دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٩/٧/۱

 

زندگی شاید طفلی ست که از مدرسه بر می گردد *

 

همیشه مهر و حال و هوای آن خاص بوده و هست. اینکه هنوز اهل مهرید یا نه بحث جداییست با آنچه می  خواهیم با هم مرور کنیم.مهری بودن شاید بعد از دبستان فضای دیگری شود و این فضای حاکمه بعد از دبیرستان که دیگر تمام می شود. پس مرورمان بیشترجهت می یابد سمت 12سال خاصه 5سال ابتدایی ، این است حال و هوای مهر...
شاید بعد از پایان دبیرستان دیگر ورود شدن به مهر را از یاد ببریم یعنی فراموشمان شود کی اول مهر می شود شاید...اما این حسن همیشه بوده همراهمان که هرگاه مهر های عمرمان را مرور کنیم پر از خاطرات است و در واقع شاخصه ی این ماه ترافیک  خاطرات است.
پس برای مرگ روزمرگی مان بیاییم مروری دوباره داشته باشیم به آن خاطرات :
+ لباس های نو شاید..شایدش بیشتر به قبل برمی گردد  آنروزهایی که کمتر می شد بچه ها با لباس نو بیایند مدرسه وای اگر روزی بچه ی بود که با لباس نو بیاید و آنهم با پزکودکانه و چه حسرت هایی که دنبالش بود...
+ دفتر های :کاهی،فیلی،دو خط،40بلگ،60بلگ،100بلگ،پاکنویس،چرکنویس ،مشک،سفید...
+ شعر معروف : " اولیا شلخته،دومیا پی تخته،سومیا رفوزه،چارمیا رئیسن،پنجمیا فراری از امتحان نهایی "!
+ کفشهای پلاستیکی خاصه با آن صدای خاصش! در روزهای بارانی...کفش های دانلاپ ،دی اچ،ته میخی ،رونی،کفشهای  پلاستیکی که با چند تا نخودک  رنگی مزین  شده بود و کل کل اینکه " اورسی مو دو تا لامپشن و او: اورسی مو سه تا لامپشن و گریه ی نزد والد و والده که موهم اورسی سه لامپی امیا "
+کش های معروفی که نقش کیف ،جامدادی وحفاظت رو با هم انجام می داد...
+ گونی های معروف که در روزهای بارانی مدرسه نقش چتر را ایفا می کرد البته از نوع پلاستیکی اش!گر تجربه اش را داشته باشید می توانید صدای برخورد قطرات باران را بر روی آن یاد آرید...
+ جایزه از صدآفرین و هزارو سیصد آفرین مهری گرفته تا ستاره و ماه و...تا جایزه هایی که والدین برای تشویق بچه هاشان می گرفتند و از طرف مدرسه و معلم می دادند.دوچرخه های ایران دو چرخ  هم بود کت و شلوار هم بود و...
+ غذای بچه ها در مدرسه بیشتر نون و خرما بود شاید هم نون،سبزی و آلو غل داده(آب پز) شاید هم...سلف سرویس هم یا کلاس بود یا گوشه ی دنج در مدرسه(پشت کلاس ها) میزها(نیمکت) هم گاهی نقش میز ناهار خوری را  بازی می کرد..

+ اگر به دلیل نبود مدرسه در دیارت مجبور بودی رفت و آمد کنی و یا ساکن شوی در دیگر دیار،  این خود می شد هفت خوان که گر او افسانه بود این عین واقعیت بود...{این را در مجالی دگر به آن خواهم پرداخت} 
+ کل کل هایی که غالبا مابین شیفت های مخالف ،کلاسهای الف وب هم مقطع ،کلاس بالایی ها با کلاس پایینی ها،دو مدرسه و...بود.
+ زنگ آخر گویی زنگ پایان دوران مدرسه بود همه چیز به زنگ آخر موکول می شد. همه قرارها،همه تهدیدها،همه مسابقه ها،همه....خاصه دعواها..." زنگ آخر نشونت می یم "  
+ شیف صبح برای خیلی ها آخر ضد حال بود خاصه در پاییز با آن خوابهای معروف اول صبحش ولی این ضدحالی با رسیدن سه شنبه کاسته می شد _به قولی می گفتن کمر هفته شکسته شد_ و در پنج شنبه ها به واسطه ی اینکه تا ظهر شنبه  مدرسه نمی رفتیم آخر خوشی بود.و این می شد شعارمان برای صبح رفته های شنبه: " شنبه بلک بلک..."
+ صمیمتی که دیگر بعد از آن نایاب می شود آن دست دور گردن های معمول آن دفاع همه جانبه از همدیگر آن درس حاضر کردن های آن...همه و همه...و بی تردید یکی از پایدارترین دوستی ها، دوستی دوران مدرسه خاصه دبستان است.
+ کچل کردن یکی دیگر از ضد حال های  مدرسه بود که بعد از تلاشهای شبانه روزی و مستمر  پیازچه های  مو در تابستان و تحمل عرق آن در بازی ها و قدکشیدن آن در این سه ،چهارماهه باید در این ایام  یک آن از دست بدهیش...صف های سلمانی ها(آرایشگری ها) را به یاد آورید...
+ نیامدن معلم به کلاس چه خوشی که بهترین روزها می شد این نیامدن و چه دعا هایی که برای نیامدن معلمان نکردیم...
+ باران را دوست داشتیم نه صرف به خاطر باران که البته بود ولی این باران را از آنسو که احتمال  تعطیلی را بیشتر می کرد دوست داشتیم.هرچند الان به واسطه مدارس نوساز این احتمال به صفر رسیده است.
+کاربرد عملی انواع ترفندها برای فرارکردن از زیر سوال نرفتن در کلاس: به بهانه افتادن مدادو..زیر میز رفتن دنبال چیزی گشتن ،اجازه برای هرکاری بیرون رفتن از کلاس،  لحظه شماری برای زنگ استراحت...
+ بازی های معمول و غیر معمول زنگ استراحت؛معمولش فوتبال:البته قدیمترغالبا سنگ نقش توپ را ایفا می کرد!!!غیر معمولش کاراته بازی: یا همان لات بازی که بیشتر در دوران راهنمایی مرسوم بود!
+ تنبیه!بخش سراسر درام دوران مدرسه. تنبیه! اینقدر بد بود که بعضی هامون به تنبیه نشدن افتخار کنیم. انواع مسلح و غیر مسلح را شامل می شد!غیر مسلحش که مشخص!اما مسلح آنوقتی بود که از خودکار تا ترکه و شاخه سبز نخل(گرد سوز) بگیر بیا تا شلنگ ،کابل و..به یاری می آمد تا دمار درآورد از روزگارت که گویی اعظم گناه ها مرتکب شدی! که گر جا داشت باید در کتاب "تاریخ سخت کشی" بخشی نیز به این اختصاص می دادند.این تنبیه که خوشبختانه دیگر منسوخ شده چه افرادی را از مدرسه رهانید! و چه معلمانی را به این واسطه شهره کرد!


*عنوان مطلب برگرفته از قطعه شعری اثر فروغ فرخزاد

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٦:۳۸ ‎ق.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]