بزرگداشت زنده ياد دکتر ظريف فرد

بـزرگداشت ساعت ۱۴:۳۰ با اجرا حسن قلندری آغاز شد و..

ـ سخنرانی علی عاشوری مسئول ستاد بزرگداشت

ـ قرائت پيام دکتر صادقی رئيس دانشگاه شيراز توسط يکی از دانشجويان دانشگاه شيراز

ـ پخش کلیپ زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد

ـ سخنرانی دکتر طالبی(معاون اقتصادی ستاد اجرايی فرمان حضرت امام(ره).مدير عامل سرکت سرمايه گذاری تدبير.معاون اداری مالی دانشگاه امام صادق(ع))

ـ سخنرانی دکتر قاسميه (رئيس دانشکده علوم انسانی دانشگاه خليج فارس)

ـ قرائت غم نامه مريم ظريف فرد(دختر زنده ياد دکتر ظريف فرد)

ـ سخنرانی دکتر خدارحمی(عضو هيات علمی دانشگاه اقتصاد و امور دارايی.استاد اقتصاد دانشگاه لندن.استاد دانشگاه علامه طباطبايی.مشاور ارشد شرکت سایپا)

-قرائت پيام دکتر صفار(رئيس هيات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامس ايران.دبير سابق انجمن حسابداران رسمی ايران) توسط دکتر خدارحمی

ـ پخش تصويری پيام دکتر رضاييان(رئيس دانشکده حسابداری و مديريت دانشگاه شهيد بهشتی) و دکتر ثقفی(رئيس دانشکده حسابداری و مديريت دانشگاه علامه طباطبايی.دبير انجمن سابق حسابداران رسمی ايران.دبير انجمن حسابداری ايران.مدير مسئول نشريه مطالعات حسابداری)

ـ سخنرانی هوشمند (دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شيراز)

ـ قرائت پيام تشکر خانواده بزرگ ظريف فرد توسط مهدی عبد الهی(خواهر زاده مرحوم ظريف فرد)

ـ اهدا تنديس از طرف ستاد بزرگداشت به حجه الاسلام و المسلمين پورفاطمی نماينده دشتی و تنگستان.افراشته استاندار بوشهر.دانشگاه شيراز. دانشگاه علامه طباطبايی.دانشگاه خليج فارس.دانشگاه آزاد. دانشگاه پيام نور خورموج.ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره).شرکت ريشمک.اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر. اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دشتی و مريم ظريف فرد

ـ تقديم لوح سپاس از طرف خانواده بزرگ ظريف فرد به حجه الاسلام و المسلمين پورفاطمی.افراشته.دکتر طالبی.دکتر ستايش.دکتر خدارحمی.دکتر ترکمانی.علی عاشوری.علی اسماعيل پور.غلامرضا قربانی مقدم.هادی اخلاقی.عليرضا تيموری.حسن قلندری.بهادر دهاز.علی شادمان.محمد اشگرف و محمد شاکری مطلق

ـ ـ ـ بعد از مراسم پاسداشت کليه شرکت کنندگان به آرامگاه زنده ياد دکتر ظريف فرد حضور يافته و...

شرکت کنندگان

:

ـ از کليه اقشار و گرو ههای سنی و فکری در بزرگداشت حضور داشتند و به عينه تنوع افراد شرکت کننده به چشم می خورد اما از افراد شاخص شرکت کننده می توان به:

ـتبادرار(استاندار سابق بوشهر).حيدرزاده(فرماندار سابق گناوه).زارع(فرماندار دير).ساجدی(فرماندار جم).تمجيدی(معاون اداری مالی گمرکات استان بوشهر).حجه الاسلام و المسلمين صداقت(نماينده ولی فقيه در جهاد کشاورزی استان بوشهر) ..

ـ از دانشگاه خليج فارس(دکتر قاسميه.دکتر موسوی.دکتر مصلح.دکترحاجيانی.دکتر اسکندری)

ـ گروهی از اساتيد دانشگاه شيراز چون دکتر ستايش و...

ـ شرکت ريشمک دکتر ترکمانی (مدير عامل)

ـ اتوبوس دانشگاه شيراز به همراهی عده ای از دانشجويان مقاطع کارشناسی.کارشناسی ارشد و دکترا حسايداری شيراز

از سخنرانان

:

-عاشوری از زنده ياد دکتر احمد ظريف فردبه عنوان نخبه حسابداری ايران و ناجی ريشمک ياد کرد

-دکتر طالبی از خصوصيات منحصر به فرد مديريتی و اخلاق ويژه مرحوم گفتند و اينکه زمانی که ايشان مدير عامل شرکت ريشمک شدند ريشمک رو به ور شکستگی بود و دکتر توانست در همان سال اول صادر کننده نمونه کشوری در سال ۱۳۸۱ شوند و از دست رياست جمهوری لوح دريافت کنند..و يا چگونه به تنهايی و با چند کارمند ساده ستاد اجرايی فرمان حضرت امام(ره) استان فارس که بعد از تهران بزرگترين ستاد در کشور بود را مديريت می کردند..و يا اينکه هميشه در جلسات از ايشان به عنوان الگو ياد می شدو...

- دکتر قاسميه گفتند شايد تصور حضار اين باشد که چون من رئيس دانشکده علوم انسانی هستم بايد ادبياتی سخنرانی نمايم اما در واقع من دوست دارم ادبيات را کنار گذارم و فقط گريه کنم چرا که ضايع ارتحال دکتر جبران ناپذير است و اينکه هيچ گاه از بيماری خود به ديگران چيزی نمی گفت..

