شنبه (Shonbeh) شهر شد

وزیران عضو کمیسیون سیاسى و دفاعى به‌ پیشنهاد وزارت کشور، با چهار تغییر در تقسیمات کشوى موافقت کردند که بر اساس آن دو شهر شنبه و شادمهر، دهستان ساق و بخش سلیمان به ترتیب در استانهاى بوشهر و خراسان رضوى ایجاد مى شود.

به گزارش واحد مرکزی خبر , روستاى شنبه مرکز بخش شنبه و طسوج از توابع شهرستان دشتى در استان بوشهر به شهر تبدیل شد و از این پس به عنوان شهر «شنبه» در تقسیمات کشورى شناخته می‌شود.

همچنین روستاى « شادمهر» مرکز بخش شادمهر از توابع شهرستان « مه ولات» در استان خراسان رضوى به شهر تبدیل شد.

دهستان ساق به مرکزیت روستاى « قلعه آقاحسن» در استان خراسان رضوى مشتمل بر روستاها، مزارع و مکانهاى ارغوان، بیدوی، بیشه ساق،پاگدار ، پیر آصف ، جعفرآباد سفلى ،جعفرآباد علیا ، چاه قرچه، چشمه بر ، چشمه رجب یعقوب ،دولانه ، ساق ، برتو،سرمست ، سنگ سرمه ، شادکن ، توقیه ،فیروزآباد ،قلعه آقاحسن ، قلعه نوعسکرزایى، کاریزنو ، کاریزنوا ، کاهیچه ، کارغش سفلى ،کارغش علیا ، کشکک ،کول سفلى ، کهه، گل چشمه ، محمدآباد ، مرغزار ، مرغزار پایین ، ناهه ، نصیرآباد و نواله ایجاد مى شود.

بخش « سلیمان» نیز به مرکزیت روستاى « چخماق» از ترکیب دهستانهاى « سلیمان» و «ساق» در تابعیت شهرستان تربت حیدریه ایجاد مى شود.
بازتاب خبر :
/ 0 نظر / 12 بازدید