ياد ی...

شنيده ها

-حاكي از آن است همسر محترمه حاج حسين آلبويه .والده محترمه شيخ علي آلبويه(مشاور محترم وزير آموزش وپرورش) عبدالله آلبويه(مدير سابق دبيرستان ابوذر خورموج) وحسن آلبويه(رئيس دادگستري شهرستان دير) دار فاني را وداع گفت.وبلاگ دشتيها در گذشت مادر نمونه و ارجمند كه فرزندانش همه مايه افتخار دشتي است رابه خانواده محترم آلبويه تسليت عرض مي نمايد.

-حاكي از آن است بزرگترين سد استان بوشهر در بخش كاكي شهرستان دشتي به نام پل مند 2با اعتبار 5ميليارد تومان در دست احداث است .

-حاكي از آن است همزمان باسراسر كشور در دشتي نيز انتخابات به روزهاي حساس خود نزديك مي شود وستادهاي كانديداهاي مختلف در گوشه كنار شهرستان نمايان ميگردد.انشا الله در شنيده هاي بعدي شمارا بامسئو لين ستادهاي شهرستان معرفي خواهند كرد.

/ 0 نظر / 11 بازدید