آگهی مناقصه دانشگاه پیام نور خورموج

طبق آگهی مناقصه ای که روز دوشنبه مورخ هشتم مرداد ماه در روزنامه اطلاعات چاپ شد پروژه ای ساخت دانشگاهپیام نور خورموج وارد طی شناخت پیمانکار خود برای ساخت دانشگاه شد،طبق آگهی مذکور که شامل فاز اول دانشگاه پیام نور خورموج می شود شامل ۱۴۵۰ متر زیربنا است که با مبلغ اولیه دو میلیارد ریال به متقاضیان دارای شرایط مناسب واگذار می گردد. در ضمن طبق اطلاع واصله مشخصات کامل پروژه ساخت دانشگاه پیام نور خورموج در دانشگاه موجود است که متقاضیان می توانند از دانشگاه دریافت نمایند تا کاملا در جریان ساخت و اجرای ساخت قرار گیرند.

محمد خان شاعری که مظلوم رفت

خارکها رطب شدند 

 این روزها در مناطق جنوبی کشور که نخل بعنوان درخت شاخص این مناطق است ،حال و هوایی دیگر است.

دشتی ما هم از این امر مستثنی نیست چرا که در ایامی هستیم که خارک ها به رطب تبدیل می شوند و حلاوتی خاص  به کام دشتی ها می بخشد. این روزها پای هر سفره قبل از هر چیز رطب خود نمایی می نماید.رطب دمباز ،رطب کامل از نوع کبکاب ،شکر ،قصب و...به همراه چاشنی هایی همچون ماسو ،لورک ،ماست و...این روزها گر از کوچه پس کوچه های دیار ما دشتی گذری کنی و به نخل های سر افراز بنگری ،حتما خواهی دید نفری با پرونگ یا پله... همرا با سبد یا زنبیل... بر بالای نخل می چیند از این درخت مهربان(که بی شک مهربانترین است)رطب این میوه بهشتی را. این روزها گر به بازار روی شاخص ترین محصول باغی را رطب خواهی یافت.در سطل های رنگی با وزنهای مشخص آماده برای مشتری... قیمت ها با توجه به افزایش محصول در بازار روبه کاهش می یابد.بطوریکه از بسته به نوع خرما قیمت کیلویی ۱۵۰۰تومان به کیلویی کمتر از ۱۰۰۰تومان رسیده است و این کاهش با توجه به تقاضا  و افزایش برداشت تا حدود 100 تومان نیزخواهد رسید.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید