دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳٩٢/۸/۱٠

 

دانش آموزان دیروز ،دانشجویان امروز

 

درحالیکه نیمه های پاییز رو داریم پشت سرمی گذاریم و همه منتظر اولین بارش سال زراعی هستیم و طبق شواهد جوی به نظر میرسد تا ساعت هایی دیگر این انتظار به سر برسد و در آستانه ی شنیدن صدای سنج و دمام هایی که به صدا در می آیند درماهی بزرگ ویافتن جامگان مشکی از کمدوصندوق که امید تنها برای بزرگ عشق شیعیان به تن شود بادستهایی که باشوری بی پایان بر سروسینه زده می شود،شما دشتی های عزیز وبزرگوار را دعوت می کنم به خوانش لیست پذیرفته شدگان کنکوری از دشتی،اما قبل از ان ذکر چند نکته واجب:
+ طبق حافظه نگارنده امسال به لحاظ عدم پذیرش در رشته های برتر پزشکی،داروسازی..رکورد محسوب می شود!هرچند بود فردی را که می توانست در این رشته ها در حوزه قطبی پذیرفته شوداماطبق شنیده ها با یک انتخاب رشته خاص موفق به این امر نشد تا در کسب این رکورد سهیم باشد!

+ بواسطه دست نویس بودن اغلب اسامی بدست آورده ،ممکن  است در برخی موارد اشتباهی صورت گرفته باشد که ضمن عذر،خواهشمندیم ذکر نماییدتا تصحیح شود.
+  متاسفانه در برخی موارد محل و رشته قبولی نامشخص!برخی محل قبولی!یا رشته قبولی! ذکرنشده که در این لیست با "؟" ذکرشده است!
+ برخی اسامی در دبیرستان های اندیشه و فاطمیه مشترک بود که در لیست اندیشه ذکر شده است.
+ در مورد دبیرستان الزهرا فقط نام و نام خوانوادگی افراد ذکر شده بود!!از همین  رو ازذکر اسامی آن دبیرستان صرفنظرشد.

 

علامه طباطبایی

 

یوسف سلیمانی خورموجی مهندسی کامپیوتر -شریف
صادق بهمنی مهندسی برق -امیرکبیر
مهدی حسینی علوم اجتماعی -تهران
رسول نوشادی بهداشت حرفه ای -علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا ابراهیمی مهندسی شیمی -سهند تبریز
مجتبی زارع

مهندسی کامپیوتر -بهبهان

حسن مرادی مهندسی مکانیک -بهبهان
محمدحسین چراغ سحر مهندسی برق -دریانوردی چابهار
حمیدرضا حاجی پور مهندسی شیمی -رفسنجان
امید ایزدپناه ؟ -امام حسین(ع)
ابراهیم محدثی نژاد ؟ -امام حسین(ع)
محمد قاسم پور مهندسی شیمی -یاسوج
احمد عالی پور مهندسی مکانیک -فیروزآباد
رضا عبدی آمار -سمنان
عنایت الله طباطبایی دبیری شیمی -شهیدرجایی شیراز
حسن خواجه فیزیک -زابل
علیرضا پاریابی فیزیک هسته ای -اردبیل
محمودرضا بلبلی ریاضی -فرهنگیان اهواز
محسن یکتا پرست پرستاری -علوم پزشکی یاسوج
محمد علی آذربخش پرستاری -علوم پزشکی بوشهر
میلاد زارع پور تکنسین اتاق عمل -علوم پزشکی بوشهر
حیدر حاجی زاده تکنسین اتاق عمل -علوم پزشکی بوشهر
حمید ابراهیمی تکنسین اتاق عمل -علوم پزشکی بوشهر
محمود بکران مهندسی صنایع - خلیج فارس
عباس بهبهانی نژاد مهندسی صنایع - خلیج فارس
محمد چاهشوری مهندسی صنایع - خلیج فارس
محمدباقر حاجی نژاد مهندسی صنایع - خلیج فارس
سید مهدی رکنی مهندسی عمران -خلیج فارس
عبدالرحمن نمازی مهندسی شیمی -خلیج فارس
علی جوکار مهندسی شیمی -خلیج فارس
شهاب حنیشوری فیزیک -خلیج فارس
حسین دشتی حسابداری -خلیج فارس
مصطفی دهقانی علوم تربیتی -فرهنگیان بوشهر
محمدرضا باقری زمین شناسی -شیراز
امیرحسین قائدی مهندسی نفت -آزادعالی شهر
امین مقام نیا مهندسی شیمی -آزادعالی شهر
احمد غلامی شیمی -پیام نوربوشهر
مرتضی صابر نیا حسابداری -پیام نورخورموج
مرتضی دهقانی بهداشت عمومی -آزادکازرون
سهراب صالح نیا مهندسی شیمی -غیرانتفاعی اصفهان

