پارس شمالی (۲)

مشخصات پارس شمالی
پیشینه اکتشاف در میدان گازی پارسشمالی به سال ۱۳۴۳ بازمی گردد که این میدان، با انجام عملیات لرزه نگاری سه بعدیکشف شد. حفر ۷ حلقه چاه اکتشافی، توصیفی و توسعه ای از جمله فعالیت های انجام شدهبه منظور توسعه این میدان تا سال ۱۳۵۵ بوده است. البته تا زمان پیروزی انقلاباسلامی ۱۷ حلقه چاه در این میدان حفاری شد. از سوی دیگر، نصب دو سکوی نیمه کاره نیزاز فعالیت های توسعه ای انجام شده تا این زمان بوده است.
شرکت های مادر «اکسون» و «لندس» _ آمریکایی_ فعالیت های اصلی طراحی و ساخت تاسیسات طرح توسعه میدان پارس شمالی را تاپیش از پیروزی انقلاب اسلامی به عهده داشتند،‌ این فعالیت ها تا بعد از سال ۱۳۵۷ کهفعالیت های توسعه ای میدان پارس شمالی متوقف شد، ادامه داشت.
البته نباید فراموش کردکه در زمان کشف میدان گازی پارس شمالی در سال ۱۳۴۳ مخزن این میدان بزرگ ترین مخزنگازی کشور بود و به همین دلیل سرمایه گذاری در آن زمان برای توسعه این میدان سرعتگرفت. ولی بروز وقایعی مانند انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مانع از ادامه توسعهاین میدان شد. پس از جنگ نیز توجه به توسعه میدان پارس جنوبی به دلیل مشترک بودن واستفاده حداکثر از گاز این میدان قوت گرفت که این عامل نیز از مواردی است که توسعهمیدان پارس شمالی را تا کنون در حاشیه قرار داده است.
پیش از این مدیر طرح توسعه میدانپارس شمالی در شرکت نفت و گاز پارس گفته بود : طرح توسعه این میدان در قالب ۴ فازتعریف شده که تولید از هر فاز این میدان، حدود ۲/۱ میلیارد فوت مکعب است که بااحتساب ۴ فاز، روزانه ۸/۴ میلیارد فوت مکعب از فازهای میدان پارس شمالی تولید خواهدشد.

وزیری هامانه وزیر نفت نیز در حاشیه بازدید از محل احداث پارس شمالی گفته بود:میدان پارس شمالی معادل چهار فاز پارس جنوبی است و با توجه به نزدیکی دو میدان گلشن و فردوس که جمعا معادل سه فاز هستند، در مجموع پارس شمالی به لحاظ حجمی‌معادل هفت فاز پارس جنوبی می‌شود؛ البته سه فاز پارس شمالی برای تولید LNG پیش‌بینی شده است. 

همانطور که ذکر شد پیش از این مقرر شده بود پروژه عظیم پارس شمالی در  4 و یا 7 فاز به بهره برداری رسد که با احتمال احتمال ظرفیت بالای این میدان، سیاست گذاران تولید از 10 فاز پارسشمالی را در دستور کار توسعه قرار داده اند.

ذخایر

در مورد ذخایر گازی پارس شمالی اقول مختلفی است که شاید موثق ترین آن "گفته مهندس خانچی مدیر طرح و توسعه پارس شمالی در شرکت نفت و گاز پارس است:حجم گازدرجای(کنونی) این میدان  ۵۸/۹تریلیون فوت مکعب (TCF) و و بر اساس برآوردها، میزان گاز قابل برداشت در اینمیدان به میزان   ۴۷/۲تریلیون فوت مکعب( (TCF و از نوع گاز ترش است.

اما اقوال دیگر که البته از اشخاص خاصی بیان نشده و در خبرگزاری ها ذکر می شود ،حاکی از این است که برخی: ذخیـره گاز این میدان ۶۶/۱تریلیون متر مکعب و حجم گاز قابل تولید حدود۳۳/۱ تریلیون مترمکعب تخمین زده ،جهت تولید ۱۰۰ میـلـیون متر مکعب گاز در روز دانسته که توسعه آن تا تولید کل۱۲۷ میلیون متر مکعب گــــاز درروز پیش بینی شده را اعلام می کنند.

اما  دیگرقول بیان می کند: ذخیره این میدان را حدود 80 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی ذکر و توان تولید روزانه 431 میلیون فوت مکعب گاز را برای میدان بیان کرده اند.

قرار داد توسعه پارس شمالی

از زمان جدی شدن توسعه میدان پارس شمالی وقرار گرفتن در دستور کار شرکت ملی نفت ایران ،شرکت های مختلف خارجی برای سرمایه گذاری در میدان گازی پارس شمالیاعلام آمادگی کرده در این میدان اعلام کرده بود، البته این تمایلاتبه صورت رسمی اعلام نشد.
مهندس خانچی مدیر طرح توسعه میدان پارس شمالی می گوید: ‌شرکتهایی از هند و چین نیز علاقه خود را برای حضور در این میدان اعلام کرده بودند.

