فرهیختگان علوم پزشکی شهرستان دشتی

امروز به مناسبت تولد بزرگمرد پارسی ابوعلی سینا ،تقویممان مزین است به " روز پزشک " این بزرگوارانی که تلاش و مرارت خود را با سوگندی عجین می کنند تا زندگی نوع بشر را طبابت کنند.
وبلاگ دشتی ها هم به این مناسبت و با توجه به رسالتی که از ابتدا برای خود ترسیم کرده مبنی بر معرفی فرهیختگان شهرستان دشتی و به بهانه این روز ،ضمن تبریک ویژه به پزشکان لازم می دانم تبریک ویژه هم به بزرگواران داروساز و داندانپزشک همشهرستانی گفته و به همه  خانواده های این بزرگواران که بی تردید در کسب این جایگاه تاثیرعمده داشته اند نیز خداقوت گویم، حال توجه شما را به فهرست ذیل جلب می کنم.اما قبل از آن ذکر چند نکته:
- به اندیشه نگارنده بی تردید در فهرست زیرنام همه بزرگواران علوم پزشکی دشتی ذکر نشده است پس از شما خواهشمند برای تکمیل این فهرست ما را یاری دهید.
- سپاس ویژه دارم از دکتر عبدالحسین بهرامی ،دکتر محمد حسن نصیری خورموجی ،مهندس عبدالمحمد قاسمی،محمدرضا شایان،هادی اخلاقی و ابراهیم شاکری مطلق که در جمع آوری نام این بزرگواران به نگارنده کمک بسیاری کردند.
- سعی شده در ذکر اسامی اولویت براساس اخذ مدرک و حروف الفا باشد.

متخصصان

اعظم امینی: فوق تخصص روماتولوژی -عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- نفر دوم بورد فوق تخصص کشور/خواهر دکتر علی اکبر و دکتر غلامحسین

محمد جواد روانبد: فوق تخصص خون و انکولوژی-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سیده راضیه هاشمی: فوق تخصص زنان و زایمان- نفر اول بورد تخصص در کشور/خواهر دکتر معصومه السادات 

زینب علی پور: دانشجوی دوره فوق تخصص گوارش-متخصص داخلی- نفر سوم بورد فوق تخصص کشور

عبدالعلی ابراهیمی: متخصص پاتولوژی(رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی بوشهر)/برادر دکتر فاطمه

فاطمه ابراهیمی:متخصص داخلی/خواهر دکتر عبدالعلی

ساسان اسدپور خواجگانی:متخصص کودکان

 

غلامرضا حیدری:متخصص پزشکی اجتماعی-رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(مشاور اسبق وزیر بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی -رئیس مرکز توسعه شبکه و ارتقا سلامت وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی و..)

هومان سلیمی پور:متخصص نورولوژی-عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر(رئیس اسبق بیمارستان فاطمه الزهرا(س) بوشهر)

افشین شیرکانی: متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران-گذرانیدن کار گروههای علمی در دانشگاه گرونینگن هلند(معاون سابق درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهرو..)

شهرام منصوری: متخصص رادیولوژی/برادر دکتر رفعت

رضا مهر آوران:متخصص جراحی فک وصورت از دانشگاه دندانپزشکی مشهد

 فهیمه احمدی خورموجی: دانشجوی دوره تخصص مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد

حمید اسماعیلی:دانشجوی دوره تخصص پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

علی بهنام مجرد: دانشجوی دوره تخصص اطفال دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اردشیر اسلامی راد:دانشجوی دوره تخصص چشم

غلامحسین فقیه: دانشجوی دوره تخصص جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(رئیس اسبق بیمارستان زینبیه خورموج)

ابوالقاسم کوثری:دانشجوی دوره تخصص رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رفعت منصوری:دانشجوی دوره تخصص زنان و زایمان/خواهر دکتر شهرام 

معصومه السادات هاشمی: دانشجوی دوره تخصص اطفال/خواهر دکتر سیده راضیه 

 

پزشکان

کریم اشکپور مطلق: دکترا پزشکی از آلمان

علی اکبر امینی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ برادر دکتر اعظم و دکتر غلامحسین

بتول امینی:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

علی بحرانی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سید ابراهیم بهزادی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

احسان جمالی حاجیانی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/پسر دکتر عبدالحسین

عبدالحسین جمالی جاجیانی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/پدر دکتر احسان

اصغری جعفری نژاد:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

غلامرضا حاجیانی:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز-مدیر کل انتقال خون استان بوشهر

محمد رضا صالحی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر- رئیس بیمارستان زینبیه خورموج

محمد جواد حایری:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سید شریف حسینی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز- مدیر بهداشت ودرمان شهرستان دشتی

اسماعیل صفی نژاد: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/برادر دکتر فاطمه و دکتر علی

