من به دشتياتی بودن خود افتخار می کنم

-ياد می آيد مرا روزگار دانشجويی در مشهد تحقيق درس تاريخ اسلام راجع به بزرگان اسلام.همه دانشحويان اولين مرجع(رفرنس) را دائره المعارف عظيم معارف ومعاريف آيت الله سيد مصطفی حسينی دشتی می يافتند ومن به عنوان تنها دشتياتی و بوشهری گفتم من از ديار اويم.!دشتی

-ياد می آيد مرا روزگار دانشجويی در اصفهان اولين همايش ادبی اصفهان و معرفی بهترين رمان وداستان کوتاه سال کشور روز اختتاميه همکلاسيها را دعوت کرده و اختتاميه را و معرفی بهترين رمان سال کشور   من ببر نيستم پيچيده بر بالای خود تاکم   محمد رضا صفدری  ومن با افتخار گفتم من از ديار اويم.!دشتی

- ايامی در جمع دوستانی در باکو تلويزيون ايران را به نظاره نشستيم و برنامه ويژه نيروی دريايی سپاه وتمثال سرداران شهيد نادر مهدوی وغلامحسين توسلی را روی صن آن يادبود من بار ديگر در کشوری ديگر گفتم من از ديار آنانم.!دشتی

...............

/ 0 نظر / 7 بازدید