اما سرانجام موافقتنامه (MOU) توسعه میدان گازی پارس شمالی که برای توسعه بخش بالادستی و پائیس دستی آن در مجموع بیش از 16 میلیارد دلار لازم است، بین شرکت ملی نفت و شرکت شرکت ملی نفت فراساحل چین «سینوک»‌ CNOOC در سال گذشته به امضا رسید. بر اساس این توافقنامه تولید یک فاز LNG این میدان به ایران تعلق می گیرد و فروش گاز LNG دو فاز دیگرنیز در اختیار شرکت CNOOC قرار می گیرد و این شرکت اختیار دارد تا LNG تولید شدهاین دو فاز را به مشتریان خود بفروشد. گاز یکی از فاز های این میدان نیز برای مصرفداخلی و تزریق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 سیاست ها و اهداف  

پیش از سیاست جدید شرکت ملی نفت ایران برای تخصیص گاز این میدان به تولید LNG قرار بود گاز تولیدی میدان پارس شمالی برای صادرات از طریق خط لوله صلح بهکشورهای پاکستان و هند فرستاده شود.

 

اما به دلیل طولانی شدن روند طولانی شدن روند گفت‌وگو ها، سیاست جدید کشور بر راستایاختصاص گاز این میدان به تولید LNG قرار گرفته است .و طبق گفته مدیر عامل نفت وگاز پارس: در صورتی که خط لوله صلح تا پایان سال 2009 آماده نشود گاز پارس شمالی در داخل کشور به مصرف می رسد. اکبر ترکان که در دومین روز از همایش بین المللی انرژی و امنیت در گفتگو با خبرگزاری مهر در اسفند ماه  1384گفته بود: چنانچه خط لوله صلح همزمان با عملیات اجرایی منطقه پارس شمالی پیش نرود و تا سال 2009 به پایان نرسد ایران مجبور خواهد گاز تولیدی از پارس شمالی رادر داخل کشور به مصرف رساند.

 

البته نباید از نظر دور داشت،مسئولان هنوز استفاده از گاز میدان پارس شمالی را برای پروژه خط لوله صلح منتفی نمیدانند.
بر اساس توافق نامه‌ای که آذر ماه سال گذشته میان ایران و شرکت «سینوک»‌ CNOOCچینی بهامضا رسید، به نظر می‌رسد که شرکت چینی تصمیم دارد فعالیت‌های بالادستی و پاییندستی را در میدان پارس شمالی بر عهده گیرد ولی نباید فراموش کرد که نحوه سرمایهگذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی متفاوت است.
مهندس ترکان مدیر عامل نفت وگاز پارس دی ماه سال گذشته در گفتگو با خبر نگاذان بیان کردندن: برای توسعه میدان پار شمالی با شرکت سینوک چین به توافق رسیده ایم که قرار است در اینقرارداد بخش بالادستی و پایین دستی به موازات هم پیش رود.ترکان بخش بالادستی را شامل حفاری ، ساخت سکوهای دریایی تا پالایشگاه و بخشپایین دستی را نیز شامل کارخانجات مایع داسازی گاز دانست و اضافه کرد بود: گاز حاصل ازتولید بخش بالادستی به یک کارخانه تولید گاز مایع در بخش پایین دستی فروخته می شودو محصولات تولیدی در این کارخانه صادر می شود.مدیر عامل شرکت نفت وگازپارس  افزود : ارزش اینقرارداد درمجموع 16 میلیارد دلار است که 5 میلیارد دلار آن در بخش بالادستی و 11میلیارد دلار مابقی نیز در بخش پایین دستی هزینه می شود .

طبق اطلاعات واصله بر اساس این موافقت‌نامه،شرکت پیمانکار کارخانه های LNG را احداث می کنند و اجازه بهره برداری در مدت ۲۵ سالبه آن شرکت داده خواهد شد. ایران نیز تعهد دارد تا در صورت نهایی شدن توافقنامه،گاز این میدان را برای مدت ۲۵ سال با فرمول معین بفروشد.
سود شرکت پیمانکار دراین میان از فروش LNG و هزینه های انتقال آن تامین خواهد شد. هرچند نباید فراموشکرد که قیمت LNG در فرمول فروش گاز ایران به شرکت پیمانکار توسعه دهنده تاثیر گذاراست و هر چه قیمت LNG افزایش یابد، شرکت ملی نفت ایران می تواند گاز تولیدی اینمیدان را با قیمت بالاتری به پیمانکار بفروشد.
همچنین براساس تفاهم نامه منعقدشده با شرکت CNOOC چین، تمام فعالیت های تبدیل گاز طبیعی به LNG ، حمل و فروش اینمحصول بر عهده این شرکت خواهد بود.
برخی از کارشناسان معتقدند که در صورت توافقطرفین در مورد مفاد این تفاهم نامه واگذاری این طرح به شرکت چینی باید به صورت ترکتشریفات مناقصه انجام گیرد.