 

اندیشه

 

فاطمه پورمنصوری مهندسی عمران -شهیدچمران
مهدیه دولت جاوید دبیری ریاضی -زاهدان
صدیقه قائدی بهداشت عمومی -شاهرود
فرخ رستمی شیمی -خلیج فارس
ثریا قاسمی شیمی -گناباد
سحر جمی مدیریت بازرگانی -خلیج فارس
فاطمه نادری زاده مهندسی شیلات -خلیج فارس
عظیمه ساوجی اقتصاد بازرگانی -خلیج فارس
سعیده تیموری مدیریت صنعتی -خلیج فارس
شیما رحمتی اموربانکداری -خلیج فارس
سحرناز اسدپورخواجگانی مدیریت اقتصاد -خلیج فارس
مرضیه اخلاقی آمار -خلیج فارس
فاطمه محمدی علوم اقتصاد -خلیج فارس
حدیث عاشوری روانشناسی -خلیج فارس
زینب غلامی پرستاری -علوم پزشکی بوشهر
رقیه تنو تکنسین اتاق عمل-علوم پزشکی بوشهر
پریزاد گلبینی علوم تربیتی -فرهنگیان بوشهر
فاطمه منصوری علوم تربیتی -فرهنگیان بوشهر
زهرا فقیه علوم تربیتی -فرهنگیان بوشهر
سمیرا احمدی علوم تربیتی -فرهنگیان بوشهر
صدیقه نیرو علوم تربیتی -فرهنگیان بوشهر
فاطمه زنوریان مدیریت صنعتی -پیام نوربوشهر
افسانه علی زاده مدیریت بازرگانی -پیام نوربوشهر
زهره بهبود حسابداری -پیام نور بوشهر
محبوبه سمیعی حسابداری -پیام نور بوشهر
نرجس چارکی زیست شناسی-پیام نور بوشهر
حکیمه شریف بهلولی علوم تربیتی -پیام نوربوشهر
فاطمه حاجی پور روانشناسی -پیام نور بوشهر
مبارکه حاجی پور روانشناسی -پیام نور بوشهر
نگار نعیمی مهندسی کامپیوتر-پیام نور خورموج

 گل افروز احمدی                      فیزیک -خلیج فارس

هانیه هادی پور                   مهندسی کامپیوتر -پیام نور خورموج

امام خمینی(ره)

 

محمدرضاسیاهو مهندسی شیمی -سنندج
حسین مقاتلی مهندسی شیمی -زاهدان
پیام زارعی شیمی -لامرد
عباس بحرینی ؟ -شهید رجایی
حسین والی زاده زبان انگلیسی -تبریز
شعیب بشکوه ؟ -امام حسین (ع)
حسین موحدی ؟ -امام حسین (ع)
علی اصغر فولادی ؟ -امام حسین (ع)
علیرضا میمنی ؟ -امام حسین (ع)
فرشاد صفری مهندسی صنایع -خلیج فارس
فرید حاجیلو مهندسی مکانیک - جم
محمدصادق سقایی فیزیک -خلیج فارس
علی محمدی حسابداری -خلیج فارس
رضا جوکار مهندسی نفت -پیام نور بوشهر
سید رضا میرمهدی مهندسی نفت -پیام نور بوشهر
محمد امین رزمی مهندسی شیمی -پیام نور بوشهر
محمدرضا کاظمی مهندسی مکانیک -پیام نور بوشهر
مهران حاجی زاده مهندسی معماری -پیام نور بوشهر
علیرضا اشعری مهندسی صنایع -پیام نور بوشهر
علی امیری مهندسی صنایع -پیام نور بوشهر
حسن فقیهی مهندسی عمران -پیام نورخورموج
عبدالله حیدری شیمی -پیام نورخورموج
علی غلامی حسابداری -پیام نورخورموج
مهران غریبی مهندسی شیمی -آزادعالی شهر
مصطفی محمدی مهندسی شیمی -آزادعالی شهر
آرمان منصوری مهندسی شیمی -آزادعالی شهر
کامران زارعی اقتصاد -آزاد عالی شهر
محمد غلامی مهندسی کامپیوتر -غیرانتفاعی اصفهان
امید قائدی ؟

 

فاطمیه

 

