چرا ما دشتيها همديگر را دشتي را پاس نمي داريم.حتي گر توانيم نتوا...!

مائيم وآينده را شايد نسل آينده نا جوابيم وحتي كنونمان را.

زماني را شايد ياد باشد شما وما كه بود دشتي را مديران استان.اما كنون مانده ايم بر كوير خشكيده كنون گذشته.

گوييد ما چرا؟

اخبار دشتي

-دو واحد خبازي در خورموج طي آينده اي نرديك به بهره برداري ميرسد.يكي ازدو واحد خبازي نان بربري جنب ميدان شهيد مهدويو ديگري نان سنگگ ابتداي خيابان طالقاني مي باشد. البته تنوع نان آرزوي ديرينه مردم دشتي بوده است.

-ايستگاه پمپاژ گازهاي استحصالي عسلويه در مسير خود در حوالي روستاي زرگري در حال احداث مي باشد.ظاهرا در اين زمينه اراضي از مردم محل خريداري شده است.

شنيده ها

شنيده ها حاکی ار آن است که هيات مديره  جديد کارخانه سيمان مند دشتی شامل رئيس سابق سازمان ايزانگردی وجهانگردی کشور و مدير عامل سابق بانک ملت ايران می باشد.گرچه واقع شدن اراضی کشاورزی بعضی از مالکين در حوزه کارخانه جديدا مشکلاتی را در اين خصوص بوجود آورده است. 

/ 0 نظر / 11 بازدید