نفت سنگین میدان پارس شمالی

این میدان دارای نفت سنگین نیز هست تا آنجا که نفت برخی از لایه های این میداناز لحاظ درجه سبکی (API ) خصوصیان نفت خام میدان کوه مند را داراست و با توجه بهبرآوردهای انجام شده نفت میدان پارس شمالی از API ۱۲برخوردار است.
با توجه بهاین که مطالعات نفت سنگین یا فوق سنگین در میدان های خشکی ارزانتر و مقرون به صرفهتر است، به همین دلیل احتمالا مطالعات مربوط به روان سازی نفت خام میدان دریاییپارس شمالی پس از دستیابی به روش اصولی بهره برداری از نفت سنگین در میدان های خشکیانجام می گیرد.

فعالیت های در دست اجرا برای توسعه میدان

مطالعه:

شرکت مشاور ایرانی مطالعه در مورد فعالیت های مهندسی که پیش از این بر رویمخزن میدان پارس شمالی انجام شده را بر عهده دارد که این مطالعات با استفاده از نرمافزارهای جدید و روش های نوین ارزیابی انجام می شود. این امر موجب می شود مدل مخزنبه روز شود

مطالعاتی که در گذشته توسط شرکت شل صورت گرفته بود حاکی از این بود کهاستفاده از تجهیزات قدیمی میدان با توجه به فناوری های روز دنیا مورد استفاده نیستکه شاید بتوان به نبود فناوری حفاری چاه های مجتمع در آن زمان اشاره کرد.
بررسیاین موضوع که در طراحی جدید و اصلاحی تا چه میزان امکان استفاده ازتجهیزات وامکانات پیشین وجود دارد نیز از وظایف شرکت مشاور به شمار می رود.
حفاری:

 

قرارداد اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی به منظور انجام عملیات حفاری در میدان گازی پارس شمالی مابین شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملی حفاری ایران در اواخر بهمن ماه سال گذشته امضا شد. به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز پارس، قرارداد  اجاره یک دستگاه دکل حفاری دریایی به منظور انجام عملیات حفاری در میدان گازی پارسشمالی مابین شرکت نفت و گاز پارس و شرکت ملی حفاری ایران به امضاء رسید.دکل حفاری شهید مدرس پس از بازسازی لازم، حفاری چاه‌های میدان گازی پارس شمالیرا به انجام می‌رساند. پیش‌بینی می‌گردد این دکل در سال تعداد چهار حلقه چاه در عمقحدود 3400 الی 3600 متر حفاری نماید که از هر حلقه چاه روزانه حداقل 100 میلیون فوتمکعب گاز تولید خواهد شد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در مورد تعداد چاه‌های قابل حفاری در پارس شمالی گفت: این امر پس از انجام مهندسی مخزن توسط شرکت پارس پترو زاگرس به طور دقیق مشخص می شود، اما ارزیابی فعلی این است که 48 چاه روی 4 فاز و در 4 سکو حفاری شود.
مدیر شرکت نفت و گاز پارس مبلغ اجاره دکل حفاری را 89 میلیون و 68 هزار و 670 یورو اعلام و تصریح کرد: این قرارداد برای مدت 5 سال منعقد شده است و محل استقرار دکل در 35 کیلومتری ساحل خلیج فارس و در عمق 30 متری مستقر  و طبق توافق ،این شرکت عملیات حفاری را با 20درصد زیر قیمت نرخ های بین المللی انجام خواهد داد.

منابع

/ 3 نظر / 15 بازدید
فرزان اسدي( ابوحنانه)

سلام مدتی است که خبری از شما نيست؟ يه پيشنهاد دارم : مثل هميشه اگر اخبار يا خبری را به صورت کوتاه - کوتاه بنويسيد جذاب تر خواهد شد. هرچند که چند باره می گويم از اطلاع رسانی شما سپاس. بدرود.

مجيدي

از اينکه زحمت جمع اوری اين اطلاعات ميکشيد سپاسگذاريم

hamfekran_help@yahoo.com

سلام دوست عزيز نمي دونم از فعاليت کانون دانشجويي هم فکران جوان جوان توسعه دشتي چقدر اطلاع داري به هر حال اين کانون مدتي است که اقدام به راه اندازي سايت www.hamfekran.org کرده هدف اينه که اين سايت بتونه تبديل به يه سايت خوب جهت توسعه شهرستان در تمام زمينه ها بشه اين سايت داراي اين امکاناته سامانه خبر رساني- سامانه نظر سنجي اينترنتي جهت بررسي نظرات در مورد مسائل مهم شهرستان- گالري تصاوير ويژه تصاويري از شهرستان- مجموعه اشعار محلي- وبسياري ديگر از امکانات متنوع پس اگه شما هم در توسعه دشتي با ما همکاري می کنید در اين سايت ثبت نام کنيد و نظرات ارزشمند خودتون رو در قسمت نظرات به ما ارائه بدين با تشکر hamfekran_help@yahoo.com