دشتی را ياد کنيد

دشتی را شناس
با نام
مناظرش:
رودخانه مند.کوه سياه.دشت پلنگ.بنگه.خروک.تنگ سدر.آتشکده مند.قلعه محمد خان دشتی.منطقه حفاظت شده مند.دره خرس آباد.مسيله.عمارت شيرينه.قلعه دختر.کوه مند.باغان.جنگل چاه چاهو.باغ شيرينه.کوه نمک.قلعه داراب خان.آب نار.کوه بیرمی.شکارگاه مند.رودخانه شور.قنات باغان.دره تاج آباد.سد سنا.....

/ 0 نظر / 5 بازدید