۳.شهرستان دشتي يا شهرستان خورموج؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

شايد تا به حال در نشريات(خصوص غير محلي) يا گزارشات به شهرستان خورموج بر خورديد! براستي آيا چنين شهرستاني در كشور وجود دارد؟گويم هرگز. چرا كه تا آنجا كه من خبر دارم شهرخورموج در استان بوشهر ومنطقه كوهستاني خورموج در استان كرمان وجود دارد و ديگر هيچ...ودانم در مورخه ۱۳۵۹.۳.۵از سوي سازمان تقسيمات كشوري در سازمان وموقعيت تقسيماتي استان بوشهر شهرستان رودبار (به مركز يت خورموج)به شهرستان دشتي تغيير نام پيدا كرد(البته تاريخ شهرستان دشتي را بزودي در چند وب نوشت خواهم آورد).واز آن تاريخ شهرستان دشتي با مركزيت خورموج بوده نه شهرستان خورموج با مرکزيت؟!! البته از سالهاي دور دشتي گفته اند وبماند كه وسعتي غير قابل تصور داشته و مانند ايران  زمان قاجار تكه تكه  شد!اما نكته قابل توجه آنجاست كه در بسياري از نامه هاي اداري نيز هم آري....شايد مسئله راحت و...  اما در شناخت واقعي از تاريخ ،جغرافيا وفرهنگ به نسل جديد وساير هموطنان دچار سر درگمي خواهيم شد.

 

-تبريک ويژه خدمت سعيد طلعتيان<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /> 35.gifابوالحسن رزمی35.gifمحمد رضا اکبر پور35.gifمسعود آسترومين35.gif قبولان کار شناسی ارشد...

 

-سپاس ازunknownتويی که نمی شناسمت!

 

شنيده

-می گويند که  يکی از فرهنگيان شهرستان که سابقه عضويت در شورای شهرخورموج را نيز دارد و يا يکی از چهره های شاخص شورای شهر کاکی فرماندار شهرستان دشتی خواهد شد!ديگران می گويند..

 

به ياد شهيد نادر مهدوی و...

دکتر عبد المجيد مصلح:استاد وعضو هيت علمی دانشگاه خليج فارس،مشاورIT استاندار بوشهر،پدر IT استان بوشهر.دکترای مديريت

دکتر پرويز حاجيانی:استاد وعضو هيت علمی دانشگاه خليج فارس.دکترای اقتصاد

مهندس سيد نورالدين اميری:مدير عامل عالی شهر.استاد دانشگاه های استان.کارشناس ارشد شهرسازی(معاون عمرانی دانشگاه خليج فارس.شهردار خورموج)

مهندس عباسی:استاد دانشگاه های اصفهان.کارشناس ارشد رياضيات تحليلی

شبير اشکپور مطلق:استاد دانشگاه.کارشناس ارشد فيزيک(نجوم)

ادامه..

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
unknown

تشکر واسه چی؟؟؟...ما هميشه مخلص دشتی ها هستيم..

به همه اینها باید فاحشه های خوب خورموج را نیز ذکر کرد