دشتی ها


خونه
تماس
 

۱۳٩۳/۳/٢٢

 

جام جهانی و دشتی ها

 

از استرالیا تا آمریکا

شمارش معکوس ساعت برای بزرگترین اتفاق فوتبالی جهان شروع شده تا 32کشور برتر فوتبالی جهان  در کنار  هم در جدالی پرتب و تاب که سراسر کره خاکی را در برخواهد گرفت در کشوری که سراسر بوی قهوه و فوتبال است با همه حواشی داشته و نداشته  به رقابت تنگاتنگی بپردازند و در کنار آن عرضه کنند فرهنگ ، اجتماع و اقتصاد خود را...و ما خوشیمان بیشتر می شود از  حضور ایران مان که دربرابر دیدگان ملیاردها انسان پا به مستطیل سبز می گذارند..
 به همین بهانه وبلاگ دشتی ها هم برآن شد تا در نظرسنجی ساده ولی تا حدی جامع از برخی فرهیختگان دشتی ساکن کهکشان راه شیری دریابد این سه سوال را:

1. احتمال صعود ایران(از گروه خود به درصد%)

2. دو تیمی که بیشترین شانس قهرمانی رو دارند؟

3. تیم محبوب شما(غیر از ایران)؟

قبل از اینکه توجه شما بزرگواران رو به نظرات همولاتی هایمان جلب کنم ،جا دارد از تک تک بزرگواران تشکرویژه کنم که با توجه به مشغله های معمول و همیشگی همراه شدن با ما در این نظر سنجی دشتیاتی...

دکتر محمد خیاط/واشنگتن /دکترا فیزیک پلاسما از دانشگاه مریلند/مدیر پروژه Wyle

در NASA Goddard Space Flight Center

 

1. 30%

2. برزیل و آرزانتین

3. آلمان

دکتر شبیر اشکپور مطلق/بندربوشهر/دکترا ژئوفیزیک زلزله ازپژوهشکده زلزله شناسی ایران/معاون اداری مالی دانشگاه خلیج فارس

1. 40%

2. برزیل و آرژانتین

3. برزیل

 

دکتر مجید نصیری خورموجی/سیدنی/فوق دکترا مهندسی شبکه های بیسیم از دانشگاه استنفورد/مدیر پروژه G5شرکت Huawei

1. 55%

2. برزیل و آرزانتین

3. برزیل

دکتر حسین حیدری/شیراز/دانشجوی دوره تخصص پروتز دندان دانشکده دندان پزشکی شیزاز/بورسیه هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1.  1.15%

2. برزیل و آرژانتین

3. آلمان

دکتر یوسف دهقانی/بندربوشهر/دکترا روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز/عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

1.  30%

2. اسپانیا و برزیل

3. اسپانیا

دکتر حسین احمدی/بندربوشهر/دکترا دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی شیراز/

1. 15%

2.برزیل و آلمان

3.برزیل و آلمان

دکتر نعیما مقاتلی/بندربوشهر/دانشجوی دکترا مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران/مدیرمرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر

1.به یاری خدا صعود می کنیم!

2.آلمان و برزیل

3.برزیل

دکتر محمدحسین نصیری خورموجی/دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1. 30 %

2. برزیل و هلند

3. هلند

غلامرضا قربانی مقدم/خورموج/کارشناس ارشد ادبیات پارسی از دانشگاه یزد/دبیر دبیرستان های خورموج

1. 60 %

2.برزیل و اسپانیا

3.برزیل

سید علی رکنی/بندربوشهر/کارشناس ارشد هواشناسی ازدانشگاه تهران/دبیر فیزیک دبیرستان های بندر بوشهر

1. 0%

2.برزیل و اسپانیا

3. برزیل

رضا لاری منفرد/خورموج/کارشناس ارشد ادبیات پارسی از دانشگاه خوارزمی تهرانمدبیردبیرستان های خورموج

1. 0%

2. آرژانتین و اسپانیا

3. آرژانتین 

هادی اخلاقی/خورموج/دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد بوشهر/کارشناس فرمانداری دشتی

1. 25%

2. برزیل و آلمان

3. آلمان

ابراهیم شاکری مطلق/خورموج/کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم و تحقیقات فارس/کارشناس اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

1. 80%

2. برزیل و اسپانیا

3. برزیل

محمد جواد غریبی/خورموج/کارشناس حسابداری از دانشگاه آزاد خورموج/ژورنالیست/کارشناس بانک کشاورزی شعبه مرکزی خورموج

1. 0%

2. آرژانتین و برزیل

3. آرژانتین

مهدی شیخیانی/خورموج/کارشناس مدیریت و کمیسر دریایی از دانشگاه آزاد خارک/شاعر

1. 0%

2. آلمان و اسپانیا

3. ایتالیا

مهندس حسن احمدی/اهواز/دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

1. 10%

2. برزیل و اسپانیا

3. فرانسه

مهندس رضا حاجیانی/تهران/دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی طراخی تجهیزات نفت دانشگاه صنعتی امیر کبیر

