ياد بزرگی از دشتی.

 يك سال پيش در چنين روزي (1383.2.17)جسد روحاني حجه الاسلام والمسلمين شيخ محمد حسن ابراهيمي بعد از 34روز در كشور گويان آمريكاي جنوبي توسط پليس كشف شد.شهيد موسس مدير واستاد كالج مطالعات عالي اسلامي امام جمعه جورج تاون گويان و يكي ازمفاخران جنوب ودشتي بشمار ميرفت.وي فرزند شيخ حسين ابراهيمي از واعظان خطه دشتي بود که سالها در كشورهاي سورينام ترينيدادوتوباگو گويان......مشغول تدريس اشاعه مذهب شيعه بود ودر اين مدت مردم زيادي رااز اين به اسلام وشيعه گرويدند.استاد شهيد علاوه برزبان عربي به زبان انگليسي تسلط كامل داشت بطوريكه به تدريس طلا ب خارجي ومترجمي در نهادهاي مختلف مي پرداخت.البته نتوانم او را وخدما تش را بطور كامل معرفي وشناسانم اما كاش واي كاش كه درچنين ايامي ياد وخاطره دانشمند وشهيد بين الملل در ديارش دشتي گرامي داشته مي شد.(آرزو بر جوانان عيب نيست)

روحش شاد ويادش گرامي باد

گوشه اي از سوابق تدريس واجرايي:

-تدريس در مدرسه حجتيه (طلاب خارجي)       

-تدريس ادبيات عرب ومكالمه عربي اصول فقه ومكاسب محزمه در مدارس حوزه علميه قم                        

 -فوق ليسانس روابط بين الملل        

كارشناس كنگره جهاني اهل بيت(ع) مترجمي سايتهاي سپاه در دوران

-مترجمي بان انگليسي در سازمان حوزه ها ومدارس علميه خارج كشور

/ 0 نظر / 7 بازدید