اوقات شرعی ماه تیر - خورموج

 

نصف شب شرعی

اذان مغرب

غروب خورشید

اذان ظهر

طلوع خورشید

اذان صبح

روز

۱۹ : ۰۰

۲۴ : ۲۰

۰۵ : ۲۰

۰۷ : ۱۳

۰۷ : ۰۶

۳۳ : ۰۴

۱

۱۹ : ۰۰

۲۴ : ۲۰

۰۵ : ۲۰

۰۷ : ۱۳

۰۷ : ۰۶

۳۴ : ۰۴

۲

۲۰ : ۰۰

۲۴ : ۲۰

۰۵ : ۲۰

۱۳ : ۰۷

۰۷ : ۰۶

۳۴ : ۰۴

۳

۲۰ : ۰۰

۲۵ : ۲۰

۰۶ : ۲۰

۱۳ : ۰۸

۰۸ : ۰۶

۳۴ : ۰۴

/ 0 نظر / 5 بازدید