کانديد اتوری دکتر کبگانيان و نشست فر هيختگان د....

خير باشد اين ايام خبرهای مسرت بخشی به گوش دشتی ها می رسد(منهای خبر دلخراش وفات سعيد نيروکه مجدد تسليت عرض وگويم به کدامين گناه!!)خبر نشست فرهيختگان دشتی.در شهريور ماه.تصويب پتروشيمی دشتی و:

کانديداتوری دکتر کبگانيان به وزارت علوم

-دکتر کبگانيان استاد وعضو هيت علمی دانشگاه صنعتی امير کبير متولد روستای کبگان دشتی از کابينه دکتر احمدی نژاد کانديد وزارت علوم تحقيقات وفناوری اطلاعات معرفی شده است خبری مشعوف کننده برای يک دشتی ها..گفتنی است نمايندگان استان در مجلش در پی رايزنی برای معرفی وکسب آراء  قاطع برای دکتر کبگانيان ميباشند.در صورت معرفی وکسب آراء دکتر کبگانيان از سوی دولت ومجلس ايشان اولين نفری از استان بوشهر خواهد بود که بعد از انقلاب اسلامی به سمت وزارت خواهد رسيد.اميد که اين امر تحقق يابد تا گامی باشد از برای توسعه استان ومنطقه...

نشست فرهيختگان دشتی:

احمد رزمی:مدير روابط عمومی منطقه ويژه انرژی اقتصادی پارس(معاون وزير آموزش و پرورش.مدير کل امتحانات کشور..)

دکتر سيد کمال الدين شهرياری:عضو هيت علمی دانشگاه تهران علوم تحقيقات.عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسين.دکترای معماری(معاون وزير مسکن وشهرسازی.معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی...)

دکتر کبگانيان:استاد وعضو هيت علمی دانشگاه صنعتی امير کبير

دکتر غلامعلی زارعی:عضو هيت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان.دکترای زبان انگليسی

دکتر علی فقيه:استاد دانشگاه های شيراز.دکترای زمين شناسی تکتونيک

ادامه دارد...

/ 2 نظر / 7 بازدید
پویا پولادتن

سلام . منم خوشحالم از اينکه آقای کبگانيان انتخاب ميشن

سعید طلعتیان

عجب خبر خوبی ... اگه اقای کبگانیان وزیر بشه چه جایزه پیش من داری..البته در سايت www.khedmat.ir روز جمعه اسم آقای کبگانیان نبود.