حضور پر رنگ شخصيتهای دشتی در انتخابات...

اين روزها بحث اول مردم انتخابات و شخصيتها نيز به نوبه خود از دو كانديدها حمايت مي كنند.اما آقاي هاشمي از حمايت ويژه اي بر خوردار است و با اقبال شخصيتهاي دشتي روبرو است در ياداشتهاي قبلي فهرستي از حاميان دشتياتي كانديدها بيان كردم ودر زير نيز فهرستي از حاميان دشتياتي هاشمي آمده است:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

حاج احمد رزمي:مدير روابط عمومي منطقه ويژه اقتصادي پارس.....مسول ستاد حاميان آقاي هاشمي رفسنجاني استان بوشهر

نصر الله اسدی:استاد دانشگاه.عضوشوراي شهر بوشهر....مسول ستاد آقاي هاشمي رفسنجاني شهرستان بوشهر

دكتر شيخ علي آلبويه:مشاور وزيرآموزش وپرورش.. ...

امدالله شيخيانی:دبيرحزب مردم ايران.عضو شوراي مركزي خانه احزاب كشور.ريس اداره سوم سياسي وزارت كشور.....

مهندس سيد عبدالله رضوي دشتي:معاون وزير مسکن وشهرسازی....

سيد نورالدين ابطحی:مدير کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان چارمحال وبختياری....

/ 0 نظر / 12 بازدید