دشتی را ياد کنيد

دشتی را شناس
با نام
بزرگان:مرحوم فايز دشتی.مرحوم مفتون بردخونی.مرحوم محمد خان دشتی.مرحوم محمد جعفر خان حقايق نگار خورموجی.مرحوم ملا حسن کبگانی.مرحوم احمد خان دشتی.مرحوم خالو حسین دشتی.مرحوم علی دشتی.مرحوم محزون کردوانی.مرحوم مرشد دشتي.مرحوم شريف دشتی.مرحوم باکی.مرحوم ابراهيم مزارعی(صديق).مرحوم میرزا علی معلم.حاج علی مرادی.مرحوم شيخ علی عاشوری.ايرج اسدی.مرحوم افراسياب تورانی.شیخ علی آلبویه .دکتر عبد المجید مصلح .امرالله شیخیانی .محمد رضا صفدری.محمد رضا بيگناه.مرحوم محمد جواد حامدی.مرحوم شايان حامدی.مرحوم دکتر احمد ظريف فرد.دکتر زارعی.دکتر هاشمی.دکتر سيد کمال الدين شهرياری.دکتر علی شاکری مطلق.دکتر نبوی.دکترعبد الله ابراهیمی...............

/ 1 نظر / 5 بازدید
مهدی

درود بر محمد عزیز.دیت داغت نبینت.یا علی