یادمان سراینده منظومه ی جاودان "کلاخا" مانا یاد حاج علی مرادی /24خرداد90/

پیش از این در مراسمی اینگونه  که توسط خانه مطبوعات استان در تاریخ 26 دی 87 در مسجد کوفه بوشهر به مناسبت درگذشت شاعر و روزنامه نگار جوان وتوانا خورموجی خوزستانی اصل زنده یاد حمید آل یوسف برگزار شده بود حاضر بودم و با این پیش زمینه ،بی شک باور داشتم مراسمی که مقرر است توسط خانه مطبوعات برای بزرگمرد دشتی ،زنده یاد مرادی  برگزار شود نیز پربارخواهد بود که چنین هم بود.با یادآوری این نکته که اولین بارهم یکی از اعضا  این خانه مطبوعات یعنی هفته نامه پیغام بود که در تاریخ دهم بهمن 1380 در سومین شب شعر محلی پیغام درمجتمع فرهنگی هنری ازمقام ادبی استاد مرادی تجلیل کردند.نوشتارپیش رو فقط مینی مال گزارشیست از "یادمان سراینده منظومه ی جاودان "کلاخا" مانا یاد حاج علی مرادی" که به همت خانه مطبوعات محلی استان بوشهر و انجمن اهل قلم درتاریخ 24 خرداد ماه90درمحل خانه مطبوعات محلی استان در بوشهر برگزار شد.
وقتی ساعت 18 و بیست و هفت دقیقه بعد از ظهر را خبر داد امید غضنفر شاعر و روزنامه نگار هم استانی پشت میز و روبه حاضرین قرار گرفت و با صدای گیرا و مثال زدنی اش باسلام و خیرمقدم ، جمع را برای احترام جاودان نام مرادی به قیام همراه با یک دقیقه سکوت دعوت کرد. پس از آن استاد محسن شریف را به جایگاه دعوت کرد تا آغازگر سخن اهالی قلمی باشد که تا دوساعت پیش رو حاضرین ازکلام وآثارشان درتجلیل از مقام  زنده یاد مرادی خواهند شنید.استاد شریف که خود فاضل  زاده ی بااصالتی دشتیاتی(زنده یاد میرزا علی شریف دشتی) است با ذکر اینکه قرار دادن وا‍ژه ترحیم برای حاج علی اشکم سرازیر می شود یاد کرد از او و با نوشتاری قوی و صدایی که به مانند خود نویسنده ، نویسنده هست حاضرین در نشست را به تحسین واداشت.غضنفر با اجرای قوی خود این بار شعر استاد مرادی را که درجواب شعرعقاب مرحوم دکتر ناتل خانلری سروده بودند و همین شعراستاد(سروده 1345ه.ش) سرآغاز دوستی جاودانه این دو زنده نام شد، را خواند و پس از آن استاد سید اسماعیل بهزادی که همچنان غم رفتن استاد را در سیما داشت بیان کرد که هر روز که از روزهای درگذشت استاد مرادی می گذرد باور رفتنش برایم سخت تراست.شاعر مجموعه های "آوای دشت"، "شاید دلت آن همه دریا بود" در ادامه شعری خواند در نکوداشت استاد وآثارش همراه با بغض عیانش.مجری غضنفر قطعه ی ادبی به قلم خود خواند دروصف حاجی و استاد سید کوچک هاشمی زاده وقتی روبروی جمع صمیمی اهالی قلم نشست از خاطرات خود با زنده یاد مرادی سخن ها گفت و از این روزهای آخر عمر پربار حاج علی  و ساعات روحانی را درکنار ستون های مسجد میرزا خورموج گذرانده اند و ازنکته بینی استاد گفت و طالب علم بودنش و ازعشق او به قرآن و تواضع بی نظیرش و اینکه زنده یاد همیشه مرا(سید کوچک) می ستوده به واسطه تسلط بی نظیرم به واژگان و فرهنگ های لغت.خاطره ی عکاس محسن قیصی زاده از دیدار با سراینده جاودان منظومه کلاخا به همراه جمعی از اهالی قلم استان به منظور عکاسی از ایشان توسط غصنفر خوانده شد و گفت عکس پوستر نشست هم  یادگار آن دیدار خاطره انگیزاست .اصغر منصوری نسب سخنور فاخر دشتیاتی دیگر فرهیخته ی بود که فراخوانده شد تا با سخننانش از رادمرد دشتی گوید.استاد منصوری نسب که برای اهالی فرهنگ و ادب دشتی نامی آشناست بواسطه جامع الطراف بودنش درحوزه علوم انسانی و سخنوری بی نظیرش با تسلطی که فقط می شود از او سراغ داشت از شعر و مباحث پیرامونی آن گفت و به تفاوت زبان بسته و باز پرداخت و بیان کرد شعر "کلاخا" استاد مرادی به واسطه اینکه از زبان بسته بهره برده ارزش آن بالاتر است آنهم به دلیل  عدم انعطاف زبان بسته ،اما  استاد مرادی با استادی ازکاربرد این زبان بهره برده است.