دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳٩٠/۸/٦

 

بیم و آرزوی دشتی ها

 

بیش از یک ماه از سال تحصیلی و از سال زراعی را سپری کردیم و این روز های مانده به میانه پاییز همچنان کولرها در دشتی هوایمان را دارند و به کار خود ادامه می دهند تا حالمان را لطیف تر کنند تا ما دشتی ها در آستانه فصلی سرد با بیم و آرزوهای همیشگی چشم به آسمان منتظر شب و روزهای پیش رو باشیم... روزهایی که به قدرت چرخش روزگار زمین و کهکشان روز به روز نحیف تر می شوند و شبهایی که قدرت رو می کنند هم به سرما و هم به درازای خود ، شب هایی که گاهی به کرختی هدایتمان  می کند و گاهی از خوشی لبریزمان می کند.

 فصل های دغدغه های روزمره

فصل های کار فصل های دغدغه های روزمره اینان شاید تعریف مان باشد از پاییز و زمستان نیمکره شمالی...دشتی ما نیز به مانند همه جای نیمکره شمالی در دو فصل پاییز و زمستان که به تقویم پارسی شده نیمه دوم سال ترافیک کار و حجم سنگین مشغله هاهجوم آورده تا این نیمه را ره توشه نیمه دیگر کنند تا تفریح بیشتر را به خود ارمغان دهند.بازگشایی مدارس و دانشگاه ها خود درصد بالایی از این حجم کار را در برگرفته ترافیک کم و بیش ساعات خاص شبانه روز نمونه بارز این درصد بالاست .حال حضور دانشجویانی که در شهرهای استان خاصه بوشهر و عالی شهر مشغول به تحصیل هستند و این مسیر را همواره مسافر هستند را می شود به عینه در سرویس های عمومی بین شهری مشاهده کرد و چه بسیار از جوانان دشتی که رهسپار شهرهای دیگر کشور شده اند تا علم را بهانه ی زندگی خوش آینده کنند و به عنوان نماینده ی شایسته از این دیار موفقیت درو کنند و ما امروزاز داشتن این همه دانشجو ببالیم.

بیم و آرزو

نوشتم بیم و آرزو براستی برای ما دشتی ها برحسب تجربه ی سالهای طولانی گذشته این دوفصل همواره با بیم و آرزو همراه بوده و هست بیم از آن جهت که سالی روی خوش و خرم آن به دشتی نظر کرده و ما مسرور و شادمان از خرمی زمین و آسمان بارانی و سالی روی خشن و تیره آن به دشتی غالب بوده و چه افسوس که بیشتر مواقع این چهره بیشتر خودنمایی کرده به دیارم دشتی حال از سیل گرفته (بارزترینش سیل 65بود)تا قحطی هایی که روزگار دشتی  و دشتی ها را به تاراج برده و نویدش جز مرگ مرارت و مهاجرت چیزی نبوده...از این روست که وقتی به این دو فصل می رسیم با شک و تردید با بیم و آرزو به آن ها می نگریم...بیاییم دست به دعا شویم تا به بهترین نحو ممکن سپری کنیم شب و روزهای پیش رو را...    

 

+ با توجه به اینکه مسافرت و تنظیم آن در این روزهای سرد و بارانی پیش رو بسیار حساس است در این پست برنامه پروازی هما شعبه بوشهر را که به طور رسمی  از تاریخ 8آبان ماه شروع و تا 22فروردین ماه سال 91ادامه خواهد داشت را در اختیار شما مخاطبان همیشگی دشتی ها قرار می دهم امید ضمن آرزوی سلامتی همه مسافران همواره هزینه سفر را برای مسافرت هوایی داشته باشید!

 

روز هفته مسیرپرواز ساعت حرکت ساعت ورود شماره پرواز مسیرپرواز ساعت حرکت ساعت ورود شماره پرواز نوع هواپیما
شنبه تهران - بوشهر 06:30 07:55 409 بوشهر- تهران 08:40 10:05 408 ایرباس
تهران - بوشهر 15:45 17:20 415 بوشهر- تهران 17:55 19:30 414 فوکر100
یکشنبه تهران - بوشهر 06:30 07:55 409 بوشهر- تهران 08:40 10:05 408 ایرباس
تهران - بوشهر 15:45 17:20 415 بوشهر- تهران 17:55 19:30 414 فوکر100
دوشنبه مشهد - بوشهر 05:30 07:30 8014 بوشهر- مشهد 08:15 10:00 8015 MD82
تهران - بوشهر 06:30 07:55 409 بوشهر- تهران 08:40 10:05 408 ایرباس
تهران - بوشهر 16:40 18:05 415 بوشهر- تهران 18:50 20:15 414 ایرباس
سه شنبه تهران - بوشهر 06:30 07:55 409 بوشهر- تهران 08:40 10:50 408 ایرباس
تهران - بوشهر 21:15 22:40 415 بوشهر- تهران 23:25 00:50 414 ایرباس
چهارشنبه تهران - بوشهر 06:30 07:55 409 بوشهر- تهران 08:40 10:05 408 727-200
تهران - بوشهر 15:45 17:10 415 بوشهر- تهران 17:55 19:20 414 ایرباس
اصفهان-بوشهر 17:30 19:50 225 بوشهر-اصفهان 20:20 22:45 224 فوکر100
شیراز- بوشهر 19:00 19:50 225 شیراز- بوشهر 20:20 21:15 224 فوکر100
پنج شنبه مشهد - بوشهر 05:45 07:45 8014 بوشهر- مشهد 08:30 10:15 8015 MD82
تهران - بوشهر 06:30 07:55 409 بوشهر- تهران 08:40 10:05 408 ایرباس
تهران - بوشهر 15:45 17:10 415 بوشهر- تهران 17:55 19:20 414 727-200
جمعه تهران - بوشهر 06:30 08:05 409 بوشهر- تهران 08:40 10:15 408 فوکر 100
تهران - بوشهر 15:45 17:10 415 بوشهر- تهران 17:55 19:20 414 ایرباس

 *درپست قبلی از قلم افتاد سپاس ویژه از جناب یعقوب مقاتلی که لیست اسامی پذیرفته شدگان را در اختیار وبلاگ دشتی ها قرار دادند%

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۱:٢٩ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]