- قرائت غم نامه مريم ظريف فرد سالن را منقلب کرد و هيچ فردی را تاب شنيدن نبود و فقط صدای گريه به گوش می رسيد..

در حاشيه بزرگداشت

:

ـ مهندس تبادار دو بار بزرگداشت را از حالت عادی خود خارج کرد يکی زمانی بود که وارد همايش شدند و بسياری به احترام ايشان بلند شدند و با سلام و احوالپرسی و..ديگر زمانی بود که ايشان بزرگداشت را ترک و گروهی برای خدا حافظی و تشکر ...

-از غايبان شاخص بزرگداشت.پورفاطمی.افراشته.ابراهيمی(فرماندار دشتی)

ـ از پيام دهندگان همايش.دکتر صادقی(رئيس دانشگاه شيراز).علوی نژاد(معاون سياسی امنيتی استانداری هرمزگان).ابطحی(مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان چهار محال و بختياری)

- به کليه شرکت کنندگان در بزرگداشت کلاسور که حاوی يادنامه مرحوم دکتر ظريف فرد.سی دی مولتی مديا استان بوشهر.کتاب های معرفی استان بوشهر.خودکار.نامه تشکر خانواده بزرگ ظريف فرد بود اهدا شد.

بدنيست

بدانيد

:

ـ یادنامه پاسداشت زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد(حديث دانايی و توانايی) مجموعه ای از آثار و گفتار:

علی عاشوری(مسئول ستاد بزرگداشت زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد).پيام انجمن علمی بخش حسابداری و مديريت دانشگاه شيراز.نوشته غربت و اضطراب مرحوم ظريف فرد مورخ تير ۸۱ در پيزارو ايتاليا.همسر زنذه ياد ظريف فرد.دکتر علی ثقفی(رئيس دانشکده حسابداری و مديريت دانشگاه علامه طباطبايی.دبير انجمن سابق حسابداران رسمی ايران.دبير انجمن حسابداری ايران.مدير مسئول نشريه مطالعات حسابداری).دکتر محمد نمازی(عضو هيات علمی دانشگاه شيراز.استاد حسابداری).دکتر محمد حسين ستايش( عضو هيات علمی دانشگاه شيراز).دکتر علی محمدی(رئيس بخش مديريت و حسابداری دانشگاه شيراز).شرکت ريشمک.عباس علوی نژاد(معاون سياسی امنيتی استانداری هرمزگان).دکتر قاسميه (رئيس دانشکده علوم انسانی دانشگاه خليج فارس.استاديار رشته مديريت ).نصرالله اسدی(استاد دانشگاه های استان بوشهر.عضو شورای شهر بوشهر).دکتر بهروز خدارحمی(عضو هيات علمی دانشگاه اقتصاد و امور دارايی.استاد اقتصاد دانشگاه لندن.استاد دانشگاه علامه طباطبايی.مشاور ارشد شرکت سایپا).امير افسر(دانشجوی دکترای مديريت توليد و عمليات دانشگاه علامه طباطبايی).دکتر سيد اسماعيل موسوی(عضو هيات علمی دانشگاه خليج فارس).بهادر دهاز.هادی اخلاقی.حامد مهرجو(دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شيراز).مقاله قيمت های سهام و ثروت اجتماعی(از آخرين مقالات زنده ياد دکتر احمد ظريف فرد

-از حمايت کنندگان بزرگداشت:حجه الاسلام و المسلمين پورفاطمی .شرکت ريشمک.علی عاشوری.علی اسماعيل پور و خانواده دکتر ظريف فرد

/ 9 نظر / 43 بازدید
نجفی

ای کاش من هم اونجا بودم ولی از اینجا به روح بلند دکتر یک فاتحه میفرستم و از بانیان این کار پر ارزش تشکر می کنم

نجفی

البته من به آقای ابراهیمی وپور فاتمی حق میدم که در همایش شرکت نکنند. واقعیتش همه ما می دونیم که اون افرادی که جلو احمدی نژاد علیه این دو شعاردادند توسط چه کسی و کسانی خط دهی میشدند .

نجفی

با وجودی که من طی دو دوره پور فاطمی که نماینده بودند و هستن رای ندادم ولی واقعا از اتفاقی که جلو احمدی نژاد افتاد به حال این افراد و شهر خورموج تاسف خوردم زیرا در هیچ جای این مملکت به نماینده ای که با رای مردم انتخاب شده و ...

نجفی

و باید 3 سال دیگر کنار همین رئیس جمهور به دنبال مطالبت مردم باشد شعار ما نماینده نداریم سر بدهند و اون وقت نماینده چگونه میتواند کار کند و چه کسی روی حرف اون حساب میکند ...... حالا که نماینده این شهر هست و هیچ کاری هم نمی توان کرد پس بهتر است مخالفت خود را کنار بگذاریم و به فکر آبادی شهر باشیم تا انتخابات بعدی انشا الله

unknown

واقعا يارای نوشتن ندارم...عکسش منو منقلب کرد...:(((((

دوستدار دشتي

[گل]با عرض سلام خدمت شما دوست عزيز و گرامي و خسته نباشي خواستم 2 نفر ديگر از انديشمندان ديار دشتي را خدمتتان معرفي كنم مي توانيد به اين اسامي اضافه كنيد جناب آقاي دكتر حاجياني : دكتراي جامعه شناسي رييس افكار سنجي كل كشور و استاد دانشگاههاي تهران جناب آقاي مهندس چم كوري : معاون دانشگاه آزاد بوشهر و رييس حزب اعتدال و توسعه در استان بوشهر با تشكر

فرهاد

با سلام سایت خوبی بود شما هم همشهری ما هستید بهما هم لینک دهید

قاسمی

شیبرم کجاست؟