دهستان کبگان و.......

دهستان چغاپور و کبگان : <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

1-          آب انبار قدیمی منصوری  ( برکه منصوری ) یا مناسره و به علت توجه مرحوم حاج سید حسین حسینی به این آب انبار که هر ساله تعمیر می کرده است بنام آب انبار حاج سید حسین نیز می شناسند . در شرق روستای تلخو واقع شده است .

 ۲-                 آرامگاه امامزاده سراج الدین : در روستای بادوله ودر قسمت شمال غربی واقع شده است .

3-                   بی بی سکینه :

4-                   کنار های مقدس : شمال غرب جاده / کنار بی بی سکینه

5-                   قلعه رئیس علی رزمی : در قسمت غربی بادوله ودر بافت مخروبه روستا قرار داشته است .

6-          تل بادوله : این تپه ویران که روزی مرکز حکمرانی روستای بادوله بوده است در قسمت جنوب غربی روستا و در بافت مخروبه قدیمی روستا واقع شده است که بخش قابل توجهی از این تل در سالهای اخیر توسط کشاورزان بارگیری ود ر مزارع کشت پخشده است .

7-                   آرامگاه سید حسین : در شرق روستای بنیاد واقع شده است

8-                   آرامگاه حبیب الله : در شمال روستای گنخک کورا واقع شده است .

9-                   امام زاده جمولی ها در شرق گنخک جنوبی واقع شده است .

10-               امام زاده حسن و جعفر :

از اولاد امام موسی بن جعفر (ع) در روستای شیخیان باغ پیر مدفون هستند .

11-               شاهزاده محمد :

در قسمت غربی روستای شیخیان سلنجی  ودر دهانه کوه واقع شده است .

12-               امام زاده عبدالله بن عدنان بن موسی بن جعفر  :

در  تل چاه حسین جمال ودر قسمت شرقی جاده چاه حسین جمال  به کردوان علیا واقع شده است .

13-               امام زاده دو قلوها :

در روستای اسماعیل محمودی واقع شده است .

14-               امام زاده بن العابدین :

در زیارت ساحلی واقع است .

15-               قلعه دختر :

درشرق  روستای لاور ساحلی ودر کوه قرار دارد .

16-               کوشک دشت :

در جنوب روستای چاه حسین جمال قرار دارد

17-               کلات سیاه در غرب چاه حسین جمال

/ 3 نظر / 5 بازدید
unknown

تا حالا کبگان نرفتم...از خورموج چقدر فاصله داره...

ye doost

لطفا به اثرباستاني تل مركي كه در كوههاي شمال كردوان سفلي قرار دارد نيز اشاره بفرماييدوهمچنين امام زاده زيارت كه به روايتي ز اثار مسجدبزرگ جامع شهر باستاني نجيرم ميباشد