ای دشتياتی بدان و آگاه باش!

ما هيچ گاه قدر بزرگان خود ندانسته ايم ولی هميشه حرف ازکمبودها ميزنيم چرا حرف از داشته ها نزنيم.نگين فرهنگ وادب جنوب لقبی نيست هميگونه بدست آمده باشد اما اکنون ما نمی دانيم قدر بزرگان آب وخاک دشتی همانا که دشتی را و دشتياتی را شهره کردند که هرگاه نامی از دشتی ميبرند نا خودآگاه نامشان در جان و روح زنده ميگردد:فايز دشتی.مفتون بردخونی.آيت الله حاج ميرزا احمد دشتی.آيت الله حسينی دشتی.استاد سيد محمد حسن نبوی.شهيد مهدوی.شهيد عاشوری.شهيد شهرياری.محمد رضا صفدری.محمد رضا بيگناه...................و دههاعالم. دکتر.استاد دانشگاه.محقق.نويسنده.شاعر.هنرمند........

از خودمان بپرسيم آيا برای نمونه از آنان ياد می کنيم.همايش.کنگره.يادبود.تقديروتشکر پيشکشمان!!!!!..

تا کی تا کی!!!!...

/ 1 نظر / 9 بازدید
محمد حسن مزارعی

از انجا بسیاری از علما وبزرگان دشتی از قوم سرشناس مزیری(مزارعی و...)هستند وبزو دی سایت مزيری ها راه اندازی خواهد شد . لطف کنيد و اين خبر را همراه ايميل من(محمد حسن بن ملا عباس روحانی) که در بالا ذکر شده را در این سایت معرفی نمایید ومن الله توفیق