دشتی را ياد کنيد

دشتی را شناس
با نام
آباديهايش:
سنا.کردوان.حناشور.درازی.زيارت.حمويی.میانخره.سرمک.گنخک.کلل.شنبه.بنياد.لاور شرقی.رزم آباد.چاوشی.باغان.حسین زایری.ناصری.هلالی(منصوری.احمدی.حاجی درويش).فقيه حسنان.کبگان.درگو.گزدراز.مسيله(بهمنی.عبدی.فخری.کشوری.کوسه ای.کلو).دشت پلنگ.منقل.لاور ساحلی.بحیری.درويشی.بادوله.چارک.شيخيان(سلنجی.ماری.شهاب).زایر عباسی.بامنیر.کلبيا.وراوی.عربی.چاهگاه.........

/ 1 نظر / 5 بازدید
نیما

پیشنهاد می کنم به جای وبلاگ نویسی و کباده تاریخ ومیهن دوستی کشیدن بری دکون باز کنی.منو باش وقتم رو برای خوندن این وب ک... تلف کردم.در ضمن قیافت خیلی تخ....ه