دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳۸٤/٩/٢

 

 

 

درباب نام اماکن دیارمان دشتی

هرشئی جاندار وبی جانی که تولد یابد نامی بر آن نهند از برای شناختن بهتر یا تشخیص آن از سایرین...انسان،اتومبیل،خیابان،...که قراردادی باشد و حکایت آن طویل و دراز و ادبیات دانان گویندآن یکی نام خاص است و دیگری عام این یکی مفرد است دیگری جمع ...اما حکایت ما این بار حکایت نام گذاری اماکن دشتی است خیابان،مدرسه.اماکن..حکایتی بس جالب و گاهی اوقات تعجب آور...و اما ...باشد از...الف:زمانی نامگذاری نمودیم خیا بان ها و میدان ها را با اسامی که ارزنده بود  میدان شهید مهدوی،خیا بان حقایق نگار،خیابان شفیق،خیابان فایز...اما گویم کاش در کنار اسامی معرفی می شدند بماند از تصویر مجسمه که زیبا باشد تا شناسد سردار شهدای خلیج فارس..بزرگترین مورخ دوره قاجار..ادیب شاعروتنها دارنده نشان درجه یک فرهنگ.. بزرگترین دوبیتی سرای جنوب.. وباز گویم چرا نامیم حقایق نگار ونه حقایق نگار خورموجی؟!چرا نامیم شفیق ونه سیدمحمد طاهر شهریاری (شفیق)؟!چرا نامیم فایز و نه فایز دشتی؟! باور نما هستند کسانی که نشناسند شفیق را فایز و حقایق نگار را،خاصه افراد سایر دیار...ب:دیر زمانی اسامی مدارس و خیابان ها مرتب تغییر دادیم و با اسامی جدید هرچند برخی مردم شناسند با اسامی سابق،نمونه ای از برای ج:نامیدیم اسامی که بودند زیبا اما ندانم چرا و ننهادیم اسامی که می توانست باشد: گذاردیم دبیرستان اندیشه ونه شهید توسلی.شهیدسعیدی.حقایق نگار خورموجی...گذاردیم خیابان حامد ونه خیابان شهید ابراهیمی.سید محمد حسن نبوی.میرزا محمود حامدی...گذاردیم دبیرستان اشراق ونه دبیرستان سید علینقی حسینی دشتی، سید محمد طاهر شهریاری(شفیق)،ملا حسن کبگانی...د:هستند اماکن خیابانی که باید گذاشت نام زیبا بر آنان در آینده شاید نمونه آن سد باغان است مو گویم که نامی گذاریم برآن چون نامی بزرگ از بزرگان دشتی مهم نیست نام چه کسی؟اما مهم است که باشد نامی مناسب.همانند سد شهید عباسبورو...وچه ارزنده که نامی از دیار دشتی باشد ه:نظری شاید بد نباشد،درکنار نامگذاری اسامی بزرگان اگر شود تصویر،مجسمه واگر نه مختصری معرفی از برای شناخت بیشتر.باشد که تاثیر فرهنگی و هویتی عمیقی بر مردم دیارمان خاصه جوانان نهد که آنرا در رفتار اجتماعی حس خواهیم کرد ی:در بایان سخنی از دل ما نهیم نامی تا خود بمانیم و آنان باشند همیشه جاوید وشاید خودمان را معرفی نماییم به دیگران.چرا که بزرگان هر ملتی بخشی از فرهنگ آن دیار را تشکیل می دهند و چه بسا که دیگران با نام آنان ملت ودیاری را شناسند...می دانم که می دانید اما باور نما بزرگان هرگز نیازی به نامگذاری بنا یا خیابانی.. ندارند چرا که آنها هستند اما ما...

 

و اما نماینده ما...

-این روزها نماینده ما گل سر سبد نما یندگان استان استان بوشهر شده کارهای ارزنده که سید محمدمهدی(مجتبی) بورفاطمی انجام یا بیگیری می نماید و خود را بعنوان نماینده استان مطح معرفی کند:اقدامی و کمک مالی برای بخش شبکه خبر وآموزش در شهرستانهای دشتی وتنگستان ، بیگیری برای گماردن دکتر شهریاری بعنوان معاون عمرانی وزیر کشور، سخنرانی ارزنده در جلسه معارفه استاندار در حمایت از عسلویه استان بوشهر روبه وزیر کشور، سخنرانی قابل توجه در مراسم تقدیر از مهندس تبادار ، بیگیری کمک 400 میلیون تومانی وزارت نفت به باشگاه شاهین ورزش و عرض تسلست وارائه آن به مجلس و قرائت آن توسط دکتر حداد عادل در صحن علنی مجلس به مناسبت در گذشت استاد آتشی که جای بسی تقدیر و تشکر دارد امید که موفق تر گام بردارد برای  استان خاصه شهرستان دشتی و...

 

-روز دوشنبه آینده جلسه ائمه جماعات استان در خورموج برگزار می گردد.

 

 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱٠:٤٧ ‎ق.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]