مهدیه احمدی علوم مهندسی -؟
صدیقه قائدی بهداشت عمومی -علوم پزشکی بوشهر
فرزانه بهادری مهندسی کامپیوتر -شیراز
فاطمه اشکیان منفرد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی -؟
صدیقه فقیه حسابداری -پیام نورخورموج
فاطمه زارعی حسابداری -پیام نورخورموج
فاطمه اسماعیلی مدیریت دولتی -پیام نورخورموج
زینب اسمعیلی مدیریت دولتی -پیام نورخورموج
زهرا غلامی مدیریت دولتی -پیام نورخورموج
سیده صدیقه هاشمی مدیریت بازرگانی -پیام نورخورموج
الهام غلامیان مدیریت بازرگانی -پیام نورخورموج
بهناز بشیری مدیریت بازرگانی -پیام نورخورموج
راحیل گزدرازی مدیریت بازرگانی -پیام نورخورموج
حکیمه نیک منش مدیریت بازرگانی -پیام نورخورموج
فاطمه میرزایی فرد مدیریت بازرگانی -پیام نورخورموج
زهرا غلامیان میکروبیولوژی -پیام نور؟
فاطمه غریبی شیمی -پیام نور خورموج
نرجس حکیمیان شیمی -پیام نور خورموج
فاطمه مرادی شیمی -پیام نور خورموج
زهرا احمدی خورموجی مهندسی گیاه پزشکی -آزاد؟
فاطمه محمدی مامایی -آزاد؟
فاطمه زهرا آستروتین پرستاری -آزاد؟
سکینه منفرد حسابداری -آزاد خورموج
ریحانه مزیری منفرد حسابداری -آزاد خورموج
فولادی ?

 

 ادب

 

حسین حسینی حقوق -شیراز
مهدی صیادی پور مهندسی  منابع طبیعی -سمنان
حسین صفرزاده مهندسی  کشاورزی -خلیج فارس
رضا حسین پور ادبیات عرب -فرهنگیان بوشهر
حسن خواجه مهندسی  کشاورزی -پیام نور بوشهر
محسن دهاز مهندسی شیمی -آزاد بوشهر
پوریا کشاورز مهندسی شیمی -آزاد بوشهر
مجتبی غربیبی مبارزه با بیماریها -؟
محمد تیموری حسابداری -آزاد خورموج
محمد جواد نصیری حسابداری -آزاد خورموج
مهرداد محمودی حسابداری -آزاد خورموج
محمد منفرد حسابداری -آزاد خورموج
کامیار کنگانی کاردانی عمران -آزاد خورموج

 

بشارت

 

بهاره زارعی منش مهندسی کشاورزی -شیراز
نجمه خاتون مرادی شیمی -خلیج فارس
نگار امیری خورموجی علوم آزمایشگاهی-علوم پزشکی بوشهر
رضوان یوسفی علوم آزمایشگاهی-علوم پزشکی بقیه الله
فاطمه صالح احمدی تکنسین اتاق عمل -علوم پزشکی بوشهر
زهره جوکار مامایی -آزاد کازرون
فاطمه محمدی مامایی -آزاد کازرون
زهرا دادجو پرستاری -آزاد فیروزآباد
فاطمه حسین زاده شیمی -پیام نور بوشهر

شهید چاهشوری

 

مصطفی دهقانی  آموزش ابتدایی -بوشهر
حسن خواجه فیزیک-زابل
محمدجواد اسماعیلی تکنولوژی گیاهی-خلیج فارس
فرزاد ملکی بهلولی بیوسلولی-شهید  باهنر
رضا محمدی ادبیات عرب-خلیج فارس
جاسم دهوکی مهندسی کشاورزی-خلیج فارس
فرزاد ملکی بهلولی مهندسی منابع طبیعی -پیام نوربوشهر
حسن شجاعی فر دبیری زمین شناسی-پیام نوربوشهر
احمد کشاورز مدیریت بازرگانی- پیام نوربوشهر
حسن مزارعی فرد مهندسی مواد-پیام نوربوشهر
محمدرضا احمدی مهندسی کامپیوتر-پیام نورخورموج
سید محمدمهدی فقیه حسینی مدیریت صنعتی -پیام نورخورموج
همایون بهرامی الهیات -پیام نورخورموج
میثم فرزانه مدیریت دولتی -پیام نورخورموج
سامان احمدیان زاده مهندسی کامپیوتر-پیام نورخورموج
امین فقیه مدیریت بازرگانی-غیرانتفاعی شیراز
صادق ایمان دار مهندسی پلیمر -آزاد عالی شهر
حسین نجفی مهندسی عمران -آزاد عالی شهر
سجاد زارعی مهندسی نفت -آزاد عالی شهر
مجتبی یوسفی مهندسی نفت -آزاد عالی شهر
حسین جمالی حاجیانی مهندسی شیمی -آزاد عالی شهر
حسن عوضی مهندسی شیمی -آزاد عالی شهر
نورالله کردی مهندسی شیمی -آزاد عالی شهر
محسن حسینی حقوق -آزاد عالی شهر
علی خدری برق صنعتی - آزاد عالی شهر
مرتضی دهقانی بهداشت محیط -آزاد کازرون
سعید عباسی مهندسی معماری -آزاد خورموج
عارف تیموری حسابداری -آزاد خورموج
علیرضا سلطانی مشاوره -آزاد خورموج
محمد علی پور مهندسی مکانیک -آزاداهرم