1. 30%

2. اسپانیا و برزیل

3.هلند

 
 

محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی : ۸:٥٢ ‎ق.ظ

 

 
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازینویسندگان
محمدم از دشتی کاکی خورموج کبگان سرمک کردوان چاوشی زیزار درازی


آرشیو وبلاگ
امرداد ٩٥
خرداد ٩٥
اردیبهشت ٩٥
اسفند ٩٤
بهمن ٩٤
دی ٩٤
آذر ٩٤
آبان ٩٤
مهر ٩٤
شهریور ٩٤
امرداد ٩٤
تیر ٩٤
خرداد ٩٤
اردیبهشت ٩٤
فروردین ٩٤
آذر ٩۳
آبان ٩۳
مهر ٩۳
شهریور ٩۳
امرداد ٩۳
تیر ٩۳
خرداد ٩۳
اردیبهشت ٩۳
فروردین ٩۳
اسفند ٩٢
بهمن ٩٢
دی ٩٢
آذر ٩٢
آبان ٩٢
مهر ٩٢
شهریور ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ٩٢
خرداد ٩٢
اردیبهشت ٩٢
فروردین ٩٢
اسفند ٩۱
بهمن ٩۱
دی ٩۱
آذر ٩۱
آبان ٩۱
مهر ٩۱
شهریور ٩۱
امرداد ٩۱
تیر ٩۱
خرداد ٩۱
اردیبهشت ٩۱
فروردین ٩۱
اسفند ٩٠
بهمن ٩٠
دی ٩٠
آذر ٩٠
آبان ٩٠
مهر ٩٠
شهریور ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
خرداد ٩٠
اردیبهشت ٩٠
فروردین ٩٠
اسفند ۸٩
بهمن ۸٩
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
مهر ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
تیر ۸٩
خرداد ۸٩
اردیبهشت ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
تیر ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥
خرداد ۸٥
اردیبهشت ۸٥
فروردین ۸٥
اسفند ۸٤
بهمن ۸٤
دی ۸٤
آذر ۸٤
آبان ۸٤
مهر ۸٤
شهریور ۸٤
امرداد ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
فروردین ۸٤
اسفند ۸۳

