خورموج و...

-خيابان شهيد رجايی تنگ بی برنامگی شهرداری گشاد

خيابان شهيد رجايی که به نوعی بازار اصلی شهر در آن قرار دارد همچنان تنگ(کم عرض)و برای ماشينها کم رو و برای عابرين....متاسفانه شهرداری شهر نيز نه تنها برنامه ای برای تعريض اين خيابان ندارد.حداقل برای ساخت وساز های جديد نيز صدور پروانه ساختمانی را مشروط به عقب نشينی مالکين نمی نمايد.واحدهای جديدی که ساخته ميشود. با توجه به ارزش افزوده ايجاد شده هر گونه پرداخت شهرداری جهت عقب نشينی آتی را محال می سازد.(هر چند وضعيت ساير خيابان ها بهتر از اين نيست)

-پارک مفتون فراموش شده

نياز هر جامعه زيستی به فضای سبز .پارکها که به نام سرانه فضای سبز از آن ياد ميشود.امری غير قابل انکار است.به عبارت بهتر گسترش هر ساخت وساز فيزيکی نيازمند تغيير در فضای سبز است.ساخت پارکهای علی سميل.فايزدشتی.در کنار پارکهای موجود در خوذموج از آن کارهايی است که می بايست مورد تقدير قرار گيرد.پارکمفتون که حدود دوسال ازعمليات اجرايی آن می گذرد عليرغم هزينه ۲۰۰ميليون تومانی پيمانکار به دليل نبود اعتبارات توسط پيمانکار به حال خود رها شده است.وحال شهر خورموج مانده است با پارکی نيمه کاره ومقداری ساخت وساز  وانتظاری که معلوم نيست کی به سر خواهد رسيد.گرچه شنيده ها حاکی از تخصيص اعتباز ۴۰۰ميليون تومانی دارد اما کی از تخصيص آن خبری خواهد شد خدا عالم است.بی شک عنايت فرماندار محترم شهرستان در اين خصوص امری لازم است.

-کمبود سيمان تا حدودی مرتفع شد

با لاخره نفهميديم مشکل سيمان در شهر خورموج به مانند همه شهرهای استان از کجا آب می خورد.تعطيلی بخشی از کارخانه سيمان دشتستان(سابقا بوشهر).صادرات سيمان(بخوانيد نياز عراق به سيمان).يا سهم خواهی واسطه ها ويا ازديادساخت وساز علت عمده بوده است.(بد نيست بدانيد سهميه خورموج ماهانه۳تن سيمان واين بدون احتساب سهميه پروژهای عمرانی شهر ميباشد).خدا را شکر مشکل تا حدودی مرتفع شده است و ديگر نياز صف بندی ساعت ۳بامداد نيست. 

/ 2 نظر / 8 بازدید
سعید طلعتیان

سلام... وقتی ميام توی وبلاگت دلم ميگيره...وقتی ميبينم وبلاگ به اين خوبی داری ومرتب مطالبش رو به روز می کنی و همه ميان ببيننش الا "دشتیها" ... اميدوارم وضعيت ما بهتر از اين بشه... منتظر مطالب جالبت هستم.خدا قوت

unknown

اقا کی گفته اينو..من هر روز ميام ميبينم..افتخار هم ميکنم که دوست عزيزی از خورموج مياد و اپديت ميکنه..اقا دمت گرم..سعی کن چند تای ديگه از اين خورموجيهارو گير بياری با خودت بنويسن..