بيستمين سالگشت وفات استاد عبدالرسول حامدی...

امروز اول مرداد ماه 1384 بيستمين سال درگذشت "عبدالرسول حامدي" شاعر فرهيخته و گرانقدر جنوب است. بيست سال پيش دست بي رحم طبيعت چراغ نوراني زندگي شاعري را خاموش كرد و غنچه ي حياتش را پرپر.
وي در اول مرداد ماه سال 1364 بر اثر سكته ي قلبي جهان را بدرود گفت ودر خوموج (ديارش) آرام گرفت و دوستان و آشنايان را در اندوهي سنگين فرو برد، در حالي كه مرگش بسيار زودرس و ناباورانه بود. "عبدالرسول" تا پشت سر گذاشتن عمر طبيعي يک انسان بسيار جا داشت و اگر زنده مي ماند، بي گمان گواه آثار درخشاني از او مي بوديم.
زنده ياد "عبدالرسول حامدي" به سال 1313 خورشيدي در خورموج مركز شهرستان دشتي در خانواده اي ادب پرور، دانش دوست و اغلب شاعر (هم از خانواده ی پدري و هم مادري) چشم به جهان گشود. "محمود حامدي" (پدربزرگ)، "محمدجواد" (‌پدر)، "شايان"، "سوشيانس" و "معراج" همه شاعر و هنرمند، و همين وضع را درخانواده ي مادري (بهزادي ها)، "سيداسماعيل بهزادي" و برادرش دكتر "سيدابراهيم بهزادي" و "فراز بهزادي" فرزند "ابراهيم" شاعر. پس به تقريب مي توان گفت كه با خانواده اي شاعر و هنرمند رو به رو هستيم.
"عبدالرسول" آموخته هاي نخستين خود را در خورموج و دوره ي ميانی را در دبيرستان سعادت بوشهر پشت سر گذاشت و سرانجام گواهينامه ي ليسانس خود را از دانشكده ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان به دست‌ آورد. در اين دوره بود كه با "محمد حقوقي" آشنا شد و‌ آثار خود را در نشريات ادبي كشور از جمله مجله ی «فردوسي»، «خوشه» و... به چاپ مي رساند.
"حامدي" از جواني از قريحه و ذوق شاعرانه كه از پدربزرگ و پدر خويش "محمود" و "محمدجواد" به ارث برده بود، برخوردار گرديد و در اين راستا به تشنه اي مي مانست كه هرگز از چشمه ي جوشان شعر و ادب سيراب نمي شد.
در دبيرستان «سعادت» بوشهر بود كه با "منوچهر آتشي" و "محمدرضا نعمتي زاده" آشنا، دوست و همكلاس شد كه اين دوستي و معاشرت بر شعرش نيز اثرگذار بود. پس از گرفتن ليسانس به بوشهر مراجعت كرد و پس از مدتي تدريس، نمايندگي آموزش و پرورش گناوه را پذيرفت، اما پست هاي اداري و اجرايي وي را راضي نمي كرد. پس به برازجان رفت و به تدريس و تربيت نوباوگان پرداخت كه بيشتر به اين كار علاقه داشت. او تا پايان عمر در برازجان ماند.
"حامدي" در سال 1353 دفتر شعر « خار در گلدان» را كه شامل اشعار نيمايي و چند غزل است به چاپ رساند كه با استقبال خوانندگان رو به رو گشت و در مدت كمي ناياب شد.کتابی نيز به نام (مظاهری در شعر امروز )تدوين کرد که متاسفانه هنوز چاپ نشده است. 
"عبدالرسول حامدي" شاعر متعهد و مردمي خطه ی دشتي در سبک كلاسيک و نيمايي كار و تجربه دارد و در هر دو مورد هم موفق است. در بيان انديشه با حفظ زيبايي كلام و نازک انديشي خيال از تمثيل، تلميح، تشبيه، كنايه، استعاره و ديگر صنايع بديعي و شعري بهره جسته و به ويژه با يادآوري داستان هاي تاريخي و اسطوره ها و نمادهاي بومي جان تازه اي به سخنش مي بخشد. نسبت به واقعيت ها، حقایق زمان و ريشه ی تحولات و پديده هاي تاريخي، اجتماعي و سياسي محيط پيرامونش شناخت دارد و مسایل عاطفي و ارزش هاي انساني در اشعارش تبلور مي يابد. گرفتاري ها، درد و رنج و فقر و نارسايي هاي جامعه ی زمان خود را نمايانده است با همه ی هول و هراس مسلط بر آن. درد و اندوه زمانه دامنش را رها نمي كند و خوش بينانه خودش را نمي فريبد، چون حقايق و واقعيات زندگي را درک و لمس كرده است.
