جام جهانی و دشتی ها

از استرالیا تا آمریکا

شمارش معکوس ساعت برای بزرگترین اتفاق فوتبالی جهان شروع شده تا 32کشور برتر فوتبالی جهان  در کنار  هم در جدالی پرتب و تاب که سراسر کره خاکی را در برخواهد گرفت در کشوری که سراسر بوی قهوه و فوتبال است با همه حواشی داشته و نداشته  به رقابت تنگاتنگی بپردازند و در کنار آن عرضه کنند فرهنگ ، اجتماع و اقتصاد خود را...و ما خوشیمان بیشتر می شود از  حضور ایران مان که دربرابر دیدگان ملیاردها انسان پا به مستطیل سبز می گذارند..
 به همین بهانه وبلاگ دشتی ها هم برآن شد تا در نظرسنجی ساده ولی تا حدی جامع از برخی فرهیختگان دشتی ساکن کهکشان راه شیری دریابد این سه سوال را:

1. احتمال صعود ایران(از گروه خود به درصد%)

2. دو تیمی که بیشترین شانس قهرمانی رو دارند؟

3. تیم محبوب شما(غیر از ایران)؟

قبل از اینکه توجه شما بزرگواران رو به نظرات همولاتی هایمان جلب کنم ،جا دارد از تک تک بزرگواران تشکرویژه کنم که با توجه به مشغله های معمول و همیشگی همراه شدن با ما در این نظر سنجی دشتیاتی...

دکتر محمد خیاط/واشنگتن /دکترا فیزیک پلاسما از دانشگاه مریلند/مدیر پروژه Wyle

در NASA Goddard Space Flight Center

 

1. 30%

2. برزیل و آرزانتین

3. آلمان

دکتر شبیر اشکپور مطلق/بندربوشهر/دکترا ژئوفیزیک زلزله ازپژوهشکده زلزله شناسی ایران/معاون اداری مالی دانشگاه خلیج فارس

1. 40%

2. برزیل و آرژانتین

3. برزیل

 

دکتر مجید نصیری خورموجی/سیدنی/فوق دکترا مهندسی شبکه های بیسیم از دانشگاه استنفورد/مدیر پروژه G5شرکت Huawei

1. 55%

2. برزیل و آرزانتین

3. برزیل

دکتر حسین حیدری/شیراز/دانشجوی دوره تخصص پروتز دندان دانشکده دندان پزشکی شیزاز/بورسیه هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1.  1.15%

2. برزیل و آرژانتین

3. آلمان

دکتر یوسف دهقانی/بندربوشهر/دکترا روانشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز/عضو هیات علمی دانشگاه خلیج فارس

1.  30%

2. اسپانیا و برزیل

3. اسپانیا

دکتر حسین احمدی/بندربوشهر/دکترا دامپزشکی از دانشکده دامپزشکی شیراز/

1. 15%

2.برزیل و آلمان

3.برزیل و آلمان

دکتر نعیما مقاتلی/بندربوشهر/دانشجوی دکترا مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران/مدیرمرکز تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان بوشهر

1.به یاری خدا صعود می کنیم!

2.آلمان و برزیل

3.برزیل

دکتر محمدحسین نصیری خورموجی/دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

1. 30 %

2. برزیل و هلند

3. هلند

غلامرضا قربانی مقدم/خورموج/کارشناس ارشد ادبیات پارسی از دانشگاه یزد/دبیر دبیرستان های خورموج

1. 60 %

2.برزیل و اسپانیا

3.برزیل

سید علی رکنی/بندربوشهر/کارشناس ارشد هواشناسی ازدانشگاه تهران/دبیر فیزیک دبیرستان های بندر بوشهر

1. 0%

2.برزیل و اسپانیا

3. برزیل

رضا لاری منفرد/خورموج/کارشناس ارشد ادبیات پارسی از دانشگاه خوارزمی تهرانمدبیردبیرستان های خورموج

1. 0%

2. آرژانتین و اسپانیا

3. آرژانتین 

هادی اخلاقی/خورموج/دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد بوشهر/کارشناس فرمانداری دشتی

1. 25%

2. برزیل و آلمان

3. آلمان

ابراهیم شاکری مطلق/خورموج/کارشناس ارشد روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم و تحقیقات فارس/کارشناس اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر

1. 80%

2. برزیل و اسپانیا

3. برزیل

محمد جواد غریبی/خورموج/کارشناس حسابداری از دانشگاه آزاد خورموج/ژورنالیست/کارشناس بانک کشاورزی شعبه مرکزی خورموج

1. 0%

2. آرژانتین و برزیل

3. آرژانتین

مهدی شیخیانی/خورموج/کارشناس مدیریت و کمیسر دریایی از دانشگاه آزاد خارک/شاعر

1. 0%

2. آلمان و اسپانیا

3. ایتالیا

مهندس حسن احمدی/اهواز/دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

1. 10%

2. برزیل و اسپانیا

3. فرانسه

مهندس رضا حاجیانی/تهران/دانشجوی کارشناس ارشد مهندسی طراخی تجهیزات نفت دانشگاه صنعتی امیر کبیر

1. 30%

2. اسپانیا و برزیل

3.هلند

/ 1 نظر / 129 بازدید
مجید

جونم مهندس رضا حاجیانی که طرفدار هلند هسن