این استاد دانشگاه از علاقه وافر زنده یاد به حافظ گفت و اینکه نقل کرده: " وقتی حافظ می خونم بعد ازآن دلم به روی هیچ شاعری  و مجموعه شعری نمی ره" و گفت مانا یاد به نظامی هم علاقه ویژه داشته و اینکه حاجی گفته: "آدم وقتی نظامی می خونه جوون می شه و علت اینکه من هنوزجوونم اینه که نظامی می خونم" و این اواخربه ابن عربی گرایش داشته و...امید غضنفر در مقام مجری قطعه ی خواند از حاج علی مرادی که آبان 84 به مناسبت درگذشت زنده یاد منوچهر آتشی که برای نشر در مطبوعات فرستاده بود که بیانگر قدمت و اوج صمیمیت این دو فخر ادب استان بود.خلیل غلامی دبیر ادبیات دبیرستان های خورموج با متنی همراه ،سخن گفت از حال و هوای زیست حاجی و روابط خاضعانش با مهمانان. در دیگر بخش از اظهاراتش عنوان کرد زنده نام علاقه به شعر نو هم داشت برخلاف نظر برخی که براین باورنبودند.غلامی به علاقه استاد مرادی به زنده یاد ها اخوان ثالث ، فرج اله کمالی ،مولوی ،ایرج شمسی زاده، شفیعی کدکنی،آتشی،سید اسماعیل بهزادی و...نیزاشاره کرد.با تمام کردن خوانش دبیر خورموجی پارت اول برنامه نیز تمام شدتا باپذیرایی درنظرگرفته و کوتاه وقفه پارت دوم آغازشود.علیرضا عمرانی شاعرو روزنامه نگار خورموجی ساکن بوشهر دیگر ادیبی بود که از نقش شاعران و نویسندگان در فرهنگ سازی جامعه گفت. شاعر محموعه ی "حق با کلاغ بود" از جایگاه والای بزرگمرد مرادی و آثارش اظهار داشت: آثار پدر بومی سرایی جنوب را نباید محدود به دشتی و یا استان بوشهر کنیم چرا که آثار استاد توانایی مطرح شدن در کشور ویا به باورم درسال های آتی حتی در فرامرز خواهد داشت.استاد ایرج شمسی زاده بزرگ محلی سرای استان بوشهر اصل گناوه ای ، اوکه سرازیری اشکش درمراسم خاکسپاری استاد مرادی اشک بسیاری ازاهالی ادب را سرازیر کرده بود با بغضی مانده از آنروز از دوستی و روابط نزدیکش با حاجی مرادی سخن گفت واینکه بزرگمردی را از دست داده ایم بی نظیر و با شعری تقدیمی به استاد مرادی ،تریبون را به دیگر بزرگ محلی سرای هم استانی و ازمفاخر دشتستان، استاد فرج الله کمالی داد تا با صدای وی‍ژه اش از رفاقتش با این رامرد دشتی بگوید.صاحب مجموعه شعر وزین "دشتستونی"  شعری را با آن صدای نافذ به زنده یاد تقدیم کند.در اینجا که به گفته مجری غضنفر به دقایق پایانی نشست نزدیک شدیم به نیابت ازطرف خانواده مرادی و دشتی ها  ازخانه مطبوعات محلی استان بوشهر و انجمن اهل قلم تشکر کرد. و یاد کرد که در این جمع فرهیخته ازوجود دو چهره ادبی و مطبوعاتی شاخص محرومیم به واسطه سفرشان به تهران،اسکندر احمد نیا که به همتش کتاب "کلاغا" (کلاخا) را از انتشارات شروع منتشر کرد و رضا معتمد که به زودی کتابی را تحت عنوان "بدوی معصوم" که دربردارنده آثاربرجسته بومی سرایان استان و شرح مبسوط آن آثارهست و ازسوی حوزه هنری منتشر خواهدشد و در آن منظومه ی جاودان "کلاخا" استاد مرادی به همراه شرح مبسوط معتمد بر این اثر ، دراین کتاب منتشر خواهد شد.استاد ایرج اسدی این شاعر کهنسال متواضع خورموجی که به لحاظ خصوصیات اخلاقی شباهت عجیبی به استاد مرادی دارد و همیشه دوستی تنگاتنگی با زنده یاد مرادی داشته و خود تازه از بستر بیماری بیرون آمده به عنوان حسن ختام مراسم به پشت تریبون آمد و به حق گله کرد از دیر گذاشتن وقتش و گفت: کاش مرا زودتر گذاشته بودید تا حداقل به واسطه روزبودن بهتر میتونستم ببینم شما را ". شاعر 72 ساله خورموجی  با یاد و نام استاد مرادی از او سخن ها گفت که استاد به همه علوم علاقه نشان می داده و درپی فهم بیشترآن بوده.شاعر مجموعه های شعر "یادها و یاد واره ها" ،"پردیس عشق " با متن همراه که به سختی توانست بخواندش به همان دلیل ضعف چشم و علی رغم قرار دادن چراغ قوه موبایلی  توسط علیرضا عمرانی نتوانست حق مطلب نوشته ی خود را  ادا کند و نیمه تمام آنرا خواند.امید غضنفر در حالی پشت تریبون قرارگرفت وپایان مراسم را به طوررسمی خبر داد که گویی انگاردقایقی از این مراسم قریب به دوساعت گذشته و خستگی معمول سراغ داشته از این مراسم ایندست درحضار پیدا نبود.