ابراهیم ظریف فرد: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

علی فقیه: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

محمد قاسمی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

باقر محمودی دشتی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران(مدیر اسبق بهداشت و  درمان شهرستان دشتی) 

محمد حسن نصیری خورموجی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/برادر دکتر نجمه

عفت یزدانپناهی:دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

هاجر آلبویه: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فریبا احمدی:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

رضا بهجت:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فرزانه بهمنی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مرضیه حسین پور: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

فاطمه حیدری: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ابراهیم رفیعی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

علی صفی نژاد:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/برادر دکتر اسماعیل و دکتر فاطمه

فاطمه صفی نژاد:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/خواهر دکتر اسماعیل و دکتر علی

فاطمه عباسی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

صادق گلبینی:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

سیده هاله میر بهرسی:دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

نجمه نصیری خورموجی: دانشجوی دکترا پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر/ خواهر دکتر محمد حسن

  

دندانپزشکان

غلامحسین امینی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ برادر دکتر علی اکبر و دکتر اعظم

عبدالحسین بهرامی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پورنامجو بهمنی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حسین حیدری: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حیدر دولاح: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی همدان

امراله رضایی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

احمد زارعی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

غلامرضا صمدیان آزاد: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

شهاب الدین احمدی: دانشجوی دکترا دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

حسن شیخیانی: دانشجوی دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 

داروسازان

محمد آلبویه: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی شیراز

مالک ایماندار: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی شیراز

محمد حسین پور: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی شیراز

سید محمد رکنی: دکترا داروسازی از ایتالیا

مالک زارع: دکترا داروسازی

محمد زارعی: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی کرمان

محمد زائری: دکترا داروسازی از دانشکده داروسازی اهواز

مظفری: دکترا داروسازی

راضیه رزمی: دانشجوی دکترا داروسازی دانشکده داروسازی شیراز

حسن نیرو: دانشجوی دکترا داروسازی دانشکده داروسازی اهواز

/ 31 نظر / 109 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یک شهروند خورموج

لطفاً بفرمائید چند نفر از این افراد در شهرستان دشتی طبابت می کنند. در ضمن آقای دکتر روانب نام کوچکشان محمد رضا می باشد محمد جواد دبیر زیست شناسی است

گُرگو سووخی

سلام علیکم وتقبل الله اعمالکم متاسفانه بیمارستان تعطیله و ملت هم سرگردون ردیف کردن وفخرکردن به این بندگان خدا چه دردی از ما دشتیها دوا کرده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ جاییکه دشتی بیشترین نیازمندی به اطبا بومی دارد اونها کجاهستند وچه اولویت ومنافع برتری برای خویش فرض کرده اند کسانیکه با سهمیه منطقه سه دشتی به دانشگاه راه یافتند و اینک ... موفق باشید

فایز دشتی

سلام همشهری ممنون بخاطر این پست جالب و خوندنیتون فقط خواستم بگم که دکتر اسلامی دانشجوی دوره تخصصی چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هست ....... ضمنا تو لیست داروسازان هم اسم مصطفی سعیدی که به تازگی داروسازی شیراز قبول شده خالیه.. ممنونم

سما

سلام. این متخصصان نه تنها از افتخارات دشتی بلکه از افتخارات استان هم هستند. مثل خانم دکتر امینی که تنها متخصص روماتولوژی استان هستن و بعضی متخصصان دیگه . پس این متخصصان باید جایی باشند که مرکزیت داشته باشه و همه بتونن به اونا دسترسی داشته باشند. پس اینقد انتقاد نکنید که اگه دشتی اینقد متخصص داره پس کجاست و حرف از سهمیه میزنید. تو خورموج هم کم دکتر نیست

شهریار

استاد گرامی سلام دست شما درد نکنه ولی میبینم اسم بعضی از این فرهیختگان را در این لیست نمی بینم دختر شهید الیاس احمدی خانم بتول احمدی

علی

سلام دکتر رضا شیخیانی دانشجوی رشته دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در لیست شما موجود نبود.ایشان ورودی 86 هستند و اهل کاکی هستند.متشکرم

یک انسان

سلام خواستم بگم آدم اصلیت خودش رو هیچ وقت نباید فراموش کند برام خیلی جالب بود که لیست دکترای دشتی را دیدم آخه بعضی هاشون از جمله دکتر سلیمی یور خدا رو به بندگی نمی گیرند واقعا وقتی میری شهرهای بزرگ رفتار شایسته دکترا رو با مریض می بینی...... اصالت چیز خوبیه و جایگاه آدم وقتی ارزش دارد که برای خدمت وکمک به مردم باشه والا..............................

جعفری

فاطمه مظفری دانشجوی دکتری عمومی دانشکده پزشکی بوشهر

زهرا

فخر فروشی ،به درد مردم دشتی دوا نمی شوذ کدام متخصصها در دشتی طبابت می کنند

ششششش

دکتر سحر شهشانی دانشجوی علوم پزشکی بوشهر یاداشت نشده است