حکايت شهردار وشورای شهر خورموج....

از شنيده ها داشتيم که شورای شهر خورموج و شهرداری بر سر مسائل متعدد شهری اختلاف نظرهايی دارند بطوريکه تاکنون شهردار آقای همراهيان سه بار استعفا داده ولی شورای شهر موافقت ننموده اند(جالب است بدانيد اکثر شهروندان از اين موضوع بی اطلاع هستند) به گفته يکی از اعضا فعال شورای شهر اختلاف نظرشورای شهر وشهرداری بر سر ۴مسئله عمده است که شامل:

۱.گرفتن وام ۱۳۰ميليون تومانی با باز پرداخت ماهانه ۳ميليون تومان برای شهرداری بدون اطلاع شورای شهر.

۲.بکار گرفتن ۲۰نيروی کار قراردادی توسط شهرداری وپرداخت حقوق کارگران از طريق طرح های عمرانی شهرداری صورت خواهد.

۳.دريافت حقوق  ماهانه مازاد ۷۰۰۰۰تومان توسط شهردار که اين حقوق مازادبعد از اطلاع شورای شهر از شهردار کثر گرديد.

۴.عدم تصويب بودجه سالانه شهرداری خورموج بعداز گذشت نزديک چهار ماه از سال توسط شورای شهر به علت اختلاف نظر در رابطه باتخصيص اعتبارات باتوجه به الويتها شهر.

واين حکايت ادامه دارد....

/ 0 نظر / 7 بازدید