*گزارش تصویری مراسم نکوداشت

حاشیه ی متن مراسم:
+ در مراسم هفته نامه های استان از جمله نسیم جنوب ،پیغام و پیام عسلویه که درشماره اخیرخود درصفحه اول عکسی از استادمرادی کارکرده بودند و صفحاتی را به زنده یاد اختصاص داده بودند در اختیار حاضرین مراسم قرار داده شد.
+ شرح مبسوط استاد محسن شریف بر منظومه ی جاودان "کلاخا" نیز به تعدادی محدود در اختیار حاضرین مراسم قرار داده شد. 
+ پوسترمراسم ،همانطورکه ذکرشد ازعکس تماشایی محسن قیصی زاده بهره برده بود وبا توجه به سادگی بسیارجلوه گر بود خاصه با آن شاه بیتی ازمنظومه ی جاودان "کلاخا" به دستخط وامضا زنده یاد مرادی:
" بچ دشتی اگه دسش تفنگن       همیشه حاضر میدون جنگن"
+ استقبال در حدی بود که برای حضورهمه،صندلی و جایگاه کافی نبود. 
+ خوشبختانه این مراسم با استقبال خوبی ازسوی اهالی شهرستان دشتی بویژه خورموج مواجه شده بود.

/ 7 نظر / 12 بازدید
ابوذر

سلام.[گل] با آداب و رسوم عروسی در کهنوج به روزم.[گل] منتظر چشم رنجه تان هستم دوست خوبم.[گل]

عشق ماندگار ایناز

سلام ولادت باسعادت مولای عاشقان، امیر مؤمنان، علی علیه السلام، مبارک باد

همین حوالی

سلام... یاد پیر خوش قریحه دشتی برای همیشه به خیر... احسنت به همت والای قیصی زاده ها ...

سلت-مهدی شیخیانی

+ به خلاقیت محمد شاکری مطلق شاه بیت های منظومه ی "کلاخا" چاپ شده و دراختیار حاضرین مراسم قرارداده شد که برخی این ابیات را در حین برگزاری مراسم بدست گرفته بودند.

محمد احمدی - کاکی-بچه های کاکی

سلام از گزارش شما سپاسگزارم .موفق باشید.

مجتبی

تبارک ا... الحق و الانصاف که حق مطلب به جا اوردی...

http://klakha.blogfa.com

سلام شعر کلاخا از محیا بردخونی بوده جانب حق را بگیرید شعر بی صاحب نبوده ولی در گذر زمان بدست علی مرادی میافتد و ایشان شعر را بنام خود میزند با ناراحتی شدید خداحافظ