بهرسی:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نجمه نصیری خورموجی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ خواهر دکتر محمد حسن

  

دندانپزشکان

غلامحسین امینی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ برادر دکتر علی اکبر و دکتر اعظم

عبدالحسین بهرامی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پورنامجو بهمنی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حسین حیدری: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حیدر دولاح: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

امراله رضایی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

احمد زارعی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

غلامرضا صمدیان آزاد: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهاب الدین احمدی: دانشجوی دکترا دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حسن شیخیانی: دانشجوی دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

داروسازان

محمد آلبویه: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی شیراز

مالک ایماندار: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی شیراز

محمد حسین پور: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی شیراز

سید محمد رکنی: دکترا داروسازی از ایتالیا

مالک زارع: دکترا داروسازی

محمد زارعی: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی کرمان

محمد زائری: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی اهواز

مظفری: دکترا داروسازی

راضیه رزمی: دانشجوی دکترا داروسازی دانشکده داروسازی شیراز

حسن نیرو: دانشجوی دکترا داروسازی دانشکده داروسازی اهواز

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱٢:٢۱ ‎ق.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]