www.flickr.com

لینک دوستان
نصير بوشهر
نسیم جنوب
دکتر عبدالمجید مصلح
اکبر منصوری نسب
ابو حنانه
عبدالمهدی حاجيانی
خورموج
پادشاه عالم
ماندستان کاکی
تیک تاک
وحدت کاکی
نگار عشق
عکسهای دشتی
حسن عبدی
امين چاه شوری
شهرداری خورموج
انجمن آينده سازان توسعه جنوب
رضا دشتی منش
کريم جعفری
اکبر شيخ زاده/تورنتو
بوشهر.دات.کام
ايرانجوان خورموج
آزادی خورموج
سجاد زنده بودی
دهستان طسوج
سايت خبری جويا
استاد س.محمدرضا هاشمی زاده
بوجیکا
شعر دشتی
تاريخ دشتی
سادات دشتی
هیرو
حاج علی زينبی
زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد
هواشناس
محمد باقر حاجيانی
شوق وصال
چشوک
خبر دير
عبدالحميد پهلوزاده
هيات صاحب الزمان(عج کردوان
تنگستانی ها
خورموج
بوشهری های مقیم تهران
حسن غلامی
فراز بهزادی
عمو اروند
مشقهای خط خطی
مقالات کامپيوتر
مدرسه بقیه الله(عج)
محمد جواد غريبی
مانيفست آدمک کشی
شاگردان آیت الله دکتر آلبویه
ستاره عشق
دکتر طالب موذنی
باغ سيب صداقت
نشريه الکترونيکی بازدم
علیرضا عمرانی
مهدی چاه شوری
دانشگاه آزاد خورموج
ضيافت(سجاد واعظی
حميد شکيبا
از خنده ها و خاطرات
مهری غريبی
کیان جنوب(عمار شهنیایی
رضا جمالی حاجیانی
در اندیشه فردا(م.محمدی
خبرگزاری خلیج فارس
سمیرا بهزادی
عباسعلی شعبانی
ماشاالله شیخیانی
نون و نمک
اندیشه گر
حسین حیدری
نیمدری
طراحی قالب
علی امیر نژاد
ابراهیم دانش
واحد خواهران هیات صاحب الزمان کردوان
یک قدم تا بی نهایت
اشوم خرگی(سید علی.ن.حسینی
مهندس مصطفی احمدی
بردخون
وبگرد(حسین حاجی پور
از دیار کاکی(محمد احمدی
گروه تحقیقاتی وبزن
ستاد بازسازی عتبات دشتی
حسن صداقت
ابوالفضل منصوری نسب
یا حسین(ع) سالار زینب
فردای دیگر(جواد دشتی منش
مهندس علیرضا چمکوری
پسری همراه خاطراتش
دشتی دشت آرزوها(م.مغدانی
خاطره ها نمی میرند(ف.احمدی
مهندسی عمران(ک.کردوانی
هجوم سایه ها(محسن حیدری
کردوان علیا(علی متفق جو
امام زادگان دشتی(ع.متفق جو
سادات کاکی(س.ش.حسینی
روستای سنا
صادق و سعید زنده بودی
دانشجویان حسابداری آزاد بوشهر
عباس قبادی
هزاردستان(علی امیرنژاد
علی وار(دشتی
رحمان نجفی
مردومان مسیله(مجیو
فایز دشتی
مقالات مهندسی عمران
چرت و پرت های یک حسن
علی شیخیانی
برمصاد دیارمن خورموج
ساسان صالح احمدی
دکتر مهدی نیک نفس
غلامرضا حیاتی
سعید صالح احمدی
حسابدار قرن
گریه ی اشک ها
روستای فقیه حسنان
پلیسور
الیاس شهدوست
غزل سرا
تازهای جهان
گلستان هنر
شهر من کاکی
همکلاسی
دهداری-عسلویه
روستای ناری
تنهایی
امید به خدا
کمیل قحطان
فتوبلاگ "سی"
سلت(چیله)
هواداران شاهین
سلام دیر
برانوش
مهندسی شیمی
قدرت پرواز
عکس های حافظه دوربینم
دانشجویان هرمزگانی دانشگاه رجایی تهران
زیست شناسان دوم دبیرستان
داوران فوتبال دشتی
دکتر غلامرضا جعفری نیا
عقاب خورموج
آزادی شنبه
باشگاه فوتبال دهداری
روستای دهوک
مسجد جامع خورموج
دکتر ابوالقاسم شریف زاده
مهندس محمد آتیار
دو راهک
مروارید جنوب
به سوی ظهور
شیرین تر از عسل
شاهین خورموج
روابط عمومی خورموج
چاه حسین جمال
ابوذر زارعی
یوسف اسکندری
غلامعلی زارعی
عشایر قشقایی دشتی
انیمیشن سازان دشتی
غلامرضا ابراهیمی
الیاس سلیمی
شعر شنبه
تروشک
زیارت ساحلی
خورموج سر خط!
گالری ماهور
فاضل عاشوری
داستان های من و پتروشیمی خارک
کیان جنوب
صدف جنوب
سیدمحمد جواد رکنی
روستای درازی
مسجد قائم آل محمد دشتی
حرف هایی که نزدم
فاصله های بی رنگ
من و پدرم
مهندس اسدپور خواجه گانی
زنده یاد عیسی شوقی وحدت
کهنوج،نگین رودبارزمین
روح الله تمییزی نژاد
محمد حسین بکمی
چرتکه
تی فو نو
چرند و پرند
پاس کاکی
سنا نیوز
چراغ های رابطه
فایز دشتی
سافت بال خورموج
مهدی شیخیانی
دست نوشته های من
زینب علیزاده
فاطمه اسماعیلی
شعر و ادبیات کردوان
فوتبال کردوان
استقلال اسماعیل محمودی
کردوان سفلی،گذشته،حال و آینده
مسجد امام رضا(ع)خورموج
کانون فرهنگی هنری الغدیر خورموج
زیارت ساحلی از نگاه دوربین
چاووشی
اندیشه من=اندیشه تو
اخبار روز شاهین بوشهر
دل نوشته های یک سیوول
کاکی،شهر 300در
پهلوی پارسی
چیزی شبیه دلتنگی
سافتبال بانوان خورموج و ایران
نیلوفر خیال
وب سایت آیت الله منهاج دشتی
روستای باغ علی باقر
ابیانه:زیباترین روستای جهان
عزاداری سنتی بوشهر
یاداشت های شخصی آزاد
من و دوربینم
شیخیان- بست بلند
روستای زیارت ساحلی(نجیرم)
دل نوشته های من
تات وب
کاروانیان
انجمن وبلاگ نویسان کاکی
دوشاب دشتی
عشق وراوی
عشقم خورموج
خاطرات پشت كنكوري
رزمی ها(رئیس ها)
زیر آساک قلعه خورموج
♥best friends♥
Look Our Love
طوفان خورموج
آيم خوشي هسي
صدای روستای سنا
عکاسخانه
تیم والیبال دلیران دشتی
یادها و خاطره ها
کردوان سفلی
شروه
بهنام ابولی
مهدی تنو
وضعیت جوی خورموج
وضعیت جوی بادوله
وضعیت جوی فقیه حسنان
وضعیت جوی کبگان
وضعیت جوی سرمک
وضعیت جوی چاوشی
روستای احشام قائدها
پایگاه اطلاع رسانی بردخون کهنه
کردوان علیا
تابان خورموج
پایگاه اطلاع رسانی حاج آقا محمدی امام جمعه کاکی
زمین سبز
خاندان رزمی

خروجی وبلاگ
feed

پشتيباني
وبلاگ فارسی

 
[ منزل | قديما | تماس ]