اخبار....

دانشگاه پيام نور دشتی در مهر ماه امسال افتتاح و برای سال تحصيلی ۸۵-۸۴ در رشته حسابداری دانشجو میپذيرد. 

/ 0 نظر / 6 بازدید