کوثر

 

مژگان دهقان فیزیک -خلیج فارس
زهرا عباسی آمار -خلیج فارس
طاهره حسینی کاردانی طراحی دوخت -فنی بوشهر
سارا چارکی کاردانی طراحی دوخت -فنی بوشهر
کلثوم دوست حسینی برنامه ریزی -پیام نور خورموج
عارفه زارعی برنامه ریزی -پیام نور خورموج
زهرا باغچه بان روانشناسی -پیام نور خورموج
معظمه اسکندرمجرد روانشناسی -پیام نور خورموج
اسما زحمت کش حقوق -پیام نور خورموج
زهرا وراوی
اسما غریبی حسابداری -پیام نور خورموج
ثریا حینی مهندسی کشاورزی -پیام نور بوشهر
مریم حیدری مشاوره  -پیام نور خورموج
فاطمه مروت سعادت مشاوره  -آزاد خورموج
گوهر وفایی مجرد نرم افزار- آزاد خورموج

هنرستان سعدی

 

علیرضا گرامی کاردانی کامپیوتر-امام خامنه ای
محمد جواد یکتاپرست کاردانی  کامپیوتر-امام خامنه ای
پویان نیازی کاردانی  کامپیوتر-امام خامنه ای
علیرضانویدیان کاردانی  کامپیوتر -لیان 
امیرکهن کاردانی  کامپیوتر -لیان 
علی غفاری کاردانی  کامپیوتر -لیان 
سعید زارعی کاردانی  کامپیوتر -لیان 
محمدرضا روزگرد کاردانی  کامپیوتر -لیان 
علیرضا باغانی کاردانی  کامپیوتر -لیان 
سید حسین حسینی

کاردانی  کامپیوتر -خرد  

 سیاوش فقیه                               کاردانی کامپوتر -آزاد خورموج

 

 

اشراق

 

زهرا صمدیان مجرد مهندسی کشاورزی -خلیج فارس
لیلا بسته آهنگ مهندسی  شیلات -خلیج فارس
طاهره عباسی اقتصاد -خلیج فارس
بهاره احمدی مدیریت صنعتی -پیام نور خورموج
شکوفه احمدی مدیریت صنعتی -پیام نور خورموج
طیبه احمدی مهندسی کشاورزی -پیام نور بوشهر
زهرا یاقوتی فرد مهندسی کشاورزی -پیام نور بوشهر
مرضیه زارعی حسابداری -پیام نورخورموج
فاطمه درپوش حسابداری -پیام نورخورموج
رقیه مهتری حسابداری -پیام نورخورموج
زهرا کشاورز زبان انگلیسی -پیام نورخورموج
کبری رحیمی لرکی حقوق -پیام نورخورموج
راحیل احمدی پور حقوق -پیام نورخورموج
لیلا مندکی شیمی -پیام نور خورموج
بهاره خیان جعفربیگی علوم تربیتی -پیام نورجم
حمیده رضایی علوم تربیتی -پیام نورخورموج
ماه زیبا حسینی جعفربیگی شیمی -آزاد فیروزآباد
سمیرا نعیمی جعفربیگی شیمی -آزاد فیروزآباد
نسرین تقوایی کاردانی کامپیوتر-الزهرا بوشهر
فاطمه حیدری کاردانی کامپیوتر-الزهرا بوشهر
سمیه رحیمی کاردانی کامپیوتر-الزهرا بوشهر
آمنه مرادی کاردانی کامپیوتر-الزهرا بوشهر
آیناز نعیمی جعفر بیگلو کاردانی کامپیوتر-الزهرا بوشهر
مینا تقوایی کاردانی کامپیوتر -علمی کاربردی بوشهر
خدیجه یوسفی شش بلوکی کاردانی کامپیوتر-لیان بوشهر

 

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ٦:٥٠ ‎ب.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]