«اندوه تازه بانگ در آیینه مي زند چين جبين دم از غصه ي ديرينه مي زند
مرغي است لحظه ي تو كه منقار خويش را
خوش باورانه بر شبح دانه مي زند
با ما به دشمني است هر آن كس كه دوست وار
لاف از خلوص سينه ي بي كينه مي زند
بر ما گذشت سال و نكرديم ياد از آن
همسايه داد ظلمت دوشينه مي زند»
عدالت اجتماعي را بايد پياده كرد و همه چيز را به نسبت مساوي بين مردم تقسيم نمود و خود اگر بتواند و ميسر باشد ششدانگ كند مكارش را بر خيل موران مي بخشد.
«امسال بر جماعت موران / مي بخشم / ششدانگ کند مكارم را...».
او در كنار جريانات اقتصادي به آزادي هم سخت باور و نياز دارد؛ شايد چيزي بالاتر از نان.
«در طبع كودكان بازي دوست / بازيچه بهتر از نان است / اما اگر كه حسّ بازي باشد...».
صحراي خشک و نخل هاي تشنه كام پيوسته در انتظار قطره ی آبي به سر مي برند كه اگر آب به نخلستان نرسد بي گمان ايستاده خواهند مُرد، به ويژه اگر دشت و صحرايي به خشكي و تشنگي نخل هاي دشتي و دشستان باشد؛ سوخته و صبور.
«لب هاي خشک قافله سالار / اين جا صبور خواهد شد / دلو بر عطش، لب تَر نخواهد كرد / اين جا براي تجربه ی خضر / منع عبور خواهد شد...».
اما مگر شاعر متعهد و مسئول مي تواند سكوت را پيشه كند و ديوارهاي خاموشي و تاريكي عصر ژنرال ها را فرو نريزد؟
«فرياد ها را وام مي گيريم / از هر چه تاريكي است / تا ترجمان حرف ها باشند / آن جا كه بيخ مغزها از سرب آكنده است...».
اين جاست كه شاعر پا به پاي مردم بر مي خيزد تا به كمک و ياري يكديگر طومار استبداد و استثمار را در هم بپيچند.
«روزي كه ابر حادثه باريد / من خود تگرگ بودم / و كثرتم به وحدت انجاميد / رودي شدم كه تازه سرودي خوانم / جاري شوم كه بر رُخ دريا / يک بوسه گاه مقاوم جويم / و بوسه هاي مداوم رانم...».
همراه با انبوه مردم ستمديده و برخاسته از جاده هاي خون مي گذرد تا روز نو و سال نو را آغاز كند و طرحي نو در اندازد.
«با خون نو / آغاز سال نو كرديم، با داس كشته هامان / ارزنده كشته را چه خوب درو كرديم / از هر دهانه / چه بسته چه باز / گلوله شديم و گذشتيم...».*
باري؛ اغلب شاعران دشتي در سوگش مرثيه سرودند و به سوگ نشستند كه در اين ميان مرثيه ی پدرش "محمدجواد" اندوه زاست و براي پدر چه دردناک است كه شاهد مرگ فرزند باشد.
«اي نور چشم من تو چرا غافل از پدر
چون مه به زير ابر نهان گشتي از نظر
آسوده خواستي شوي از جور روزگار
يا قهر كرده اي ز پدر اي پسر مگر؟
تعجيل كردي و ننمودي چرا درنگ
تا باز بينمت دم آخر به چشمِ تر»
و پايان سخن اين كه نامش و يادش را گرامي بداريم كه فقدانش دردناک است.
و بپذيريم كه :
«از شمار دو چشم يك تن كم
و از شمار خرد هزاران بيش»

پی نوشت:
* شعر دشتي و دشستان، دفتر پنجم با تغييراتی

-کاش و ای کاش در ديارش(خورموج) که هميشه به او عشق می ورزيد مراسم گراميداشت می گرفتيم که پاسداشت ايشان اجر نهادن به هويت و ارجمندی خودمان است. 

-به همين مناسبت به همت بوشهريهای مقيم مرکز مراسم پاسداشتی دوشنبه ۱۳۸۴.۵.۳در دبيرستان البرز تهران برگزار ميگردد.ازهمه هم استانيها وهم شهرستانيهای عزيز دعوت ميشود تا در اين مراسم شرکت نمايند. 

/ 0 نظر / 11 بازدید