بهمن اتفاقات درشت و های لایت کم ندارد در تقویم ما ولی این بار ما به بهانه ی یک رخداد که اتفاقی و برحسب برنامه ریزی سازمان لیگ برتر ایران  شده ششم بهمن به آن می پردازیم هرچند همه می گن دربی مثه همه بازی هاس ولی بواقع این نبوده نیست و به نظر نخواهد هم بود.به همین دلیل ساده شهرآورد79پایتخت شد موضوع پست دشتی ها اما ابتدا شرحی موجز:

ابتدا لیستی حدود 20نفری  نوشته شده از مقطع ارشد به بعد!!بی آنکه بدانیم اهل کدام رنگند و علاقه شان آسمانیست یا خونی!!وبا این اولویت که تنوع رشته ی افراد لحاظ شد ازهمین رو سعی شد از تکراری بودن رشته تحصیلی خودداری شود.به همین دلیل هم بی عنوان سمت و یا شغل فقط تحصیلات و رشته تحصیلی افراد ذکرشده است.وشد اینکه پیش روی شمادشتی ها و خوانندگان است. با امید که در همه میادین ورزشی وزندگی جوانمردی سرلوح اموراتمان باشد،برای نتیجه باید تا ششم بهمن اندکی صبر کنیم:

یوسف دهقانی: دکترا روانشناسی بالینی ازدانشگاه شهید چمران اهواز

استقلالی/برد استقلال

محمد رضا بیگناه: کارشناس ارشد ادبیات نمایشی تئاتر از دانشکده هنرهای زیبا تهران

پرسپولیسی/1-1

عبدالحسین بهرامی: دکترا دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پرسپولیسی/ 2-1 به نفع پرسپولیس

محمد حسن نصیری خورموجی: دکترا پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

استقلالی/ 1-0به نفع استقلال

مهدی مزارعی: دانشجوی دکترا ریاضیات بهینه سازی دانشگاه فردوسی مشهد

پرسپولیسی/برد پرسپولیس

نعیما مقاتلی:دانشجوی دکترا فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

استقلالی/2-1به سود استقلال

یاسین حیدر پور: دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر

استقلالی/ 2-1 به سود استقلال

رضا لاری منفرد: کارشناس ارشد ادبیات پارسی ازدانشگاه تربیت معلم تهران

استقلالی/0-0

عبدالرضا کردیان زاده:کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اهواز

استقلالی/2-1به سود استقلال

مرتضی پروانه: دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شیراز

استقلالی/2-1 به سود استقلال

غلامرضا دشتی منش:دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

استقلالی/4-0 به سود استقلال

رضا حاجیانی: دانشجوی ارشد مهندسی طراحی تجهیزات نفتی صنعتی امیر کبیر

استقلالی/ 1-1

غلامرضا شاه کمالی: کارشناس ارشد بیوشیمی از دانشگاه پیام نورتهران

استقلالی/ 2-1 به سود استقلال

/ 0 نظر / 8 بازدید