دشتی ها

دشتی را شاید این باشد:دشتی شهرستانی در جنوب ایران/ در استان زرخیز بوشهر با مرکزیت خورموج.عالم خیز لقب و نگین فرهنگ وادب نام.جمعیت:بیشمار/وسعت:هر جا دلی به عشق دشتی بتپد بی شک دشتی آنجاست:سنت لوییس آمریکا.تورنتو کانادا.لندن انگلستان.استکهلم سوید.تهران و یا...قدمت:باستان.مرکزش خورموج ،شهر نخل و خورشید/از آن اوست:کاکی.کردوان.چاوشی.شنبه.درازی.بادوله.سنا.کلل.چارک.زیارت.گنخک.فقیه حسنان.شیخیان.سرمک./مردمانی دارد خونگرم.باهوش.بافرهنگ.../طول جغرافیایی:۲۹ ۵۱ عرض جغرافیایی:۳۹ ۲۸ ارتفاع از سطح دریا:۶۰م

دانشجوی دکترا علوم سیاسی دانشگاه تهران خیرها حاکی از آن است جوان برومند هم دیارمان رضا عباسی در دکترا علوم سیاسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 318 بازدید
آغاز مسابقات چهارجانبه فوتبال یادواره شهید مهدوی در بوشهر  مسابقات چهارجانبه فوتبال یادواره شهید نادرمهدوی شهید شاخص سال 94 کشور، چهارشنبه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 250 بازدید
دیدار اصحاب رسانه بوشهر با خانواده شهید شاخص ملی سال 94 جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه استان بوشهر با خانواده‌های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 288 بازدید
شهریور 94
5 پست
مرداد 94
16 پست
تیر 94
9 پست
خرداد 94
9 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
4 پست
مهر 93
5 پست
شهریور 93
8 پست
مرداد 93
4 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
7 پست
اسفند 92
16 پست
بهمن 92
10 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
7 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
6 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
11 پست
خرداد 92
6 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
2 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
10 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
7 پست
خرداد 90
7 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
4 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
5 پست
مرداد 89
11 پست
تیر 89
10 پست
خرداد 89
11 پست
اسفند 88
9 پست
بهمن 88
9 پست
دی 88
15 پست
آذر 88
11 پست
آبان 88
14 پست
مهر 88
15 پست
شهریور 88
17 پست
مرداد 88
11 پست
تیر 88
10 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
7 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
9 پست
آبان 87
8 پست
مهر 87
10 پست
شهریور 87
9 پست
مرداد 87
5 پست
تیر 87
7 پست
خرداد 87
7 پست
اسفند 86
12 پست
بهمن 86
8 پست
دی 86
11 پست
آذر 86
9 پست
آبان 86
10 پست
مهر 86
11 پست
شهریور 86
11 پست
مرداد 86
10 پست
تیر 86
9 پست
خرداد 86
11 پست
اسفند 85
10 پست
بهمن 85
9 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
7 پست
آبان 85
7 پست
مهر 85
9 پست
شهریور 85
9 پست
مرداد 85
7 پست
تیر 85
8 پست
خرداد 85
11 پست
اسفند 84
11 پست
بهمن 84
10 پست
دی 84
11 پست
آذر 84
12 پست
آبان 84
7 پست
مهر 84
2 پست
شهریور 84
10 پست
مرداد 84
12 پست
تیر 84
9 پست
خرداد 84
8 پست
اسفند 83
4 پست
فرهیخته
2 پست
جانسوز
2 پست
سیل_کاکی
1 پست
پورفاطمی
1 پست
شیخیان
1 پست
بخش_شنبه
1 پست
بادوله
1 پست
کردلان
1 پست
حلوا
1 پست
خیرات
1 پست
دشتی
2 پست
حاجیانی
1 پست
کردی
1 پست
خورموج
3 پست
شعر_دشتی
1 پست
یعقوبی
1 پست
بنگه
1 پست
ماندستان
1 پست
هفتم_تیر
1 پست
شنبه
1 پست
طسوج
1 پست
دشتی_پرو
1 پست
سال_کحط
1 پست
کبگانی
1 پست
بهزیستی
1 پست
آب_دشتی
1 پست
هنر_دشتی
1 پست
لاورشرقی
1 پست
دشتیاتی
1 پست
رضوانی
1 پست
حیدری
1 پست
تیموری
1 پست
گرده
1 پست
شیرینه
1 پست
باران
1 پست