باز باران باز توله...

در حالی ب ساعت های پایانی سال نزدیک می شویم ک ب یمن بارش های فصلی زمین دشتی را سرسبز می بینیم هرچند با شروع شدت تابش های پایانی سال از رنگ و لعاب حاصله قدری کاسته شده باشد اما آنقدر دشت های دشتی امسال سبز هستند ک کوتاه زمان تابش روزهای اخیر تاب و توان سرحالی دشت هامان را نگرفته باشد.امسال ب واسطه کرم حق تعالی نصیب هر دشتیاتی که اراده می کرد توله هکال جیکا ترشوک کاکل و..می شد.و در این میان توله بواسطه خودنمایی همیشگی خود و پخت وپز آن همیشه ب چشم و دهنمان آشناست...و بی اغراق امسال توله ترین سال ممکنه برای این گیاه خودرو خوشمزه خوش طعم بود از همین رو شما را دعوت می کنم ب تماشای عکس هایی از توله زارهای آبادی حمویی:

/ 0 نظر / 5 بازدید