بنی آدم اعضای یکدیگرند

صبح امروز یکی از دوستان خبر به دنیا آمدن فرزند مرحوم آل یوسف را آورد.شاید اولین تولدی بوده که شنیده ام و ناراحت شده ام وحتما همه دوستان و آشنایان آل یوسف هم از این خبر متاثر شده اند.اما آن چه بیشتر مرا غمگین کرد مشکلات معیشتی این خانواده بوده که برای به دنیا آمدن این بچه کشیده اند و همسر آن مرحوم برای استمداد مجبور شده به هر دری بزند و باور کردم که  حمید فراموش شده.اما آن چه مرا وادار به نوشتن این موضوع کرد هم دردی با خانواده حمید نیست چون نه گریه کردن مشکلات خانواده او را حل می کند نه ابراز هم دردی برایشان نان وآب می شود.دوستان هنرمند ،شاعر و ادب دوستی که حمید را می شناختید و برایش گریستید اینک وقت آن است که حمید را بخندانید.خانواده حمید و بویژه همسرش در شدت فقر به سر می برند و از روز هجرت حمید لحظه ای خوش نبوده اند و اکنون با  به دنیا آمدن فرزندش مشکلاتشان چندین برابر شده است و اکنون آنچه روح حمید را شاد می کند کمک به همسر وفرزندانش است .بیایید با هم  ،کمک حالی برای خانواده آل یوسف باشیم و اگر اعتقاد به عاطفه بشری داریم که داریم عاطفه را با خانواده حمید تقسیم کنیم ونگذاریم سایه وحشت بی پدری خانواده حمید را آزار دهد.هر یک از دوستان که مایلند کمکی کنند می توانند وجوه خود را به : 

 

شماره حساب 1460238328 نزد بانک ملت بنام سرکار خانم رقیه نوایی لقب (همسرشادروان حمید آل یوسف)واریز نمایند.

منبع:وبلاگ پرنیان /حمید زارعی

/ 0 نظر / 5 بازدید